Zoek in de site...

19|10|15 Resistance in American Politics | Lecture by political scientist Theda Skocpol

Terugblik en index plaatje Resistance in American politics | Lecture by political scientist Theda SkocpolResistance in American politics | Lecture by political scientist Theda Skocpol | Tuesday 15 October 2019 | 19.30 – 21.00 hrs | Collegezalencomplex, Radboud University

Podcast | Video | Voxweb: Nieuwe eredoctor: ‘De democratie in de VS is in gevaar’

"Very clear and interesting talk, good and knowledgeable speaker. The Q&A was lead well by a person that was clearly in the topic as well - very valuable as well. Thank you for organizing!" (From a participant review.)

Announcement - The political landscape in the United States is becoming more and more polarized. A growing number of people on both the political left and right are getting out on the street to protest against the politicians in charge. What sparks such resistance? Is this civic engagement a good development? Or are things even worse than they look? Come listen to renowned political scientist Theda Skocpol talk about resistance and change in American democracy. See full announcement text below.

Aankondiging - Het politieke klimaat in de Verenigde Staten polariseert steeds verder. Een groeiend aantal mensen van zowel politiek links als rechts gaan de straat op om te protesteren tegen de zittende politieke leiders. Wat wakkert zulk protest aan? Is deze burgerlijke betrokkenheid een goede ontwikkeling? Of is de situatie ernstiger dan het lijkt? Kom luisteren naar de gerenommeerde politicoloog Theda Skocpol over verzet en verandering in de Amerikaanse democratie. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Resistance in American Politics

Het politieke klimaat in de Verenigde Staten polariseert steeds verder. Steeds meer mensen komen in  verzet en organiseren zich in succesvolle protestbewegingen. Wie zijn deze mensen die de straat op gaan? Waarom gaan ze de straat op? En is dit verzet een goede ontwikkeling? De wereldberoemde politicoloog Theda Skocpol vertelde in een vol collegezalencomplex over de oorsprong en het succes van twee grote protestbewegingen in de Verenigde Staten: de conservatieve Tea Party en de progressieve anti-Trump beweging. Na haar lezing ging ze met politicoloog en historicus Gaard Kets in gesprek over de gespannen verhoudingen binnen de Amerikaanse middenklasse en de staat van democratie in de Verenigde Staten.

Gewone burgers

Theda Skocpol begon haar lezing met een korte historische schets, waarin ze liet zien hoe de afgelopen jaren politiek protest in de Verenigde Staten vooral toenam op de momenten dat zowel het Huis van Afgevaardigden, de Senaat én het Witte Huis in handen waren van één partij. “Dat gebeurt zelden, maar toevalligerwijs was dit zowel aan het begin van de ambtstermijn van Obama, als aan het begin van de termijn van Trump het geval.” In beide gevallen kwamen er snel grote protestbewegingen op gang. De mensen in deze bewegingen beschouwen zichzelf vaak als ‘gewone burgers’, die braaf gingen stemmen, maar verder niet politiek actief waren. “Echter, de verkiezingswinst van hun politieke tegenstanders zagen ze als een dermate fundamentele dreiging voor de Verenigde Staten, dat ze nu zelf in actie wilden komen om het land te redden.” Skocpol besprak vervolgens hoe de verschillende protestbewegingen ontstonden, welke mensen dit organiseren, het soort activisme dat ze bedrijven en hoe de bewegingen van elkaar verschillen.

Theda Skocpol foto: Ted van Aanholt

Georganiseerd verzet

De Tea Party kwam snel op na de verkiezing van president Obama. Begin 2009 waren er al tussen de 444.000 en 810.000 demonstranten verspreid over het land. “In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn deze protestbewegingen niet gecreëerd door rijke individuen zoals de Koch Brothers. Het zijn gewone burgers die in actie komen,” aldus Skocpol. De opkomst van de progressieve protestbeweging tegen president Trump verliep in eerste instantie moeizamer. Democratische kiezers waren gewend om hun bezwaren duidelijk te maken bij de (lokale) overheid, maar door de Republikeinse dominantie moest men nu nadenken over andere strategieën. Skocpol legde uit hoe belangrijk het ‘Indivisible Initiative’ hierbij geweest is. Dit publieke platform gaf progressieve Amerikanen een praktische handleiding om in verzet te komen, waarbij direct werd gekeken naar de tactieken die de Tea Party eerder had gebruikt. Deze methode wierp haar vruchten af: er zijn inmiddels meer dan tweeduizend progressieve protestgroepen actief. Skocpol liet tevens zien dat het verzet op links en rechts wijdverspreid is; in veel districten waar voorheen de Tea Party actief was, is nu ook het verzet van de anti-Trump beweging zichtbaar.

Wie en waarom?

De politicoloog liet vervolgens zien dat er opmerkelijke verschillen en overeenkomsten zijn tussen de twee protestbewegingen. In de Tea Party verenigden zich voornamelijk witte, oude, hoogopgeleide mannen uit de rechterflank van de Republikeinse Partij. De anti-Trump beweging daarentegen, wordt hoofdzakelijk geleid door oudere vrouwen, die zich in het midden en aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden. “Opvallend is dat in beide groepen de protestanten uit de middenklasse komen. Men heeft andere beroepen, bij de progressieven zien we verplegers en onderwijzers en bij de conservatieven ondernemers en veteranen, maar er is geen sprake van klassenstrijd.” Skocpol liet zien dat de motivaties van de protestanten soortgelijk waren: “Beide bewegingen komen voort uit angst en weerzin voor de nieuw verkozen president en zijn partij.” Voor de Tea Partiers symboliseerde Barak Obama omwille van zijn opleiding en afkomst alles waar traditioneel Amerika niet voor stond, terwijl Donald Trump door de progressieve beweging wordt verafschuwd omwille van zijn on-presidentiële houding en zijn respectloze omgang met vrouwen, minderheden en mensen van kleur. Beide groeperingen proberen om het beleid en de politiek onder andere te beïnvloeden door middel van protest, het werven van kiezers en lobby op lokaal, statelijk en nationaal niveau. Het viel Skocpol op dat de protestbewegingen niet alleen een effect hebben op beleid. Door te participeren in deze bewegingen krijgen burgers ook veel grip op hoe de politiek werkt en hoe beleid gemaakt wordt.

Theda Skocpol in gesprek met Gaard Kets foto: Ted van Aaholt

Impact en toekomst

Tot slot besprak Skocpol de frictie tussen de nationale politieke partijen en deze kleinere ‘grassroots-movements’ en de impact die de protestbewegingen hebben gehad op de Republikeinse en Democratische Partij. Ze stelde dat de Tea Party er in is geslaagd om haar eigen ethno-nationalistische agenda volledig onderdeel te laten worden van het partijprogramma van de Republikeinen. “Veel van de Tea Parties zijn volledig opgegaan in de Republikeinse partij en bepalen nu de koers van de partij en president Trump maakt hier dankbaar gebruik van.” Of de anti-Trump beweging een soortgelijke invloed gaat hebben op de Democratische Partij valt nog te bezien. “Buiten de grote steden neemt de progressieve protestbeweging de leiding over in veel lokale afdelingen van de Democraten, maar het is nog de vraag of ze de partij ook veel meer naar links zullen duwen. Anders dan bij de Tea Party is de lokale achterban in de anti-Trump beweging veel meer gematigd en op het politiek midden georiënteerd,” aldus Skocpol. Ze concludeerde haar lezing door te stellen dat de grassroots-bewegingen primair een onderdeel zijn van een strijd in de middenklasse. Je hoort vaak over de strijd tussen zwart en wit, tussen immigranten en niet-immigranten, en die zaken doen er toe. Maar, zo stelde Skocpol “uiteindelijk is het primair een burgeroorlog binnen de witte middenklasse over wat Amerika is. Is de VS een open, vrije en zelfstandige samenleving? Of is het een bange in zichzelf gekeerde witte natie? Daar gaat het gevecht over en hierin botsen verschillende idealen en grote belangen. En niemand lijkt aan die strijd te kunnen ontsnappen.”

Door: Tjidde Tempels 

Podcast:

Video:

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging / Announcement

Resistance in American politics | Lecture by political scientist Theda Skocpol

Nederlands volgt Engels

The political landscape in the United States is becoming more and more polarized. A growing number of people on both the political left and right are getting out on the street to protest against the politicians in charge. What sparks such resistance? Is this civic engagement a good development? Or are things even worse than they look? Come listen to renowned political scientist Theda Skocpol talk about resistance and change in American democracy.

Conservative Extremism

Over the past years the ideological divide within American politics has widened dramatically. Since the Obama presidency and the election of Donald Trump, Republicans have been veering toward the (far) right. In her work, political scientist Theda Skocpol tries to understand this conservative change and the role protest movements play in it. What explains the success of the libertarian Tea Party? How did organised philanthropy of wealthy right-wing individuals such as the Koch Brothers impact these movements? Did their successes pave the way for the Trump presidency?

Democratic Resistance

At the same time, resistance is now rising on the left. Anti-Trump sentiment has raised people’s political awareness and spurred civic engagement. Who are these concerned citizens getting out on the streets? Are the anti-Trump resistance groups different from their right-wing counterparts? Or are they embracing similar populist strategies? And what does this mean for the future of American democracy?

Democracy on the Edge

After her lecture professor Skocpol will engage in a conversation with political theorist Gaard Kets from Radboud University. Together they will discuss how American politics has changed and the effects this has had on civic engagement. How does the polarised political resistance impact the already strained relations between different groups in American civil society? Is America at a crossroads? Are we on a road to increasing conflict? Or is there still hope for American democracy?

This program is in English.

About the Speakers

Skocpol, Theda by Martha StewartTheda Skocpol is a political scientist and sociologist at Harvard University. She is currently the Victor S. Thomas Professor of Government. She is one of the most prominent American political scientists. She has published on a wide variety of topics ranging from the welfare state and social revolutions to the challenges to American democracy. In her current research she looks into the role of grassroots resistance movements opposing the Trump presidency. 

On Thursday 17 October 2019 she will receive an honorary doctorate at Radboud University.

Kets, GaardGaard Kets is a political theorist and historian in the Political Science department at Radboud University. In his research project he focusses on (failed) communist revolutions and studies the interaction between people and the revolutionary elite, and the repertoires used to express their political views.Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Nederlands

Het politieke klimaat in de Verenigde Staten polariseert steeds verder. Een groeiend aantal mensen van zowel politiek links als rechts gaan de straat op om te protesteren tegen de zittende politieke leiders. Wat wakkert zulk protest aan? Is deze burgerlijke betrokkenheid een goede ontwikkeling? Of is de situatie ernstiger dan het lijkt? Kom luisteren naar de gerenommeerde politicoloog Theda Skocpol over verzet en verandering in de Amerikaanse democratie.

Conservatief extremisme

De ideologische verdeeldheid is de afgelopen paar jaren drastisch vergroot. Sinds het presidentschap van Barack Obama en de daaropvolgende verkiezing van Donald Trump, verschuiven de Republikeinen steeds verder naar rechts. In haar werk probeert politicoloog Theda Skocpol deze verandering bij de conservatieven en de rol die de protestbewegingen hierbij spelen, te begrijpen. Hoe kan het eerdere succes van de liberale Tea Party worden verklaard? Hoe werden deze ontwikkelingen beïnvloed door de georganiseerde filantropie van de rijke rechtse individuen? Heeft hun succes een pad gebaand voor het presidentschap van Trump?

Democratische weerstand

Tegelijkertijd groeit de weerstand bij politiek links. De anti-Trump gevoelens zorgen ervoor dat het politieke bewustzijn en burgerlijke betrokkenheid groeit. Wie zijn deze bezorgde burgers die de straat op gaan? Zijn de anti-Trump protestbewegingen echt anders dan hun rechts politieke tegenhangers? Of gebruiken ze dezelfde soort populistische strategieën? En wat betekent dit voor de toekomst van de Amerikaanse democratie?

Democratie op het randje

Na haar lezing gaat politicoloog Theda Skocpol in discussie met politicoloog Gaard Kets van de Radboud Universiteit. Zij bespreken hoe de Amerikaanse politiek is veranderd en wat de gevolgen hiervan zijn voor de betrokkenheid van het volk. Hoe beïnvloeden de gepolariseerde politieke opstanden de toch al gespannen relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Amerikaanse samenleving? Begeeft Amerika zich op een kruispunt? Zal het conflict verder toenemen of is er nog hoop voor de Amerikaanse democratie?

Over de sprekers

Skocpol, Theda by Martha StewartTheda Skocpol is politicoloog en socioloog aan Harvard Universiteit en een van de meest prominente Amerikaanse politicologen. Ze heeft onderzoek gedaan naar een breed scala aan onderwerpen, zoals de verzorgingsstaat, sociale welvaart en veranderingen in de Amerikaanse democratie. In haar huidige onderzoek focust zij zich op de rol van grassroot bewegingen die zich verzetten tegen de presidentschap van Trump.

Hassan Bahara van de Volkskrant belde Theda Skocpol alvast op voor een interview naar aanleiding van deze lezing. Lees het artikel.

Op donderdag 17 oktober 2019 ontvangt zij een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit.

Kets, GaardGaard Kets is politicoloog, gespecialiseerd in politieke theorie, en historicus aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek gaat over de (gefaalde) communistische revoluties en hij onderzoekt de interacties tussen mensen en revolutionaire elite, en het repertoire dat wordt gebruikt om politiek te beoefenen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.