Zoek in de site...

20|02|12 From Smartphone to Green Phone? | Lecture by physicist Alexander Khajetoorians and social scientists Sietske Veenman and Berber Pas

From Smartphone to Green Phone? | Lecture by physicist Alexander Khajetoorians and social scientists Sietske Veenman and Berber PasFrom Smartphone to Green Phone? | Lecture by physicist Alexander Khajetoorians and social scientists Sietske Veenman and Berber Pas | Wednesday 12 February 2020 | 19.30 - 21.00 hrs | Collegezalencomplex, Radboud University

"Thanks for organizing an amazing debate!" (From a participant review.)

Announcement - The smart technology used by our phones, internet, and even cars consumes much more energy than we realize. When Google serves you millions of search results in less than a second, that is not free. Green IT-technology could drastically lower this energy usage. Is this the solution? Or will new technology only stimulate more use of the internet and our phones? Come and learn from physicist Alexander Khajetoorians and social scientists Sietske Veenman and Berber Pas about the advantages and disadvantages of green IT. See full announcement text below.

Aankondiging - De slimme technologie in onze telefoons, internet en zelfs auto’s gebruikt veel meer energie dan we doorhebben. Wanneer Google je in minder dan een seconde miljoenen zoekresultaten geeft, dan kost dat wat. Groene IT-technologie zou dit energieverbruik drastisch kunnen verminderen. Is dat de oplossing? Of gaat nieuwe technologie alleen maar meer gebruik van internet en onze telefoons stimuleren? Kom en leer van fysicus Alexander Khajetoorians en sociale wetenschappers Sietske Veenman en Berber Pas over de voor en nadelen van groene IT. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - From Smartphone to Green Phone?

We maken dagelijks gebruik van meerdere digitale technologieën. We communiceren met mensen via het internet, navigeren de wereld met behulp van applicaties en voorzien onszelf van informatie via verschillende zoeksystemen. Maar waar we nauwelijks bij stilstaan, is hoeveel energie deze systemen verbruiken. Alexander Khajetoorians, het hoofd van de Scanning Probe Microscopy-afdeling bij het Institue for Molecules and Materials, presenteerde een onderdeel van zijn onderzoek naar ‘Green IT’ en de mogelijkheid om energiezuinige dataopslag te ontwerpen. Maar, beargumenteerden sociale wetenschappers Berber Pas en Sietske Veenman, moeten we deze ontwikkelingen wel willen? Moeten we niet stilstaan bij hoe we over technologie nadenken en hoe we willen dat onze technologische toekomst eruitziet? Onder leiding van filosoof Frank van Caspel gingen Khajetoorians, Pas en Veenman in gesprek over de mogelijkheden van Green IT en de consequenties en wenselijkheid van nieuwe technologieën voor onze digitale toekomst.

Data en energie

“Toen ik vroeger jong was, wilde ik graag muzikant worden,” begon Khajetoorians zijn lezing. “Om dit te realiseren, ben ik verhuisd naar de Live Music Capital of the World. Mochten jullie niet weten welke stad dat is, zoek het gerust op op je telefoon.” Over het antwoord waarmee de zaal kwam, Austin, Texas, valt te twisten. “Maar wisten jullie dat we, met de energie die jullie net gebruikt hebben om dit online op te zoeken, meer dan een liter water hadden kunnen koken?” Khajetoorians benadrukte hoe weinig we stilstaan bij de energie die wordt verbruikt door de datasystemen waar we dagelijks gebruik van maken. “De computerkracht die nodig is om dertig zoekopdrachten te vervullen op Google is voldoende om een liter water te koken. Het trainen van één netwerk kunstmatige intelligentie, van het type dat Google Translate gebruikt, kost evenveel energie als het produceren van vijf SUV’s én alle energie die ze in hun hele levensduur verbruiken.” Als we het hebben over klimaatproblematiek en energieverbruik denken we vooral aan olie, auto’s en industrie. Maar het punt van Khajetoorians is duidelijk: we zouden het evengoed kunnen hebben over Green IT.

Spreker: Berber Pas | Foto door Ted van Aaholt

Een datasysteem zoals het brein

De afgelopen veertig jaar hebben computerproducenten zich vooral gebogen over de vraag hoe we chips kleiner en sneller zouden kunnen maken. Een belangrijke vraag in het laboratorium waar Khajetoorians werkt, is echter ook hoe we chips en dataopslag energiezuiniger zouden kunnen krijgen. Het team waar Khajetoorians deel van uitmaakt laat zich hierbij sterk inspireren door het menselijk brein. “Als we kijken naar het menselijk brein, dan zien we dat dat functioneert met veel minder energie dan een computer. Als een computer een patroon moet herkennen, dan kost dat een enorme hoeveelheid energie. Een mens kan het op minder dan één bitterbal. Dus als we een datasysteem zouden kunnen ontwerpen dat op dezelfde manier werkt als het menselijk brein, dan zouden we enorm veel energie kunnen besparen.” Op basis van kobalt en zwarte fosfor, en geïnspireerd door de magnetische eigenschappen van deze materialen, slaagde het team van Khajetoorians erin om kunstmatige neuronen en synapsen te maken, waarin het mogelijk is om informatie op te slaan en die in staat zijn zelf te leren. “Als we dit op grotere schaal zouden kunnen ontwikkelen, zou energiezuinige dataopslag binnen handbereik zijn.”

Spreker: Alexander Khajetoorians Foto door: Ted van Aanholt

Hoe praten we over technologie?

Wetenschappelijke doorbraken zoals in het lab van Khajetoorians zijn uiteraard bijzonder interessant. Maar, zo beargumenteerde Pas, we moeten het er ook over hebben of we dit type technologie eigenlijk wel willen. Daarbij stelde Pas dat het vooral belangrijk is ons bewust te zijn van hoe we over technologie praten en welke vooronderstellingen spelen in dit discours. De één ziet technologie wellicht als het antwoord op al onze huidige wereldproblematiek, terwijl de ander technologie vooral ziet als een machtsmiddel waarmee bestaande ongelijkheden in de maatschappij worden versterkt. “Door ons meer bewust te zijn van de verschillende manieren waarop we tegen nieuwe technologieën aankijken, kunnen we een constructiever gesprek voeren en beter ingaan op de manier waarop we de toekomst graag vorm zien krijgen.”

Spreker: Sietske Veenman | Foto door: Ted van Aanholt

De toekomst is open, maar niet leeg

Deze laatste vraag, ‘hoe we zouden willen dat de toekomst eruitziet?’, zag ook Veenman als een van de belangrijkere vragen in het technologisch discours. “In het verre verleden zag men de toekomst als iets dat vaststond. Als je wilde weten of je een oorlog ging winnen, dan ging je naar een orakel. Als het orakel voorspelde dat je zou verliezen, dan kon je daar ook niets aan doen.” In de loop van de geschiedenis draaide dit beeld van de toekomst echter radicaal. “Zo zie je aan het begin van de twintigste eeuw dat men de toekomst als volledig leeg beschouwt. Wij, mensen, kunnen doen wat we willen. Tegenwoordig zitten we ergens in het midden. De toekomst is open, onze keuzes bepalen hoe deze toekomst eruit komt te zien. Maar de toekomst is niet leeg, er zijn zekere factoren in het heden – cultuur, maatschappij, politiek – die invloed hebben op de invulling van de toekomst.” Veenman benadrukte dan ook het belang van het gesprek over de manier waarop we de toekomst willen zien. “Onze keuzes ‘maken’ in zekere zin de toekomst. Maar tegelijkertijd beïnvloeden onze ideeën over de toekomst ook onze keuzes in het heden. En deze twee stromen worden verbonden door de verhalen die we elkaar vertellen. Daar moeten we ons goed bewust van zijn.”

Sprekers: Alexander Khajetoorians; Berber Pas; Sietske Veenman | Gespreksleider: Frank van Caspel | Foto door: Ted van Aanholt

De rol van goed onderwijs

Pas en Veenman benadrukten beiden het belang goed na te denken over de wenselijkheid van mogelijke nieuwe technologieën. Khajetoorians bevestigde dat deze vraag bij wetenschappers niet altijd voorop staat. “Het is echter een beetje een cirkel. Aan de ene kant wordt het werk van wetenschappers beïnvloedt door vraagstukken die leven in de maatschappij. Aan de andere kant proberen wetenschappers uiteraard hun eigen werk te promoten en funding te krijgen voor hun eigen onderzoek.” Een onderdeel van de oplossing ligt dan ook bij goed onderwijs. “Goed onderwijs biedt ons de mogelijkheid om op een open manier het gesprek met elkaar aan te gaan. Alleen op die manier kunnen wetenschap en maatschappij elkaar in het midden vinden en samen bespreken wat de mogelijke implicaties zijn van nieuwe technologieën en hoe we willen dat de toekomst eruit komt te zien.”

Door: Simon Jacobs

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging / Announcement

Van Smartphone naar Green Phone? | Lecture by physicist Alexander Khajetoorians and social scientist Sietske Veenman and Berber Pas

Nederlands volgt Engels

The smart technology used by our phones, internet, and even cars consumes much more energy than we realize. When Google serves you millions of search results in less than a second, that is not free. Green IT-technology could drastically lower this energy usage. Is this the solution? Or will new technology only stimulate more use of the internet and our phones? Come and learn from physicist Alexander Khajetoorians and social scientists Sietske Veenman and Berber Pas about the advantages and disadvantages of green IT.

Making IT green

Nowadays nearly all aspects of our lives are in some way enabled by data driven systems, and our dependency on these systems will only increase. Physicist Alexander Khajetoorians does cutting-edge research into new methods of data storage. His group builds electronics that use only a fraction of the energy needed by current computers. These new greener methods of data storage can have a huge impact on the amount of energy we use.

An uncertain future

Social scientists Sietske Veenman and Berber Pas have seen it all before: ‘breakthrough science solves big issue’. But will it really? And if yes: will it not create new problems? What kind of future can we expect from these new technologies? That something is ‘green’ does not necessarily mean that we should want it. Should we actually want green IT?

Green IT

After their talks Alexander Khajetoorians, Sietske Veenman and Berber Pas will discuss the future of green IT. Philosopher and programme manager at Radboud Reflects, Frank van Caspel will moderate the discussion.

This program is in English.

About the speakers

Khajetoorians, AlexAlexander Khajetoorians is head of the scanning probe microscopy department at the Institute for Molecules and Materials at Radboud University. His research focuses on characterizing and manipulating the electronic and magnetic properties of quantum materials at the scale of a single atom.Pas,-BerberBerber Pas is associate professor of Organizational design and development at the Nijmegen School of Management of Radboud University. She investigates how data-driven technology and datafication affect (professional) work practices.Veenman, SietskeSietske Veenman is assistant professor at the Nijmegen School of Management of Radboud University. As a social environmental scientist she focuses on environmental policy and governance in the context of exploring uncertain futures.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and podcasts.

Nederlands

De slimme technologie in onze telefoons, internet en zelfs auto’s gebruikt veel meer energie dan we doorhebben. Wanneer Google je in minder dan een seconde miljoenen zoekresultaten geeft, dan kost dat wat. Groene IT-technologie zou dit energieverbruik drastisch kunnen verminderen. Is dat de oplossing? Of gaat nieuwe technologie alleen maar meer gebruik van internet en onze telefoons stimuleren? Kom en leer van fysicus Alexander Khajetoorians en sociale wetenschappers Sietske Veenman en Berber Pas over de voor en nadelen van groene IT.

IT groen maken

Tegenwoordig zijn bijna alle aspecten van ons leven op de een of andere manier afhankelijk van data-systemen, en deze afhankelijkheid groeit alleen maar. Fysicus Alexander Khajetoorians doet baanbrekend onderzoek naar nieuwe methoden van data-opslag. Zijn onderzoeksgroep maakt electronica die slechts een fractie van de energie gebruikt die nodig is voor hedendaagse computers. Deze nieuwe groene methoden van data-opslag kunnen een enorme impact hebben op de hoeveelheid energie die we gebruiken.

Een onzekere toekomst

Sociale wetenschappers Sietske Veenman en Berber Pas hebben het allemaal eerder gehoord: ‘nieuwe doorbraak lost groot probleem op’. Maar gaat het dat echt doen? En zo ja: creëren we daarmee dan geen nieuwe problemen? Wat voor soort toekomst kunnen we verwachten met deze nieuwe technologie? Dat iets ‘groen’ is betekent nog niet noodzakelijk dat we het ook moeten willen. Moeten we echt groene IT willen?

Groene IT

Na hun lezingen gaan Alexander Khajetoorians, Sietske Veenman en Berber Pas in discussie over de toekomst van groene IT. Filosoof  en programmamaker bij Radboud Reflects, Frank van Caspel is de gespreksleider..

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Khajetoorians, AlexAlexander Khajetoorians is het hoofd van de scanning probe microscopy-afdeling bij het Institute for Molecules and Materials aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het karakteriseren en manipuleren van de elektrische en magnetische eigenschappen van kwantum-materialen op de schaal van enkele atomen.Pas,-BerberBerber Pas doceert Organizational design & development aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt hoe data-gedreven technologie en dataificatie (professionele) werk-omgevingen beïnvloeden.Veenman, SietskeSietske Veenman is sociaal- en milieuwetenschapper aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Ze richt  zich op vraagstukken rondom milieubeleid en –beheer in de context van een onzekere toekomst.Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.