Zoek in de site...

19|05|21 The War in Yemen | Lecture by anthropologist Moosa Elayah and political scientist Jutta Joachim

The War in Yemen | Lecture by anthropologist Moosa Elayah and political scientist Jutta JoachimThe War in Yemen | Lecture by anthropologist Moosa Elayah and political scientist Jutta Joachim | Tuesday 21 May 2019 | 20.00 – 21.30 hrs | LUX, Nijmegen

Video | Podcast

"Nuttige aanvullingen op het beeld dat ik had." (Uit een deelnemersevaluatie.)

Anouncement - For more than four years, there has been a devastating civil war in Yemen. News from this war comes to our TV screens only piecemeal. What exactly is happening in Yemen? What other countries are involved and why? Come listen to anthropologist Moosa Elayah and political scientist Jutta Joachim, who together will explain the context of the conflict in Yemen, the strategic interests involved, and the reasons why international outreach has been delayed for so long."See full anouncement below.

Aankondiging - "Er is al vier jaar een verwoestende burgeroorlog gaande in Jemen. Nieuws uit deze oorlog verschijnt slechts mondjesmaat in onze media. Wat is er precies in Jemen aan de hand? En welke andere landen zijn hierbij betrokken? Kom luisteren naar antropoloog Moosa Elayah en politicoloog Jutta Joachim die tekst en uitleg geven over het conflict in Jemen, de strategische belangen en het uitblijven van internationale hulp." Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - De oorlog in Jemen

De noodtoestand in Jemen is volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire crisis van dit moment. Van de 28 miljoen mensen die in Jemen leven, zijn er meer dan 22 miljoen mensen die acute noodhulp nodig hebben. Sinds 2015 zijn de inwoners van Jemen slachtoffer van een burgeroorlog, met een grote hongersnood, de uitbraak van cholera en vele doden ten gevolg. Wat is de achtergrond van de burgeroorlog in Jemen? Welke rol spelen buurlanden en waarom horen wij niet meer van dit conflict in het nieuws? Zijn er politieke oplossingen die de oorlog zouden kunnen stoppen? Belangrijke vragen, die aan bod kwamen in de lezingen van antropoloog Moosa Elayah en politiek wetenschapper Jutta Joachim. Na afloop van de lezingen gingen beide sprekers met elkaar en het publiek in gesprek onder leiding van programmamaker Tjidde Tempels.

Jemen

Moosa Elayah begon zijn lezing met achtergrondinformatie over het land zelf, dat tussen Saoedi-Arabië en Oman ligt en grenst aan de Arabische zee, de rode zee en de Golf van Aden. Het land is ongeveer dertien keer zo groot als Nederland en door het woestijnklimaat zijn de temperaturen hoog en valt er doorgaans weinig regen. Elayah gaf aan dat olie de belangrijkste bron van inkomsten was vóór de oorlog uitbrak. Daarbij merkte hij op dat Jemen momenteel worstelt met wapencirculatie: op 27.5 miljoen inwoners telt het land zo’n 60 miljoen schietwapens. Een ander probleem waar het land mee kampt is de waterschaarste.

Wie is er aan de macht?

Elayah vervolgde zijn lezing door aan te geven dat de bevolking van Jemen uit heel veel verschillende sociale groepen bestaat. Daarvan heeft een beperkt aantal groepen, die samen minder dan 10% van de bevolking uitmaken, een sterke politieke positie. Maar wie vecht er nu tegen wie? Volgens Elayah zijn er twee tegengestelde autoriteiten aan de macht in Jemen: de Hadi’s en de Houthi’s. De Hadi’s worden gesteund door de Saoedisch-Arabische coalitie, terwijl de Houthi’s worden bijgestaan door Iran en andere Sjiitische-strijdkrachten. Deze twee groepen bestaan daarbij uit verschillende subgroepen. Zo bestaan de Hadi’s bijvoorbeeld uit eenheden van het voormalige nationale leger, of ISLAH partij, en de Houthi’s uit religieuze en tribale milities. Elayah merkte op dat de situatie in Jemen erg gecompliceerd is, waardoor vredesgesprekken weinig kans van slagen hebben en in het verleden al diverse malen zijn mislukt.

De vergeten oorlog

Jutta Joachim opende haar lezing door te stellen dat Jemen ook wel ‘De vergeten oorlog’ wordt genoemd. Ze gaf aan dat wij in het nieuws bijna niets over de oorlog in Jemen meekrijgen. “De politicoloog noemde drie redenen die dit verklaren. De eerste reden is dat verschillende “spelers” invloed uitoefenen op de situatie in Jemen. Een aantal landen streeft strategisch hun eigen belangen na en Jemen is daarvan het slachtoffer. Landen die dit doen zijn vooral Iran en Saoedi-Arabië die proberen de regionale hegemonie in stand te houden. Vanuit deze optiek lijkt Jemen dus een proxy-oorlog te zijn die gestart en in stand gehouden wordt door grootmachten uit de regio. Omdat Saoedi-Arabië en Iran banden hebben met o.a. de VS en Rusland, raken deze landen ook bij het conflict betrokken.  De tweede reden zou kunnen zijn dat de VS de situatie in Jemen presenteren als deel van de aanhoudende oorlog tegen terreur, hiermee wordt het schenden van mensenrechten afgedaan als minder erg.  Tot slot merkte Joachim op dat mogelijk ook ras een rol speelt bij de onzichtbaarheid van dit conflict. Niet elke humanitaire crisis of slachtoffer is immers hetzelfde ‘waard.’ Dit onderscheid zorgt ervoor dat Jemen in sommige gevallen lager op de lijst te staat van humanitaire conflicten.

Wat voor oplossingen zijn er mogelijk voor de situatie in Jemen? Moosa Elayah gaf aan dat er, zijns inziens, maar één oplossing mogelijk is: één partij in Jemen moet de macht krijgen, zodat de strijd voorbij is. Vergelijkbaar met de situatie in Rwanda. Jutta Joachim is het daar niet mee eens en stelt dat alle strijdende partijen betrokken moeten worden bij een oplossing die voor iedereen acceptabel is – ook al duurt dat langer.  Belangrijk daarbij is dat Jemen niet langer een speelbal van regionale en globale machten wordt en dat de humanitaire consequenties van de oorlog voor zoveel mogelijk mensen zichtbaar worden. En daarbij spelen de media een belangrijke rol.

Door: Cita van den Heuvel

Podcast:

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.

Aankondiging / Anouncement

The War in Yemen

Nederlands volgt Engels.

For more than four years, there has been a devastating civil war in Yemen. News from this war comes to our TV screens only piecemeal. What exactly is happening in Yemen? What other countries are involved and why? Come listen to anthropologist Moosa Elayah and political scientist Jutta Joachim, who together will explain the context of the conflict in Yemen, the strategic interests involved, and the reasons why international outreach has been delayed for so long.

Tragedy

Since November last year, it has been impossible to get humanitarian aid in to Yemen because a Saudi-led coalition has blocked borders, harbors, and airports. Thousands of civilians are starving to death and an end to the conflict is not yet in sight. How has the situation come so far? How do people in Yemen deal with the war? Moosa Elayah, an anthropologist originally from Yemen, explains the background of the current conflict, the failure of the peace process, and the extent of the food crisis.

Political interests

What role play do neighboring countries play in Yemen’s civil war? How are political powers like Russia and the United States involved? And why do we hear so much more about Syria, a country in a similar situation? According to political scientist Jutta Joachim, this is because Syria is strategically more important to the West than Yemen. The United States, for example, still supports rebels in Yemen that they fight in other conflicts. Why? Do concerns about human rights play any role at all? Or are the various players in the conflict primarily interested in maintaining a strategic balance of power?

Moral responsibility

After their lectures, Moosah Elayah and Jutta Joachim will focus on political solutions to the conflict. Why do we not do more to solve the humanitarian tragedy in Yemen? Does the international community have a moral obligation to protect the population of Yemen? What are possible scenarios for the future and is there a path that may eventually lead to peace?

The program will be in English.

About the speakers

Moosa ElayahMoosah Elayah is anthropologist at Radboud University. His research focuses on Yemen’s political system in relation to broader governance issues, developmental aid and peace building processes.


Jutta JoachimJutta Joachimis political scientist at Radboud University. Her main research areas are international politics, gender and military operations.NEDERLANDS

Er is al vier jaar een verwoestende burgeroorlog gaande in Jemen. Nieuws uit deze oorlog verschijnt slechts mondjesmaat in onze media. Wat is er precies in Jemen aan de hand? En welke andere landen zijn hierbij betrokken? Kom luisteren naar antropoloog Moosa Elayah en politicoloog Jutta Joachim die tekst en uitleg geven over het conflict in Jemen, de strategische belangen en het uitblijven van internationale hulp.

Tragedie

Sinds november vorig jaar is Jemen ontoegankelijk voor humanitaire hulpverlening omdat de Saoedische coalitie grenzen, havens en vliegvelden blokkeert. Duizenden burgers sterven een hongerdood en een oplossing lijkt nog niet inzicht. Hoe is het zover gekomen? Hoe gaat de bevolking om met het conflict? Moosa Elayah, antropoloog en afkomstig uit Jemen vertelt over de achtergronden van het huidige conflict, het uitblijven van een vredesproces en over de omvang van de voedselcrisis.

Politieke belangen

Welke rol spelen de buurlanden van Jemen in de burgeroorlog? En hoe zijn grote mogendheden als Rusland en de Verenigde Staten erbij betrokken? Dat we veel meer over Syrië horen, een land dat in een vergelijkbare situatie verkeert, komt volgens politicoloog Jutta Joachim omdat Syrië strategisch belangrijker is voor het Westen dan Jemen. Zo ondersteunen de VS in Jemen bijvoorbeeld rebellen die ze elders bestrijden. Waarom doen ze dit? Spelen mensenrechten hierin nog een rol? Of zijn de wereldmachten vooral geïnteresseerd in het in standhouden van een strategische machtsbalans?

Morele verantwoordelijkheid

Na de lezingen gaan Moosa Elayah en Jutta Joachim in gesprek over de vraag welke politieke oplossingen er zijn. Waarom doen we niet meer aan het oplossen van de humanitaire ramp in Jemen? Hebben we als internationale gemeenschap de morele plicht om de Jemenitische bevolking te beschermen? Wat zijn de verschillende toekomstscenario’s en is er een pad dat uiteindelijke tot vrede kan leiden? 

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Moosa ElayahMoosah Elayah is antropoloog aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar het politieke systeem van Jemen in relatie tot internationale relaties en ontwikkelingsvraagstukken in het Midden Oosten.


Jutta JoachimJutta Joachim is politicoloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar internationale politiek, gender en militaire operaties.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Do you want to stay up to date about our activities? Please sign in for the English newsletter.