Zoek in de site...

19|09|04 Het einde van de brede universiteit | Academic Affairs

Het einde van de brede universiteit? | Academic Affairs met voorzitter CvB Daniël Wigboldus en wetenschapssocioloog en lid WOinActie Willem HalffmanHet einde van de brede universiteit? | Academic Affairs met voorzitter CvB Daniël Wigboldus en wetenschapssocioloog en lid WOinActie Willem Halffman | Woensdag 4 september | 19.30 – 20.30 uur | Collegezalencomplex, Radboud Universiteit

"Ik vond het een zeer interessante discussie, goed dat deze avond is georganiseerd."(Uit een deelnemersevaluatie.)

Aankondiging - Het rapport van de commissie-Van Rijn heeft voor veel commotie gezorgd binnen de universitaire wereld. Wetenschappers vroegen om extra geld, maar er komt niet structureel geld bij. In plaats daarvan moet er geld van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen naar de bètawetenschappen. Betekent dit het einde van de brede universiteit? Kom en luister naar de reactie van de voorzitter van het College van bestuur Daniël Wigboldus en wetenschapssocioloog Willem Halffman en ga in gesprek over de toekomst van het hoger onderwijs. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Het einde van de brede universiteit

Het rapport van de commissie-Van Rijn heeft voor veel commotie gezorgd binnen de universitaire wereld. Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, wetenschapssocioloog en lid van WOinActie Willem Halffman en student natuurkunde en lid van de Universitaire Studentenraad Bart Zonneveld gingen onder leiding van filosoof Frank van Caspel in gesprek over de toekomst van het hoger onderwijs.

Erkenning en teleurstelling

Toen het rapport voor het eerst besproken werd door de leden van WOinActie was de reactie volgens Willem Halffman overwegend positief. Willem Halffman vertelde dat het rapport een erkenning is van een aantal van de klachten die de afgelopen jaren zijn geuit door medewerkers in het hoger onderwijs. Dat maakt het extra zuur dat de conclusie van het rapport van de commissie-Van Rijn is om geld te verschuiven van alfa, gamma en medische studies naar de bèta-technische studies. Er is inderdaad een tekort op de arbeidsmarkt op het gebied van deze studies, maar er is ook een enorm tekort aan docenten. Waarom gaat naar die studies, zoals Nederlands, dan niet meer geld? Halffman ziet als een van de redenen hiervoor de sterke lobby van de technische universiteiten en van de economische sector.

Willem Halffman foto TvA

Solidariteit

Er wordt volgens Halffman al tien jaar geconstateerd dat in het hoger onderwijs de budgetten steeds krapper worden, terwijl het aantal studenten alleen maar toeneemt. Er is veel solidariteit te zien tussen studenten en medewerkers als het gaat om de roep om meer geld en minder werkdruk in het hoger onderwijs. En de laatste tijd zie je volgens Halffman dat ook steeds meer bestuurders van onderwijsinstellingen gaan meedoen. Ook binnen de wetenschap is het belangrijk dat er solidariteit is tussen de bètawetenschappen en de alfa- en gammawetenschappen. Het is heel fijn dat de bètawetenschappen er geld bij krijgen, maar op dit moment is dat bloedgeld, dat van andere wetenschappen afkomstig is. Het is volgens Halffman tijd dat er echt wat gebeurt. De problemen rond onderlinge competitie, werkdruk en studiefinanciering moeten worden opgelost.

Basisbeurs

Bart Zonneveld stelde dat hij tot de eerste generatie studenten behoort die het zonder basisbeurs moet stellen. Dit geld zou in plaats daarvan in de kwaliteit van het onderwijs gestoken worden, maar daar is de afgelopen vier jaar nog weinig van terecht gekomen. Ondertussen zorgt het afschaffen van de basisbeurs er voor dat studenten niet meer op kamers gaan en onder hoge druk staan om snel af te studeren. Dit leidt tot hoge studieschulden, eenzaamheid onder studenten en een te hoge prestatiedruk. Nu komen er weer extra bezuinigingen overheen. Studenten worden hier volgens Zonneveld moedeloos van. Zonneveld is zich er als natuurkundestudent maar al te goed van bewust dat er ook alfa en gammastudies nodig zijn om de problemen in de maatschappij op te lossen. De bètawetenschappen kunnen het niet in hun eentje. Het is belangrijk om studenten te blijven informeren over wat er met het geld van de basisbeurs gebeurt zodat studenten blijven vechten voor goed onderwijs.

Bart Zonneveld foto TvA

Brede universiteit

Volgens Daniël Wigboldus moeten we niet het hele rapport-Van Rijn weggooien. De voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit is blij dat er extra geld naar de bètawetenschappen gaat, maar het is jammer dat er niet ook extra geld naar de andere studies gaat. Het idee is vaak dat je elke euro die je in hoger onderwijs investeert nooit meer terugziet. Maar dit is een misvatting: het is een investering in de toekomst. We hebben als verschillende disciplines elkaar hard nodig volgens Wigboldus. Vanzelfsprekend hebben we technische universiteiten nodig, maar de financiering ervan mag niet ten koste gaan van de brede universiteiten.

Daniël Wigboldus foto TvA

Lange termijn

Het is belangrijk om een lange-termijnvisie te ontwikkelen op de financiering van het hoger onderwijs. Er moet gezocht worden naar een andere manier van bekostiging van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De onderlinge competitie en de prikkels om zoveel mogelijk studenten te hebben moeten uit het systeem, aldus Wigboldus. Het is goed om, zoals het rapport-Van Rijn suggereert, in beeld te krijgen wat een studie daadwerkelijk kost. Maar dit zegt niks over de vraag hoeveel je zou willen dat een studie kost. Er wordt nu gewerkt met het beperkte budget dat er is. Er moet meer worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Als universiteit is het je taak om duidelijk te maken waarom dit zo belangrijk is.

Door Anouta de Groot

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Het einde van de brede universiteit?
Het rapport van de commissie-Van Rijn heeft voor veel commotie gezorgd binnen de universitaire wereld. Wetenschappers vroegen om extra geld, maar er komt niet structureel geld bij. In plaats daarvan moet er geld van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen naar de bètawetenschappen. Betekent dit het einde van de brede universiteit? Kom en luister naar de reactie van de voorzitter van het College van bestuur Daniël Wigboldus en wetenschapssocioloog Willem Halffman en ga in gesprek over de toekomst van het hoger onderwijs.

Commissie-Van Rijn

Er is op dit moment veel vraag naar technici op de arbeidsmarkt, terwijl de financiering voor de opleidingen hiervan achterblijft. Sommige technische universiteiten voeren zelfs een studentenstop in. Om de kijken hoe dit anders zou kunnen stelde de regering de adviescommissie-Van Rijn in. Tegelijkertijd vroegen actiegroepen als WOinActie de regering al een tijd om extra geld voor het hoger onderwijs in brede zin om de werkdruk te verlichten.

Solidariteit

Toen het rapport van de commissie-Van Rijn dit voorjaar verscheen, waren de voorgestelde maatregelen niet mals. Er komt geen geld bij. Sterker nog, om de capaciteit van technische studies te vergroten stelt de commissie voor om geld van de brede universiteiten over te hevelen naar de technische universiteiten. Wat zijn de gevolgen van dit voorstel voor de brede universiteit? Hoe gaat de Radboud Universiteit om met de voorgestelde ombuigingen? 

Verbazing

De academische gemeenschap reageerde met verbazing op het voorstel. De VSNU sprak haar zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. WOinActie riep op tot een protest opening van het academisch jaar. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit liet weten zich als brede universiteit ook grote zorgen te maken over de gevolgen. Legt dit voorstel een bom onder de solidariteit en samenwerking in de wetenschap? Betekent dit dat bepaalde wetenschapsgebieden meer waard zijn dan anderen? Mag de vraag vanuit de markt leidend zijn voor de verdeling van de financiële middelen binnen het hoger onderwijs?

Kom en praat mee over de impact van het rapport-Van Rijn. Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur en Willem Halffman, wetenschapssocioloog en lid van WOinActie geven hun visie en gaan met de deelnemers in gesprek. Na afloop wordt er nagepraat in het CultuurCafé.

Over de sprekers

Halffman, WillemWillem Halffman is wetenschapssocioloog aan de Radboud Universiteit en betrokken bij WOinActie. WOinActie riep op tot één landelijke opening van het Academisch jaar als protest tegen de voorgenomen herverdeling van financiële middelen voor het hoger onderwijs en onderzoek.Wigboldus, DaniëlDaniël Wigboldus is voorzitter van het College van bestuur van de Radboud Universiteit en hoogleraar Sociale- en cultuurpsychologie.Dit is een programma van Radboud Reflects, het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, WOinActie Nijmegen en de Universitaire Studentenraad.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.