Zoek in de site...

20|03|09 Testosterone | Lecture by sociomedical scientist Rebecca Jordan-Young

Testosterone | Lecture by sociomedical scientist Rebecca Jordan-YoungTestosterone | Lecture by sociomedical scientist Rebecca Jordan-Young | Monday 9 March 2020 | 19.30 – 21.00 hrs | Collegezalencomplex, Radboud University | Radboud Reflects and Gender and Diversity Studies

VOXweb: 'De mythes rond testosteron ontkracht' | Video | Podcast

"Een van de meest inspirerende avonden in tijden! Interessante lezing en nagesprek van het hoogste niveau. Erg mooi om de spreekster zo ter plekke te zien nadenken en haar gedachten over het onderwerp verder te brengen. Ze kreeg dan ook excellente vragen!" (Uit een deelnemersevaluatie.)

Announcement - What does the so-called male sex hormone testosterone have to do with the stock market crash, the overrepresentation of men in prisons, and male dominance in business and politics? Not that much, according to sociomedical scientist Rebecca Jordan-Young. Does this mean that differences between men and women are exaggerated? How can it be that we ascribe so much to just a molecule? Come and learn more about testosterone’s influence on your behavior. See full announcement text below.

Aankondiging - Wat heeft het mannelijke sekshormoon testosteron te maken met de economische crisis, de hoeveelheid mannen in de gevangenis en de dominantie van mannen in politiek en het bedrijfsleven? Weinig, zegt  sociaal geneeskundige Rebecca Jordan-Young. Hoe kan het dat we zo’n klein molecuul zo veel in de schoenen schuiven? Kunnen we hiermee stellen dat verschillen tussen mannen en vrouwen overtrokken zijn? Kom luisteren en denk mee over de invloed van testosteron op je gedrag. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Testosterone

Volgens een populaire mythe zijn de economische crisis, de dominantie van mannen in de politiek en in de top van het bedrijfsleven, en de oververtegenwoordiging van mannen in de gevangenis allemaal toe te schrijven aan het mannelijke hormoon testosteron. In haar recente boek Testosterone: An Unauthorized Biography, gaat sociaal geneeskundige Rebecca Jordan-Young tegen deze mythe in. Voor een volle collegezaal introduceerde Jordan-Young een aantal onderwerpen uit haar boek. Wat doet testosteron precies? Waarom noemen we het ook wel het ‘mannelijk sekshormoon’? En wat zou er gebeuren als we deze conceptie van testosteron laten varen? Na haar lezing ging Jordan-Young, onder leiding van filosoof Simon Gusman, in gesprek met historicus Stefan Dudink en het publiek over de wetenschap rondom testosteron en de populaire verhalen die over dit ‘wonderhormoon’ de ronde doen.

Spreker: Rebecca Jordan-Young | Foto door: Rein Wieringa

De geschiedenis van testosteron

Testosteron werd in 1935 voor het eerst in een laboratorium gesynthetiseerd, maar al in de decennia hiervoor werd het hormoon magische kwaliteiten toegedicht. De Franse wetenschapper Brown-Séquard rapporteerde in 1889 al miraculeuze effecten van zijn zelf-experimenten met een ‘elixir’ gemaakt van hondentestikels. Zijn wondermiddel, een mix van water, bloed, sperma en ander ‘vocht’ uit de testikels van honden en cavia’s zou voor verjonging hebben gezorgd, aldus Brown-Séquard. Zijn onderarmen waren weer zo sterk als die van een jonge man, zijn conditie was beter en zijn straal urine reikte tot 25% verder dan voorheen. De experimenten van Brown-Séquard werden snel ontkracht, maar het oude idee dat in testikels een magische vloeistof zat die ‘mannelijkheid’ bevat bleef bestaan.

Het ‘mannelijke hormoon’

Tegenwoordig kennen veel mensen testosteron vooral als het ‘mannelijke sekshormoon’. In 2017 kwam een ingenieur van Google nog in opspraak, omdat hij de lage hoeveelheden vrouwen in de technieksector aan een gebrek aan testosteron weidde. Een bekend artikel dat in 2000 op de voorkant van de New York Times stond ging nog verder. “Waarom zitten er zoveel mannen in de gevangenis?”, vroeg Jordan-Young zich af. “Testosteron. Waarom komt seksueel geweld zoveel voor in het leger? Testosteron.” Recent verwees de Nederlandse politicus Geert Wilders nog naar Arabische immigranten als ‘testosteronbommen’. Testosteron wordt dus regelmatig aangehaald om verschillen tussen mannen en vrouwen in het sociale domein te verklaren. “Een hoop om aan een enkel molecuul toe te schrijven.”

Sprekers: Stefan Dudink en Rebecca Jordan-Young | Foto door: Rein Wieiringa

Verhalen over testosteron

In het licht van deze populaire mythen over testosteron is men wellicht geneigd om naar de wetenschap te kijken voor antwoorden. Een probleem met onderzoek naar testosteron, zo stelde Jordan-Young, is dat de verhalen over het hormoon de wetenschap sterk beïnvloeden. “Feministische academici hebben laten zien dat het beeld van testosteron als ‘mannelijk sekshormoon’ een sterke invloed heeft op de wetenschap en literatuur.” T-talk, populaire verhalen over testosteron, bepalen in zekere mate waar wetenschappers naar kijken, wat ze relevant achtten in hun meetresultaten en hoe ze deze resultaten interpreteren. Bovendien geeft het gebruik van de term testosteron ook kracht aan zekere argumenten. “Argumenten klinken wetenschappelijk, wanneer een hormoon als testosteron erbij wordt betrokken. Verwijzingen naar testosteron komen in de plaats van echt wetenschappelijk bewijs en je wordt als dom aangekeken als je hierop doorvraagt.”

T-talk in wetenschap en maatschappij

Jordan-Young benadrukte dat het niet haar doel was om de wetenschap als geheel te ontkrachten. Als wetenschapper gaf ze aan een hoop te geven om wetenschap en wetenschappelijk bewijs. Het is echter belangrijk, zo stelde ze, om te begrijpen dat wetenschap altijd in de sociale wereld is ingebed. “Wetenschap is altijd een sociale aangelegenheid en de verhalen die onze sociale wereld vormgeven kennen ook hun weerslag in de wetenschap. Als het bijvoorbeeld in de sociale wereld gebruikelijk is om sekse in twee categorieën op te delen, dan zien we dat ook in wetenschappelijk onderzoek gebeuren.” Bovendien is testosteron een moeilijk hormoon om te bestuderen, omdat het zeer dynamisch is. “Grappig genoeg hebben we eigenlijk meer onderzoek dat laat zien hoe bepaalde gebeurtenissen in de omgeving invloed hebben op testosterongehaltes, dan dat we onderzoek hebben naar de invloed van testosterongehaltes op gedrag. Onze lichamen zijn ingebed in sociale structuren. Deze structuren beïnvloeden onze lichamen en onze lichamen beïnvloeden deze structuren. Door het dominante, eenzijdige geloof dat testosteron een ‘magisch molecuul’ is dat al ons gedrag bepaalt, missen we een hoop interessant en nuttig onderzoek.”

Sprekers: Stefan Dudink en Rebecca Jordan-Young| Gespreksleider: Simon Gusman | Foto door: Rein Wieringa

Instabiele mannelijkheid

Historicus Stefan Dudink was het in grote lijnen met Jordan-Young eens. Volgens Dudink is het “ronduit verbazingwekkend hoe krachtig de dominante denkwijzen over testosteron in de wetenschap zijn.” Een belangrijke factor hierin is de rol die het denken over testosteron speelt in het denken over mannelijkheid. “We zien dat mannelijkheid in de afgelopen eeuw in het Westen iets heel instabiel is geworden,” aldus Dudink. “Door mannelijkheid in een ‘magische stof’ in het lichaam te plaatsen, zogenaamd immuun voor invloeden van buitenaf, kan deze mannelijkheid stabieler worden gemaakt.” Jordan-Young bevestigde deze lezing. “Testosteron heeft zeker een effect op het lichaam. Maar de gebruikelijke manier waarop de werking van dit hormoon wordt begrepen – zowel in het publiek debat als in de wetenschap – verarmt ons begrip van de lichamelijke functie van testosteron en onderschat de rol van sociale factoren en verhalen enorm.”

Door: Simon Jacobs

Video:

Podcast:

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, video's and podcasts.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging / Announcement

Testosterone | Lecture by sociomedical scientist Rebecca Jordan-Young

Nederlands volgt Engels

What does the so-called male sex hormone testosterone have to do with the stock market crash, the overrepresentation of men in prisons, and male dominance in business and politics? Not that much, according to sociomedical scientist Rebecca Jordan-Young. Does this mean that differences between men and women are exaggerated? How can it be that we ascribe so much to just a molecule? Come and learn more about testosterone’s influence on your behavior.

Male hormone

Attributing aspects of male behavior to testosterone began in the nineteenth-century, when scientists went looking for the chemical essence of masculinity. This scientific approach to understanding testosterone is outdated, but the urban legend it created is still alive. This outmoded story still determines how we think about masculinity and differences between men and woman. According to Jordan-Young these misconceptions about testosterone stand in the way of proper knowledge of its use and effects. In her lecture, she will explain what testosterone really has to do with things like reproduction, aggression, risk-taking, and sports.

Sex differences

Jordan-Young claims that the amount of testosterone you have doesn’t predict your competitive drive, your tendency for violence, or your appetite for risk or sex. Also your athletic prowess does not have that much to do with the hormone. That’s why we need to get rid of the idea of testosterone as the male sex hormone. How can it be that this urban legend determines the way we think about testosterone? What does the truth mean for the way we see sex differences? And how should we, from this new perspective, reflect upon things like the ‘too high’ levels of testosterone in female athletes?

After her lecture Jordan-Young will participate in a discussion with historian Stefan Dudink. Philosopher Simon Gusman will moderate the discussion.

About the speaker

Rebecca Jordan-YoungRebecca Jordan-Young is a sociomedical scientist at the Barnard College of Columbia University. She is the author of Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences and co-author of Testosterone: An Unauthorized Biography.

Dudink, StefanStefan Dudink is assistant professor in Cultural Sexuality Studies at Radboud Gender & Diversity Studies. His research focusses on sexual identity.


This is a lecture by Radboud Reflects and Gender and Diversity Studies of Radboud University.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, videos and podcasts.

Nederlands

Wat heeft het mannelijke sekshormoon testosteron te maken met de economische crisis, de hoeveelheid mannen in de gevangenis en de dominantie van mannen in politiek en het bedrijfsleven? Weinig, zegt  sociaal geneeskundige Rebecca Jordan-Young. Hoe kan het dat we zo’n klein molecuul zo veel in de schoenen schuiven? Kunnen we hiermee stellen dat verschillen tussen mannen en vrouwen overtrokken zijn? Kom luisteren en denk mee over de invloed van testosteron op je gedrag.

Hormoon van mannen

Het toekennen van mannelijke karaktereigenschappen aan testosteron ontstond in de negentiende eeuw, toen wetenschappers zochten naar de chemische essentie van mannelijkheid. Dit verhaal is inmiddels gedateerd, maar is nog steeds het geaccepteerde beeld dat we van het hormoon hebben. Het wordt nog steeds gebruikt als verklaring van mannelijkheid en het verschil tussen man en vrouw. Deze gedachte over testosteron staat volgens Jordan-Young een goed begrip in de weg van diverse functies en effecten ervan. In haar lezing licht ze toe wat testosteron echt betekent voor dingen als reproductie, agressie, risicovol gedrag en sport voor beide seksen.

Geslachtsverschillen

Na haar lezing gaat Jordan-Young, onder leiding van filosoof Simon Gusman, in gesprek met historicus Stefan Dudink. Jordan-Young stelt dat je hoeveelheid testosteron in je lichaam niet je competitieve drive, je hang naar geweld en je seksuele lust voorspelt. Ook je atletische kracht of bekwaamheid heeft weinig met het hormoon te maken. We moeten volgens haar daarom af van het idee van testosteron als het hormoon van mannelijkheid. Hoe kan het dat de mythe over testosteron zo ons denken domineert? Wat betekent de waarheid over testosteron voor de manier waarop wij denken over man-vrouwverschillen? Wat moeten we vanuit dit nieuwe perspectief bijvoorbeeld vinden van ‘te hoge’ testosteronspiegels bij vrouwelijke atleten?

Over de spreker

Rebecca Jordan-YoungRebecca Jordan-Young is sociaal geneeskundige aan het Barnard College van Columbia University. Ze is schrijver van Brain Storm: The Flaws in the Science of Sex Differences en medeauteur van Testosterone: An Unauthorized Biography. VOX interviewde Jordan-Young. Lees het interview hier.

Dudink, StefanStefan Dudink is universitair docent Cultural Sexuality Studies bij Radboud Gender & Diversity Studies. Hij doet onder naar seksuele identiteit.
Dit is een programma van Radboud Reflects en Gender and Diversity Studies van de Radboud Universiteit.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.