Zoek in de site...

Podcasts

Video's Nacht van de Filosofie

Macht en verbeelding | Openingslezing door publicist en programmamaker Femke Halsema | NvdF 2018

Wat is de rol van onze verbeelding in de politiek? Maakt het nieuwe horizonten zichtbaar, of moeten we ook waken voor doorgeslagen idealen? Als schrijver van het essay van de Maand van de Filosofie, gaat Femke Halsema in op de lastige verhouding tussen macht en verbeelding.

Oosterse filosofie in het Westen | Lezing door filosoof Jan Bor | NvdF 2018

Wat zoeken we toch in Oosterse filosofie? Volgens filosoof Jan Bor is er in de Westerse filosofie aan rationaliteit geen gebrek, maar ontbreekt het hart. Dat zoeken we in de Chinese en Indiase filosofie. De hippies zochten verlichting in geestverruimende middelen. Wie serieuzer waren zochten het in de Oosterse filosofie. Hoewel het Oosterse en het Westerse denken elkaar vaker over en weer beïnvloed hebben, is het nieuw dat men in de jaren ‘60 verder ging dan de theorie alleen: men ging mediteren.

Het volk in de grot | Gesprek met Denker des Vaderlands René ten Bos | NvdF 2018

Kan de intellectuele elite wel bepalen wat goed is voor de maatschappij en het volk? Filosoof Arjen Kleinherenbrink gaat in gesprek met Denker des Vaderlands René ten Bos over zijn nieuwe boek Het volk in de grot.