Zoek in de site...

20|01|09 The Soleimani Assassination | Current Affairs Lecture by political scientist Bertjan Verbeek and philosopher Jonne Hoek

The Soleimani Assassination | Current Affairs Lecture by political scientist Bertjan VerbeekThe Soleimani Assassination | Current Affairs Lecture by political scientist Bertjan Verbeek | Thursday 9 January 2020 | 12.30 – 13.15 hrs | Theatre Hall C, Radboud University | Radboud Reflects and VOX

Column Peter van der Heiden - Soleimani | Reformatorisch Dagblad: 'Nijmeegse professor verwacht „intensivering” conflict VS en Iran' | Podcast

"Ik heb er van genoten. De sprekers wisten waar ze het over hadden en ik heb er weer iets van geleerd." (Uit een deelnemersevaluatie.)

Announcement - On 3 January the United States assassinated Iranian general Qassem Soleimani while he was in Iraq. Iran responded furiously and vows revenge. Who was Soleimani? Why has the United States decided to take him down? Are these developments a new turning point in the already tense relations between Iran and the United States? And what are the consequences for the political stability in the region? Come and learn from the analysis of political scientist Bertjan Verbeek and philosopher Jonne Hoek. See full announcement text below.

Aankondiging - Op 3 januari 2020 doodde de Verenigde Staten de Iraanse generaal Quassem Soleimani tijdens zijn bezoek aan Irak. Iran zint op wraak en woensdag schoot het land verschillende raketten af op troepen van de VS in Irak. Wie was Soleimani? Waarom heeft de Verenigde Staten besloten hem uit te schakelen? Zijn deze ontwikkelingen een keerpunt in de toch al gespannen verhoudingen tussen Iran en de VS? En wat zijn de consequenties van deze aanval voor de politieke stabiliteit in de regio? Kom en luister naar de analyse van politicoloog Bertjan Verbeek en filosoof Jonne Hoek. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - De moord op Soleimani

Op 3 januari 2020 werd de wereld opgeschrikt door een aanval van een Amerikaanse drone op de Iraanse generaal Quassem Soleimani bij het vliegveld van Bagdad. Iran zwoer wraak en vergold zich enkele dagen later door middel van een raketaanval op Amerikaanse doelen in Irak. #WWIII werd al snel trending op Twitter en een verdere escalatie van het conflict lijkt niet uitgesloten. Wat bracht president Donald Trump ertoe om opdracht te geven tot deze aanval? Wat zijn de onderliggende oorzaken en is deze aanval eigenlijk te legitimeren? Hierover gingen hoogleraar Internationale Betrekkingen Bertjan Verbeek en filosoof Jonne Hoek in gesprek  in een actualiteitencollege van Radboud Reflects en VOX. Programmamaker Frank van Caspel leidde het gesprek. Historicus en politicoloog Peter van der Heiden leidde dit gesprek in met een prikkelende column. Achteraf had het publiek de gelegenheid vragen aan de sprekers te stellen.

Sprekers: Jonne Hoek en Bertjan Verbeek | Gespreksleider: Frank van Caspel | Foto door: Ted van Aanholt

Een rechtvaardige oorlog?

Hoek startte met het belichten van de verschillende stemmen in het publieke debat over de rechtvaardigheid van deze oorlogshandeling. Twee argumenten zijn met name belangrijk voor Trump in zijn onderbouwing van de moord op Soleimani. Allereerst zou Soleimani bloed aan zijn handen hebben. De Verenigde Staten hadden met Soleimani in de eerste plaats een terrorist gedood en niet een Iraanse overheidsfunctionaris. Deze verdediging bleek echter onvoldoende voor de Democraten, waarna de nadruk verschoof naar een andere rechtvaardiging. Soleimani zou namelijk een ‘directe, onmiddellijke dreiging voor de Verenigde Staten’ vormen, waardoor een beroep op zelfverdediging gerechtvaardigd zou zijn. Internationale advocaten zijn het echter niet eens met deze argumentatie, zo stelde Hoek. Het feit dat iemand bloed aan zijn handen heeft, is allereerst niet voldoende reden om een persoon uit te schakelen. Bovendien is er geen bewijs dat Soleimani inderdaad een onmiddellijke dreiging voor de Verenigde Staten vormde. Dit maakt de moord op Soleimani voor internationale advocaten een onrechtvaardige daad.

De machtsbalans in het Midden-Oosten

Verbeek benadrukte dat deze aanval om méér gaat dan alleen Trump. Er zijn systematische oorzaken voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, die hun oorsprong hebben in de onstabiele machtsbalans in het Midden-Oosten. Sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Irak in 2003 implodeerde Irak en verloor het zijn rol als een sterke speler in het Midden-Oosten. Dit betekende een structurele verandering in de regio, waarin de machtspositie van Iran groter werd. Tegelijkertijd is de houding ten opzichte van Iran aan verandering onderhevig door wisselende coalities. Terwijl Iran veelal als een dreiging wordt gezien door Saudi-Arabië, Israël en de Verenigde Staten, was Iran wel een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat.

Wat heeft dan aanleiding gegeven tot de aanval van de Verenigde Staten op Soleimani?  Verbeek gelooft niet dat de aanval op Soleimani maanden van tevoren gepland is. Volgens hem is het een combinatie van omstandigheden, die een sterke prikkel gaf voor de president van de Verenigde Staten om krachtig te handelen. Zo vergrootte een gezamenlijke militaire oefening van China, Rusland en Iran in december 2019 volgens Verbeek de dreiging van Iran in de ogen van de Verenigde Staten. Bovendien vroeg de dood van een burger van de VS, veroorzaakt door een Iraanse militie, om een reactie. Ten slotte is Trump verwikkeld in een afzettingsprocedure (impeachment). De aanval op Soleimani verschuift de aandacht van deze afzettingsprocedure naar een buitenlands conflict, terwijl Trump zich kan presenteren als een sterke leider van zijn land.

Sprekers: Jonne Hoek en Bertjan Verbeek | Gespreksleider: Frank van Caspel | Foto door: Ted van Aanholt

De toekomst

Op dit moment is het onzeker of de VS zich gaan terugtrekken uit Irak. Een gevolg van terugtrekking zou volgens Verbeek met name een intensivering van de conflicten in het land zijn. Belangrijke groepen in Irak kunnen tegenover elkaar komen te staan en het is voorstelbaar dat Islamitische Staat weer kans krijgt om op te komen. De regio is bovendien allesbehalve stabiel, zo bewijzen de wapenwedloop tussen Oman en Saudi-Arabië, de bloedige oorlog in Jemen en het intensiverende Israëlisch-Palestijnse conflict. Daarbij komt het risico dat Iran een nucleair wapen ontwikkelt, gezien de terugtrekking van het land uit het nucleaire akkoord en de stappen die worden genomen in de verdere verrijking van uranium. Verbeek stelde dat de vraag of Iran een atoombom zal ontwikkelen met name afhangt van de machtsbalans binnen Iran en welke factie de overhand krijgt in de politieke besluitvorming.

Sprekers: Jonne Hoek en Bertjan Verbeek | Gespreksleider: Frank van Caspel | Foto door: Ted van Aanholt

Realisme en idealisme

Hoek stelde in het slot van het actualiteitencollege vraagtekens bij het realisme vanuit waar Verbeek de gebeurtenissen analyseert. Hoek wil het idealisme, het morele argument meer centraal stellen. De fundamentele vraag wat het Westen eigenlijk te doen heeft in het Midden-Oosten vereist antwoord. Bovendien is de reactie van de Nederlandse regering op de Amerikaanse aanval voor Hoek onvoldoende. De regering stelde namelijk dat zij ‘begrip’ heeft voor de liquidatie van Soleimani, bezorgd is over de mogelijke reactie van Iran en meer informatie wil over de ‘onmiddellijke’ dreiging. Voor Hoek doet dit geen recht aan het feit dat er een ongeautoriseerde aanval is geweest in een soevereine staat zonder wettelijke basis. Of, zoals Van der Heiden in zijn column stelde: “Door enkel oorlogsmisdaden te overwegen verlaagt Trump zijn land, de voormalige leider van de vrije wereld en baken van democratie, tot het niveau van Iran.”

Door: Ben van Enk

Podcast

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging / Announcement

The Soleimani Assassination | Current Affairs Lecture by political scientist Bertjan Verbeek and philosopher Jonne Hoek

Nederlands volgt Engels.

On 3 January the United States assassinated Iranian general Qassem Soleimani while he was in Iraq. Iran vows revenge. It responded furiously this Wednesday by launching missiles at US forces in two Iraqi bases. Who was Soleimani? Why has the United States decided to take him down? Are these development a new turning point in the already tense relations between Iran and the United States? And what are the consequences for the political stability in the region? Come and learn from the analysis of political scientist Bertjan Verbeek and philosopher Jonne Hoek.

Necessary Attack?

US Secretary of State Mike Pompeo publicly defended the assassination by claiming Soleimani posed an imminent threat against American lives. He shared no further details about the nature of this threat. Political opponents of the administration are openly questioning the timing of the attack, given the fact that it is an election year. What can we know about why the attack happened? And what made Soleimani such a great threat?

Consequences for the Region

The response in the region has been overwhelming. In Iran giant crowds of people gather everywhere to commemorate Soleimani. Posters of the general’s face with ‘vengeance’ written on it appear in the streets. The Iraqi parliament has voted to remove all American troops from the country, and Iran has now fully withdrawn from the nuclear agreement and considers the assassination an act of war. What will happen in Iraq if the Americans do indeed leave? And how will Iran respond?

International Response

Meanwhile the president of the United States is stoking the fire by threatening war crimes against Iranian cultural sites on Twitter. NATO members are trying to ease the tension, mostly by urging Iran not to respond, while China and Russia have denounced the attack. Allies of the US in the region, such as Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates find themselves in a particularly precarious situation, as they fear to become the target of retaliation efforts against the US. Will the international community manage to unify behind a message of peace?

Is War Immanent?

Despite efforts by the international community, the situation seems likely to escalate. What if Iran retaliates against the US – will other NATO members honour the treaty and join in a war against Iran? Political scientist Bertjan Verbeek sheds a light on the political implications of the Soleimani assassination, and philosopher Jonne Hoek analyses the situation from a legal and ethical perspective.

Peter van der Heiden will open this current affairs lecture with a column.

About the Speakers

Bertjan VerbeekBertjan Verbeek is a political scientist and professor of International Relations at Radboud University. He is carrying out an international comparative study on (crisis) decision-making in foreign policy.Jonne HoekJonne Hoek is a philosopher at the Faculty of Law at Radboud University. He specializes in ethics and philosophy of technology and teaches a course on just and unjust wars.Peter van der HeidenPeter van der Heiden is a historian and political scientist who specializes in parliamentary history and politics in general.

This is a program by Radboud Reflects and VOX.

Nederlands

Op 3 januari 2020 doodde de Verenigde Staten de Iraanse generaal Quassem Soleimani tijdens zijn bezoek aan Irak. Iran zint op wraak en woensdag schoot het land verschillende raketten af op troepen van de VS in Irak. Wie was Soleimani? Waarom heeft de Verenigde Staten besloten hem uit te schakelen? Zijn deze ontwikkelingen een keerpunt in de toch al gespannen verhoudingen tussen Iran en de VS? En wat zijn de consequenties van deze aanval voor de politieke stabiliteit in de regio? Kom en luister naar de analyse van politicoloog Bertjan Verbeek.

Een noodzakelijke aanval?

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verdedigde de aanval op Soleimani door te stellen dat de generaal een directe dreiging vormde voor Amerikaanse militairen en diplomaten in de Golfregio. Hij deelde geen verdere informatie over de precieze achtergrond van deze dreiging. Politieke tegenstanders van de regering plaatsen vraagtekens bij de timing van de drone-aanval. Een militair conflict zou bij de verkiezingen van 2020 in het voordeel van de Republikeinen kunnen werken. Waarom vond de aanval precies plaats? En omwille waarvan werd Soleimani als een grote bedreiging gezien?

Gevolgen voor de regio

In regio werd heftig gereageerd op de dood van Soleimani. In Iran verzamelden grote groepen mensen zich op straat om Soleimani te herdenken. Posters met de opdruk van de generaal met daaronder het woord ‘wraak’ verschijnen in de straten. Het Irakese parlement heeft ondertussen besloten om alle Amerikaanse troepen het land uit te zetten. Iran heeft zich volledig teruggetrokken uit het atoomakkoord en ziet de moord op Soleimani als een oorlogsverklaring. Wat staat Irak te wachten als de Amerikanen daadwerkelijk vertrekken? En hoe zal Iran reageren?

Internationale spanningen

Op Twitter gooit de president van de Verenigde Staten ondertussen kolen op het vuur door te dreigen met een reeks bombardementen op Iraans cultureel erfgoed. NAVO-leden proberen de situatie te de-escaleren en dringen er bij Iran op aan vooral niet te reageren, terwijl China en Rusland de aanval scherp veroordelen. Bondgenoten van de Verenigde Staten zoals Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zitten in een lastig parket en vrezen dat mogelijk Iraanse wraakacties zich in de eerste plaats op hen zullen richten. Is de internationale gemeenschap in staat om dit conflict te sussen en in meer vreedzame banen te leiden?

Oorlogsdreiging?

Ondanks de inspanningen van de internationale gemeenschap lijkt het conflict te escaleren. Wat als Iran daadwerkelijk Amerikaanse doelen aanvalt? Zullen de NAVO-landen zich dan achter de VS scharen? Politicoloog Bertjan Verbeek biedt tekst en uitleg en vertelt over de politieke implicaties van de aanslag op Soleimani.

Parlementair historicus Peter van der Heiden trapt het actualiteitencollege af met een column.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Bertjan VerbeekBertjan Verbeek is hoogleraar Internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Hij doet een grootschalig landenvergelijkend onderzoek naar crisisbesluitvorming in buitenlands beleid.Jonne HoekJonne Hoek is een filosoof bij de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Hij specialiseert zich in technieksfilosofie en -ethiek en geeft een vak over 'just and unjust wars'.Peter van HeidenPeter van der Heiden is politicoloog en parlementair historicus. Hij geeft als freelance journalist politieke analyses bij het nieuws.Dit is een programma van Radboud Reflects en VOX.