Zoek in de site...

19|10|09 The Holy Land? | Lecture by Palestinian theologian Mitri Raheb

The Holy Land? | Lecture by Palestinian theologian Mitri RahebThe Holy Land? | Lecture by Palestinian Theologian Mitri Raheb| Wednesday 09 October 2019 | 19.30 – 21.00 hrs | Theater Hall C, Radboud University

Podcast | Video

"De spreker was fantastisch. Ik heb nog nooit een pastoor gezien die op zo'n moderne manier met religie omging. Zijn opvattingen over hoe het conflict in palestina opgelost kan worden met kunst en cultuur, dat die daar althans een bijdrage kunnen leveren vond ik erg vet. Petje af voor de spreker en regel er meer van dit soort."​ (Uit een deelnemersevaluatie.)

Announcement - The conflict between Israel and Palestine is complicated and seems completely intractable stuck. How come? According to the Palestinian theologian and peace activist Mitri Raheb, biblical texts are used to legitimize the current situation. He claims that some Christians in the West regard the state of Israel as the biblical Israel. This gives the land an almost holy status and makes criticism of its leaders nearly impossible. Come and learn from Mitri Raheb a different perspective on the question. See full announcement text below.

Aankondiging - Het conflict tussen Israël en Palestina is complex en lijkt helemaal vast te zitten. Hoe komt dat? Volgens de Palestijnse theoloog en vredesactivist Mitri Raheb worden bijbelteksten gebruikt om de bestaande situatie te rechtvaardigen. Hij stelt dat sommige christenen in het Westen de staat Israël zijn gaan zien als het Israël uit de bijbel. Hiermee krijgt het land een bijna heilige status en wordt kritiek op de politiek van haar leiders vrijwel onmogelijk. Kom en leer van Mitri Raheb hoe dat ook anders kan. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag

Voor een aandachtig luisterend publiek begint de Palestijnse theoloog Mitri Raheb zijn lezing met een persoonlijk relaas: “Ik ben opgegroeid in Bethlehem, Palestina, waar ik 30 jaar lang dominee ben geweest. Al die tijd las ik dagelijks de Bijbel én de krant – maar ze waren niet altijd eenvoudig te combineren. Daarom is voor mij contextuele theologie zo belangrijk, omdat die begint met de realiteit.”

Mitri Raheb. Foto: Ted van Aanholt

In zijn presentatie zien we een aantal landkaartjes met de hoeveelheid land die toebehoorde aan respectievelijk de Palestijnen en de staat Israël door de jaren heen. In 1947, vertelt Mitri Raheb, werd 48% van het land aan het Palestijnse volk gegeven. Vandaag de dag is dat drastisch veranderd en controleert de staat Israël meer dan 90% van wat ooit Palestina was. Er zijn twee bevolkingsgroepen die weliswaar even groot zijn, maar die bijzonder ongelijkwaardig verdeeld zijn wat betreft land en middelen. Slechts een heel klein gedeelte van het land wordt bestuurd door de Palestijnse overheid. Raheb benadrukt de rol van de internationale gemeenschap in dit proces: hun politiek is altijd sektarisch geweest, stelt Raheb, gericht op het scheiden van mensen. Om dit te illustreren geeft hij het voorbeeld van een ziekenhuis voor leprapatiënten, waar tot 1948 iedereen terecht kon maar dat onder druk van de Britten werd gescheiden: de Israëlische patiënten moesten naar een ander ziekenhuis.

Liesbeth Jansen, Mitri Raheb, Heleen Murre-van den Berg. Foto: Ted van Aanholt

Een andere kaart laat zien hoe het stadje Bethlehem, waar de helft van de christelijke gemeenschap in Palestina woont, in de loop der tijd steeds meer is ingekapseld door muren, nederzettingen en wegen waar Palestijnen geen gebruik van mogen maken. Inmiddels staat 86% van het gebied rondom Bethlehem onder Israëlische controle. Raheb beschrijft het effect hiervan: de afwezigheid van politieke vrijheid, de sociale spanningen, de hoge werkeloosheid en het afgesloten zijn van natuur leidt tot het gevoel in een stad te wonen die steeds meer gewurgd wordt. Bovendien gaat de controle van Israël verder dan de concrete grenzen: zij beheersen de natuurlijke hulpbronnen zoals water en olie, de luchtvaart en de archeologische sites.

De oorlog van 1967 vormde een beslissend moment in de geschiedenis van de regio, aldus Raheb. Dat Israël de oorlog won, werd door conservatieve christenen geïnterpreteerd als een wonder en een teken dat God aan de kant van Israël stond. Dat de oorlog zes dagen duurde werd verder geïnterpreteerd als een toespeling op de zes dagen waarin God volgens het Bijbelboek Genesis de aarde schiep. Daarmee kreeg de oorlog extra betekenis. Na deze oorlog waren er drie ideologieën die steeds meer aanhang kregen: het christelijk zionisme, het joodse messianisme en het islamitisch fundamentalisme.

Liesbeth Jansen, Mitri Raheb, Heleen Murre- van den Berg. Foto: Ted van Aanholt

Religie lijkt in de dit conflict dus met name een negatieve rol te spelen, zowel als een antikoloniale kracht en als een legitimering om bestaande machtsrelaties te continueren en veranderingen tegen te gaan. Raheb stelt daar een andere opvatting tegenover: religie is nu een deel van het probleem, maar draagt tegelijkertijd de kracht om een deel van de oplossing te worden. Misschien is er op dit moment te veel religie, maar er is in elk geval te weinig spiritualiteit. Deze overtuiging heeft Raheb ertoe gebracht om het Dar al-Kalima University College op te richten, waar kunst en cultuur als middel dienen voor sociale transformatie.

Door: Liesbeth Jansen

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Podcast

Video

Aankondiging / Announcement

The Holy Land? | Lecture by Palestinian theologian Mitri Raheb

Nederlands volgt Engels

The conflict between Israel and Palestine is complicated and seems completely intractable.  stuck. How come? According to the Palestinian theologian and peace activist Mitri Raheb, biblical texts are used to legitimize the current situation. He claims that some Christians in the West regard the state of Israel as the biblical Israel. This gives the land an almost holy status and makes criticism of its leaders nearly impossible. Come and learn from Mitri Raheb a different perspective on the question.

Who determines?

Who determines which group owns the rights to a certain land? The state of Israel was founded after World War II, partly in reaction to the horrors of the persecution of Jews. This created a very sensitive relationship between the West and the Israeli government. What is more, biblical texts are often used to justify the rights of the State of Israel. In the Bible, God promises the Jewish people a land of their own. Raheb blames those who take this position for closing their eyes on the experience of Palestinian Christians. After all, they have inhabited the same area just as long.

Sharing leads to peace

Mitri Raheb pleads for interreligious dialogue and a multi-ethnic future. According to him, Palestine is the homeland for both Jews and Palestines. If both would see the land as a gift from God, it would be more easy to share it. Peace depends on the mutual will to share, says Raheb.

After his lecture, Mitri Raheb will discuss the topic in further detail with religion scholar Heleen Murre – van den Berg. Can religion and politics be differentiated in this conflict? What is the influence of the conflict on the relationship with neighbouring countries? And what is it like to be a peace activist in a country that has been torn by conflict for so long?

This program is in English.

About the speakers

Raheb, MitriMitri Raheb is a theologian, peace activist, and Lutheran pastor. He lives in Bethlehem with his family. He is one of the originators of the Kairos-document and founder of the Dar al-Kalima University College of Arts and Culture. Among other things, he has published Faith in the Face of Empire (2014).Murre van den Berg, HeleenHeleen Murre-van den Berg is a scholar of religion at Radboud University. Among other things, she studies the position of Christian minorities in the Middle East, focusing on issues of language, literature, identity, and nationalism.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Nederlands

Het conflict tussen Israël en Palestina is complex en lijkt helemaal vast te zitten. Hoe komt dat? Volgens de Palestijnse theoloog en vredesactivist Mitri Raheb worden bijbelteksten gebruikt om de bestaande situatie te rechtvaardigen. Hij stelt dat sommige christenen in het Westen de staat Israël zijn gaan zien als het Israël uit de bijbel. Hiermee krijgt het land een bijna heilige status en wordt kritiek op de politiek van haar leiders vrijwel onmogelijk. Kom en leer van Mitri Raheb hoe dat ook anders kan.

Wie bepaalt?

Wie bepaalt welke bevolkingsgroep recht heeft op een stuk land? De staat Israël werd gesticht na de Tweede Wereldoorlog, onder meer als reactie op de verschrikkingen van de Jodenvervolging. Dit maakt de relatie tussen het Westen en Israëlische overheid gevoelig. Bovendien worden er vaak bijbelcitaten gebruikt om de rechten van de staat Israël te legitimeren. In de bijbel belooft God immers een eigen land aan het joodse volk. Raheb verwijt degenen die dat doen, dat zij de ogen sluiten voor de ervaring van de Palestijnse christenen. Zij wonen immers al even lang in hetzelfde gebied.

Delen = vrede

Mitri Raheb pleit voor een interreligieuze dialoog en een multi-etnische toekomst. Volgens hem is het land nu eenmaal een thuisland van Palestijnen en Joden. Als zij het land allebei zouden zien als een geschenk van God, is het gemakkelijker om het ook te willen delen. Vrede hangt af van dit samen willen delen, aldus Raheb.

Na zijn lezing gaat Mitri Raheb in gesprek met religiewetenschapper Heleen Murre–van den Berg. Zijn religie en politiek in dit conflict wel uit elkaar te houden? Wat is de invloed van het conflict op de relatie met buurlanden? En hoe is het om een vredesactivist te zijn in een gebied dat al zo lang wordt getekend door conflict?

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Raheb, MitriMitri Raheb is theoloog, luthers predikant en vredesactivist. Hij woont met zijn gezin in Bethlehem.. Hij was een van de opstellers van het Kairos-document en oprichter van het Dar al-Kalima College voor kunst en cultuur. Van zijn hand verscheen o.a. Geloven onder bezetting (2015).Murre van den Berg, HeleenHeleen Murre-van den Berg is religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit. Ze doet onder meer onderzoek naar de positie van christelijke minderheden in het Midden-Oosten, en naar christelijke migranten uit het dezelfde regio in Nederland.Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.