Zoek in de site...

18|11|27 China and the New Silk Road | Lectures by philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang

China and the New Silk Road | LecturesChina and the New Silk Road | Lectures by philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang | Tuesday 27 November 2018 | 19.30 – 21.15 hrs | Collegezalencomplex Radboud University

Podcast | Video | English review - Are We at the Brink of a Chinese World Order?

"Great speakers who gave an excellent insight in the complexities of modern China and related evolving world events." (uit een deelnemersevaluatie)

Anouncement - China is advancing fast. Under the flag of the new Silk Road, the biggest infrastructural project ever, it is working to connect its fast expanding economy to the rest of the world with highways, railways, pipelines and docks. Are we at the brink of a Chinese world order? Philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang will give their view of the world of tomorrow. See the full anouncement below

Aankondiging - China komt dichterbij. Onder de vlag van de nieuwe zijderoute sluit het haar snel groeiende economie aan op de rest van de wereld met snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens, het grootste infrastructurele project ooit. Staan we aan de vooravond van de Chinese wereldorde? Filosoof Haroon Sheikh en sinoloog Jue Wang geven hun visie op de wereld van morgen. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - De nieuwe zijderoute: China’s nieuwe koers

China komt dichterbij. Onder de vlag van de nieuwe zijderoute sluit China haar snel groeiende economie aan op de rest van de wereld. Met de bouw van snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens, werkt het aan het grootste infrastructurele project ooit. Staan we aan de vooravond van een Chinese wereldorde? Voor een collegezaal vol geïnteresseerden gaven Jue Wang, sinoloog aan de universiteit van Leiden, en Haroon Sheikh, als wetenschapper werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, elk een lezing over hun visie op de ontwikkeling van de nieuwe zijderoute. Daarna gingen ze in gesprek onder leiding van filosoof Mathijs van de Sande.

Nieuwe handelsrelaties

Jue Wang opende haar lezing met een uiteenzetting van de ontwikkelingen die China doormaakte in de jaren 1950-1970, toen het land nog erg geïsoleerd was van de rest van de wereld. China’s isolatie zorgde ervoor dat het land op economisch en technologisch gebied voorbij werd gestreefd door andere Aziatische landen. Daarom werd besloten om de relaties met andere landen te herstellen. Wang illustreerde dit aan de hand van een foto van een ontmoeting tussen Nixon en Mao in 1972. Ze vervolgde dat in 1978 een liberalere regering aan de macht kwam die een reeks marktgeoriënteerde hervormingen doorvoerde. China stelde zich open voor internationale investeringen en nam vanaf de jaren 80 steeds meer maatregelen om buitenlandse handel te stimuleren. Ondertussen stimuleerde de Chinese overheid nationale bedrijven om in het buitenland te investeren. Dit leidde ertoe dat Chinese bedrijven zich verder ontwikkelden op het gebied van onder andere management en technologie. Na een verdere liberalisering van de markt werd China in 2001 lid van de WTO. Wang liet aan de hand van een grafiek zien dat dit grote gevolgen had voor de export die in de jaren erna razendsnel groeide.

Sinologist Jue Wang. Photo: Ted van Aanholt

Geopolitieke stabiliteit

Wang vertelde dat China in de periode vanaf 2009 haar strategie gericht op internationale handel bleef volgen. Een belangrijk voorbeeld is de zogenaamde nieuwe zijderoute: een internationale ontwikkelingsstrategie van China om zich met landen in Zuidoost Azië, Zuid Azië, Centraal Azië, het Midden Oosten, Oost Afrika en Europa te verbinden. Volgens Wang zorgde dit project voor zowel enorme kansen als risico’s. De kansen zijn onder andere betere handelsrelaties en een boost voor de Chinese economie. De risico’s zijn weerstand op politiek en economisch gebied in de betrokken landen en mogelijke veranderingen in de geopolitieke stabiliteit.

Misconcepties over China

Haroon Sheikh opende zijn lezing met het uit de wereld helpen van een misvatting over China. Vaak wordt gezegd dat het land over weinig innovatiekracht beschikt en het uitsluitend van goedkope productie moet hebben. Sheikh stelde echter dat dit een onderschatting van de Chinese cultuur is. Aan de hand van een grafiek liet hij zien dat China vanaf het jaar 0 tot en met nu eigenlijk altijd al tot de grootste economieën van de wereld heeft behoord, iets wat China volgens hem niet alleen te danken heeft aan het aantal inwoner. Het is ook een teken van de innovatieve kracht van het land die het van oudsher bezit. De inrichting van de Chinese staat noemde hij hierbij van cruciaal belang, omdat het als eerste ter wereld een systeem introduceerde waarbij alleen de beste inwoners belangrijke overheidsfuncties bekleden. “Waar leiders in de rest van de wereld nog gekozen werden op basis van welvaart of afkomst, moest je in China al op jonge leeftijd een serieuze test doorstaan om bij de overheid te mogen werken. Dit is een belangrijke reden waarom China als groot land, al twee millennia lang, stabiel kan blijven.”

Philosopher Haroon Sheikh. Photo: Ted van Aanholt

Hechtere banden China en Europa

Sheikh ging vervolgens dieper in op hoe de Nieuwe Zijderoute bijdraagt aan uitbreiding van de Chinese invloedssfeer wereldwijd. Hij noemde het flexibele karakter van het project als belangrijke factor: het plan kan steeds opnieuw bijgeschaafd en verbeterd worden. Sheikh lichtte vervolgens afzonderlijk de zes nieuwe zijderoutes over land en de twee via zee toe. Zo noemde hij de twee routes die China moet gaan verbinden met Europa, één loopt via Rusland, de ander via Centraal Azië, met als doel de handel tussen China en Europa te bevorderen. Een andere route die hij besprak was de die door Pakistan. Belangrijke punten die Sheikh hierbij noemde waren het strategische belang van deze route om met Pakistan op kunnen trekken tegen de gedeelde concurrent India en om door middel van deze route een alternatief te creëren voor het energietransport vanuit het Midden-Oosten via zee.

Het belang van de zee

Sheikh benoemde dat negentig procent van de internationale handel via zee verloopt. Hoewel het grootste gedeelte van de oceanen in handen is van het Westen, kan China zich niet veroorloven om de zee links te laten liggen. Een voorbeeld van hoe China hierop inspeelt, is de overname van de haven in Athene tijdens de eurocrisis. China breidde haar invloedssfeer op zee hiermee uit en liet zich van haar beste kant zien door gebruik te maken van de Griekse economische malaise. Sheikh noemde deze vriendelijke overname onderdeel van de strategie van China.

Photo: Ted van Aanholt

Economie en politiek

Op de vraag of er een link is tussen het hiërarchische politieke systeem van China en haar economische beleid, antwoordde Wang bevestigend dat de staat zich sterk bemoeit met investeringen. Volgens haar heeft dit tot gevolg dat China doortastend kan zijn in zijn beleid en ontwikkeling. Sheikh was het hiermee eens maar waarschuwde voor generalisaties over China op politiek gebied. Zo is volgens hem het politieke systeem van China diverser dan vaak wordt gedacht.

Transparantie

Volgens Wang was de nieuwe zijderoute in eerste instantie uitsluitend een economisch plan. Dit veranderde omdat met economische uitbreiding politieke gevolgen niet vermeden kunnen worden. Sheikh voegde daaraan toe dat China geen vast omlijnd plan heeft, waardoor er zowel voor henzelf als voor andere landen weinig duidelijkheid is over de toekomst. Andere landen blijven zich hierdoor afvragen wat China’s intenties eigenlijk zijn.

Door: Tieu van Gulick

Podcast:

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Aankondiging / Anouncement

China and the New Silk Road

Nederlands volgt Engels

China is advancing fast. Under the flag of the new Silk Road, the biggest infrastructural project ever, it is working to connect its fast expanding economy to the rest of the world with highways, railways, pipelines and docks. Are we at the brink of a Chinese world order? Philosopher Haroon Sheikh and sinologist Jue Wang will give their view of the world of tomorrow.

New Silk Road

Chinese president Xi Jinping announced the ‘Belt and Road Initiative,’ also known as the ‘New Silk Road,’ in 2013. With an investment of almost 1.000 billion dollars, the new Silk Road should connect China with the rest of the world and renew the historic old trade route. In about sixty countries, reaching from East Asia to East Africa, investments are being made in infrastructure. Digital infrastructure is included in the project, with the unreeling of a Chinese glass fibre network. This should help big internet companies like Alibaba to establish themselves outside of China.

Debts

Now that traditional alliances, like those between Europe and the United states, are under pressure, China presents itself as an important player in the world free market. The idea of a new Silk Road sounds attractive and offers new possibilities to Europe and Africa, but Chinese globalisation also has a dark side. Many are worried about the consequences of Chinese influence on democracy and freedom as well as about the way China forces debts on poor countries like Serbia through shady contracts.

Master strategists

How should we see this new Silk Road according to China? What kind of state is China? Philosopher Haroon Sheikh argues that China developed itself nearly autonomously throughout the centuries to what become now a state of master strategists and businessmen. He will explain how we should put the China of today in a historical perspective. Sinologist Jue Wang will clarify how China works to expand its economic and political influence through its ‘Belt and Road Initiative’.

After their lectures, Sheikh and Wang will discuss the rise of China. Could we call this new Silk Road neo-colonial or is that too simplistic? Are the Chinese aggressive players on the global market or are they just clever strategists? Should we fear for the march of China or does having China as the new world leader offer us new possibilities?

About the speakers

Haroon SheikhHaroon Sheikh is investigator at the Netherlands Scientific Council for Government Policy and at Dasym Investment Strategies and is connected to the European think tank FreedomLab. He is author of the book De opkomst van het Oosten (2016), in which he explores the contours of a new Eurasian world order. Sheikh appears in the media regularly, including among others the NRC-Handelsblad, Vrij Nederland and The Financial Times.

Jue WangJue Wang is sinologist at the University of Leiden and is connected to the think tank Chatham House: The Royal Institute of International Affairs. She specializes in Chinese political economy, including  the Belt and Road Initiative, better known as the new Silk Road.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

China komt dichterbij. Onder de vlag van de nieuwe zijderoute sluit het haar snel groeiende economie aan op de rest van de wereld met snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens, het grootste infrastructurele project ooit. Staan we aan de vooravond van de Chinese wereldorde? Filosoof Haroon Sheikh en sinoloog Jue Wang geven hun visie op de wereld van morgen.

Nieuwe zijderoute

De Chinese president Xi Jinping kondigde in 2013 het Belt and Road Initiative aan, ook wel de nieuwe zijderoute genoemd. Met een investering van bijna 1.000 miljard dollar moet de nieuwe zijderoute China verbinden met de rest van de wereld en de historische handelsroute laten herleven. In zo’n zestig landen wordt inmiddels geïnvesteerd in infrastructuur, reikend van Oost-Azië tot Europa en Oost-Afrika. Maar ook de digitale infrastructuur wordt aangepakt door het uitrollen van een Chinees glasvezelnetwerk. Daarmee moeten grote internetverkopers als Alibaba voet aan de grond krijgen buiten China.

Schulden

Nu traditionele bondgenootschappen, zoals die tussen Europa en de VS, onder druk staan, treedt China naar voren als belangrijke speler in de vrije wereldhandel. Het idee van de nieuwe zijderoute klinkt aantrekkelijk en biedt nieuwe kansen voor Europa en Afrika, maar deze Chinese globalisering heeft ook schaduwkanten. Zo maakt men zich zorgen over de gevolgen van de Chinese invloed voor democratie en vrijheid en over de enorme schulden die China arme landen zoals Servië oplegt met schimmige contracten.

Meesterlijke strategen

Hoe moeten we de nieuwe zijderoute zien door Chinese ogen? En wat voor een staat is China eigenlijk? Filosoof Haroon Sheikh vertelt hoe China zich door de eeuwen heen vrijwel autonoom ontwikkelde tot een staat van handelaren en meesterlijke strategen en legt uit hoe we het China van nu in historische perspectief moeten plaatsen. Sinoloog Jue Wang legt uit hoe China te werk gaat bij het uitbreiden van zijn economische en politieke invloed aan de hand van zijn Belt and Road Initiative.

Na hun lezingen gaan Sheikh en Wang in gesprek over de opkomst van China. Is de nieuwe zijderoute neokoloniaal te noemen of is dat te kort door de bocht? Zijn de Chinezen agressieve spelers op de wereldmarkt of juist slimme strategen? En moeten we vrezen voor de opmars van China of biedt een Chinese wereldorde juist nieuwe kansen?

De voertaal is Engels

Over de sprekers

Haroon SheikhHaroon Sheikh is verbonden aan centrum Èthos van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Europese denktank FreedomLab en is onderzoeker bij Dasym Investment Strategies. Hij is schrijver van het boek De opkomst van het Oosten (2016), waarin hij de contouren van een nieuwe Euraziatische wereldorde verkent. Sheikh verschijnt regelmatig in de media, waaronder het NRC-Handelsblad, Vrij Nederland en The Financial Times.

Jue WangJue Wang is sinoloog aan Universiteit Leiden en is verbonden aan de denktank Chatham House: The Royal Institute of International Affairs. Ze is specialist op het gebied van Chinese politieke economie, waaronder het Belt and Road Initiative, beter bekend als de nieuwe zijderoute.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.