Zoek in de site...

19|03|11 The Natural Sciences Contested | Academic Affairs

Terugblik en index plaatje post-truthThe Natural Sciences Contested | Academic Affairs with environmental scientist Heleen de Coninck and communication expert Noelle Aarts | Monday 11 March 2019 | 12.30 – 13.15 hrs | Hall Huygens Building, RU

Podcast

Anouncement - From climate change sceptics and flat-earthers to anti-vaxxers: people are increasingly questioning scientific facts. Should natural scientists worry about these developments? What can they do to turn the tide? Come and learn from environmental scientist Heleen de Coninck and communication expert Noelle Aarts about how to understand and engage those who contest the findings of the natural sciences.See full announcement below.

Aankondiging - Van klimaatsceptici en flat-earthers tot de anti-vaccinatie beweging: mensen betwisten steeds vaker de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Moeten natuurwetenschappers zich zorgen maken over deze ontwikkelingen? Wat kunnen ze doen om het tij te keren? Kom en luister naar milieuwetenschapper Heleen de Coninck en communicatie-expert Noelle Aarts over publieke twijfel en onenigheid over natuurwetenschappelijk onderzoek. Zie de volledige aankondigingstekst hieronder.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Verslag - Betrek het publiek bij het debat. Waarom denken mensen wat ze denken?

Klimaatverandering, een veelbesproken onderwerp. Op 9 maart 2019, twee dagen voor deze Academic Affairs, namen nog zo’n 40.000 mensen deel aan de klimaatmars in Amsterdam. Waarom nu pas actie? De wetenschappelijke feiten logen er toch al langer niet om? De feiten zijn blijkbaar niet genoeg. Mensen moeten ervaren dat het klimaat verandert om in actie te komen. De warme zomer van 2018, de zoveelste op rij, maakt ook dat mensen in beweging komen.

Hoe moet de natuurwetenschap hier mee omgaan? Onder leiding van Radboud Reflects programmamaker Lisa Doeland gingen milieuwetenschapper Heleen de Coninck en communicatie-expert Noelle Aarts van de Radboud Universiteit in gesprek over feiten, kennis, de natuurwetenschap en de klimaatverandering. De sfeer zat er goed in, elke stoel was bezet en men luisterde aandachtig mee.

Klimaatverandering

Heleen de Coninck werd in 2010 door NRC-handelsblad uitgenodigd om deel te nemen aan een 9-daagse Spitsbergen cruise, een eilandengroep dichtbij de Noordpool. Tijdens deze expeditie door het noordpoolgebied werden tachtig passagiers vergezeld door zes experts, waaronder De Coninck zelf. “We zagen zelf hoe snel het ijs smolt. Desondanks was maar de helft overtuigd dat klimaatverandering écht was. Erg merkwaardig.” De Coninck geeft aan dat zelfs onder de experts niet iedereen overtuigd was. Zoals Salomon Kroonenberg, auteur van: De menselijke maat (2012) en emeritus-hoogleraar Geologie aan de TU Delft, die sceptisch was en niet geloofde dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt werd. Zijn standpunt was dat het klimaat altijd verandert en dat de mens daar weinig invloed op heeft. Voor De Coninck was het duidelijk: de natuurwetenschappen overtuigen niet iedereen. Daarbij zijn onderliggende overtuigingen vaak sterker dan wetenschappelijke resultaten en lijken mensen moeite te hebben met het onderscheiden van wetenschappelijke argumenten. Hoe moeten wetenschappers hiermee omgaan?

Feiten en kennis

Communicatie-expert Noelle Aarts stelde dat er allerhande feiten zijn die we als vanzelfsprekend beschouwen omdat ze ons helpen om problemen op te lossen. Deze feiten nemen wij voor lief omdat zij ons veelbelovende toekomsten en mogelijkheden geven. Volgens Aarts zijn wetenschappelijke feiten belangrijk, maar niet doorslaggevend. Mensen geloven vaak in hetgeen in overeenstemming is met wat zij al dachten of wisten. Onderzoek toont dan ook aan dat mensen problemen waar geen oplossing voor is vaak met grote tegenzin aannemen. Aarts stelt daarbij dat we mensen manieren zouden moeten aanbieden om met problemen om te gaan.. Bij klimaatverandering is dat lastig, want voor dat probleem is geen simpele oplossing. We hebben de overtuiging dat kennis primair is en dat wij handelen naar de kennis die wij hebben. Echter, volgens Aarts is dit meestal andersom. Zo zien we dan dat mensen erg creatief zijn in hun gebruik van kennis en wetenschap om hun overtuigingen en dagelijkse praktijken te rechtvaardigen.

Uit nieuwe begrippen als ‘vliegschaamte’ en ‘vleeswroeging’ maakt Aarts op dat mensen zich in toenemende mate oncomfortabel voelen over hun rol in klimaatverandering. Ze willen wel iets doen, maar ze weten alleen niet wat. Het is volgens Aarts belangrijk om ons te richten op de dagelijkse praktijk en te onderzoeken wat daarin speelt en mogelijk is. Hoe kunnen we maatregelingen nemen die acceptabel zijn voor verschillende mensen in de dagelijkse praktijk? Maatregelingen die rechtvaardig en eerlijk zijn?

Dialoog

Het is volgens Aarts belangrijk dat iedereen een plek heeft in dat debat. Niet alleen wetenschappers, maar ook het publiek heeft het recht om deel uit te maken van de discussie. De Coninck stemt hiermee in: wetenschappers zouden betrokken moeten raken bij het publieke debat. In plaats van alleen de feiten te presenteren, zouden ze het publiek als gesprekspartner moeten zien. Aarts stelt dat het er niet om gaat mensen te overtuigen (wat meestal niet werkt), maar om je af te vragen waarom mensen denken wat zij denken. Men moet proberen de aannames en angsten bloot te leggen en ernaar streven een soort gemeenschappelijke basis te vinden. Het zou een dialoog moeten worden waarin je de aannames van de ander én die van jezelf onderzoekt. Wanneer het gaat over de klimaatverandering, is de belangrijkste gesprekspartner evenwel de politiek. Het oplossen van problemen begint namelijk bij de politiek. Het publiek beoordeelt het beleid in termen van aanvaardbaarheid: zijn de maatregelen die genomen zijn effectief? Zullen ze ons helpen om problemen op te lossen? En zijn zij voor de persoon in kwestie haalbaar? Belangrijke vragen om over na te denken.

Door: Cita van den Heuvel

Podcast:

Aankondiging

Banner post-truth

From climate change sceptics and flat-earthers to anti-vaxxers: people are increasingly questioning scientific facts. Should natural scientists worry about these developments? What can they do to turn the tide? Come and learn from environmental scientist Heleen de Coninck and communication expert Noelle Aarts about how to understand and engage those who contest the findings of the natural sciences.

Alternative Facts

In a society where alterative facts roam freely, a growing number of people question scientific findings. The facts no longer speak for themselves. How does this development impact the natural sciences? Are all scientific disciplines facing public doubt about their findings? How should researchers deal with a society in which emotion and opinions are becoming more important than objective facts?

Protest or Dialogue

Several scientists are organizing counter protests like the March for Science in order to stress the importance of objective science. Is the pursuit of natural science truly objective and value-free as some researchers believe? Is such a march the proper way to convince the doubtful masses? Could a dialogue between scientists and critical citizens be more fruitful?

Knowledge and Truth

Environmental scientist Heleen de Coninck will speak about her experience engaging critical citizens and skeptic scientists. Noelle Aarts will shed light on public understanding of science, the importance of interpretation of data, and the role of emotions and values in public understanding of science. Together they will think about how natural scientists can best engage concerned citizens.

This program is in English.

About the speakers

Heleen de Coninck is associate professor in the Environmental Science department at Radboud University. Her research focuses on international climate policy, energy technology and innovation studies. Previously she worked at the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and since 2002 she has been involved in the production of several IPCC reports.

Noelle Aarts is professor Socio-ecological Interactions at Radboud University and member of the board of the Institute for Science in Society. Her research studies conversations between stakeholders with different backgrounds and interests on complex issues. She was chosen most inspiring communicator in the Netherlands in 2016 and 2017.

Participation

This program is free of charge. Registration is not necessary.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Nederlands

Van klimaatsceptici en flat-earthers tot de anti-vaccinatie beweging: mensen betwisten steeds vaker de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Moeten natuurwetenschappers zich zorgen maken over deze ontwikkelingen? Wat kunnen ze doen om het tij te keren? Kom en luister naar milieuwetenschapper Heleen de Coninck en communicatie-expert Noelle Aarts over publieke twijfel en onenigheid over natuurwetenschappelijk onderzoek.

Alternatieve feiten

In een wereld waarin alternatieve feiten vrij spel hebben, groeit het aantal burgers dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in twijfel trekt. De feiten spreker niet langer voor zich. Wat is de invloed van deze ontwikkeling op de natuurwetenschappen? Hebben alle wetenschappelijke disciplines te maken met burgers die de resultaten van hun onderzoek betwisten? En hoe moeten onderzoekers omgaan met een samenleving waarin emoties en meningen belangrijker lijken te worden dan ‘objectieve’ feiten?

Protest of Dialoog

Als tegenreactie organiseerden verschillende wetenschappers protesten zoals de March for Science, om zo het belang van objectieve wetenschap te benadrukken. Maar is de natuurwetenschap wel zo objectief en waardevrij als sommige onderzoekers denken? En is een protestmars de juiste manier om de twijfelende massa te overtuigen? Kan een dialoog tussen kritische burgers en wetenschappers een vruchtbare oplossing zijn voor dit probleem?

Kennis en Waarheid

Milieuwetenschapper Heleen de Coninck vertelt over haar ervaringen met kritische burgers en sceptische wetenschappers. Noelle Aarts laat haar licht schijnen op de verschillende interpretaties van feiten en rol van emoties en waarden in het publiek begrip van de wetenschap. Samen gaan Noelle Aarts en Heleen de Coninck in gesprek over de manieren waarop natuurwetenschappers het beste om kunnen gaan met de kritisch geluiden van bezorgde burgers.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Heleen de Coninck is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met (internationaal) klimaatbeleid, energietechnologie en innovatiestudies. Ze werkte eerder bij het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten en is sinds 2002 betrokken bij diverse rapporten van het invloedrijke Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Noelle Aarts is hoogleraar Socio-ecological Interactions aan de Radboud Universitei en verbonden aan het Institute for Science in Society. Ze doet onderzoek naar gesprekken tussen stakeholders met verschillende achtergronden en belangen bij complexe thema’s. In 2016 en 2017 werd ze door collega’s verkozen tot de meest inspirerende communicator van Nederland.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.