Zoek in de site...

Column Peter van der Heiden | Handelsoorlog

Eerlijk gezegd vind ik het wat overdreven om het verhogen van een paar tarieven meteen een handelsoorlog te noemen. Als die definitie klopt, dan zijn bijvoorbeeld Ziggo en de PTT al sinds hun oprichting in een handelsoorlog verwikkeld met ons, hun klanten, om over de Nederlandse Spoorwegen nog maar te zwijgen. Maar goed, het gaat natuurlijk niet zozeer om de naam, maar meer om de inhoud. Alhoewel? Als ik de president van de Verenigde Staten zou zijn, zou ik wel mooi uitkijken om een handelsoorlog, of wat voor oorlog dan ook eigenlijk, te beginnen. Met heel veel fantasie zouden we de Koude Oorlog nog een door Amerika gewonnen oorlog kunnen noemen, maar feitelijk is dat meer een door de Sovjet-Unie opgegeven conflict dan dat er iemand echt gewonnen heeft. De laatste echt door de VS gewonnen oorlog dateert alweer van een dikke zeventig jaar geleden en dat deden ze bepaald niet in hun eentje, en die oorlog werd ook nog opgevolgd door fiasco’s in Korea, Vietnam, Afghanistan en Irak – herinnert u zich George W. Bush en zijn ‘Mission Accomplished’-momentje op dat vliegdekschip nog?

Nee, Amerikanen en oorlog, daar is de glans sinds Normandië feitelijk wel zo’n beetje af.

Maar goed, Trump begint dus een handelsoorlog, en dat begrip handelsoorlog wordt wat meer toepasselijk wanneer we kijken op basis van welke gedachte de importtarieven zijn ingesteld. Volgens de Amerikaanse president is het een kwestie van nationale veiligheid dat Mexico, Canada en de EU gaan betalen voor de export van staal en aluminium. Nationale veiligheid – daarom mag hij het eenzijdig doen, zonder steun van het Congres.  En dat beroep op nationale veiligheid betekent dat Mexico, Canada en de EU dus eigenlijk als de vijanden worden gezien van de VS. Mexico snap ik nog, gezien de retoriek van Trump, en dat wij gevaarlijk kunnen zijn gaat er ook nog wel in – maar Canada? Canada? Het grootste Canadese gevaar voor de veiligheid heeft niets met staal of aluminium te maken, maar is natuurlijk Justin Bieber –en die valt vrees ik niet onder de importheffingen.

Dat wordt nog flink muurtjes bouwen voor Trump, op deze manier! En niet alleen aan de zuidgrens met Mexico, maar ook aan de noordgrens met Canada, aan de Oostgrens met ons en aan de westkant waar het vermaledijde China en niet te vergeten Noord-Korea huizen. Trump is Amerika zodanig aan het isoleren dat je mij absoluut niet wijs maakt dat hij niet in klimaatverandering gelooft…

Maar het is natuurlijk wel gewoon een keertje klaar met die gekke Trump. Die rare Amerikanen weten maar al te goed hoe het kan lopen met zo’n importheffing. Zo was er ergens eind achttiende eeuw ooit eens een akkefietje met de importtarieven op onder andere thee. Die handelsoorlog liep al snel uit op een heuse revolutie en zorgde voor het doorsnijden van de band tussen de VS en Engeland. En als die Yankees niet uitkijken, herhaalt de geschiedenis zich op dat vlak nog een keertje. Het is tijd dat wij ons losrukken vanonder het juk van de Amerikanen met een heuse IJmuiden Steel party. Trump is gewaarschuwd!