Zoek in de site...

20|04|17 Radboud Reflects @Home Video: [ENG subtitles] Corona en het fundament van onze politiek | Interview met filosoof Marc De Kesel

English follows Dutch

Podcast

[17 april 2020]
Wat kunnen we leren van de coronacrisis? Volgens filosoof Marc De Kesel laat de wereldwijde crisis zien dat niet de economie, maar het behoud van leven aan de basis moet staan van onze politiek. Het bijgeloof van het neoliberalisme dat de markt alles oplost moet kritisch bekeken worden. Bekijk of beluister dit interview met filosoof Marc De Kesel en programmamaker Liesbeth Jansen over hoe de coronacrisis de fundamenten van onze vrijheid en democratie blootlegt.

Belang van vrijheid

Naast de basis van de politiek, namelijk het behoud van leven, legt de coronacrisis ook het belang van vrijheid bloot. De coronacrisis is een wereldwijd probleem dat we samen moeten oplossen. Maar wel ieder  vanuit zijn  eigen vrijheid. Dit samengaan van vrijheid en samenwerken, dus ook iets inleveren van je vrijheid, vormt de basis van de democratie.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, is ook in deze coronacrisis overduidelijk. Politieke leiders kunnen crises gebruiken om hun macht te vergroten. Daarom moet ons democratisch bewustzijn hoog gehouden worden. Bekijk of beluister dit interview met filosoof Marc De Kesel waarin hij uitlegt dat democratie bestaat uit de vrijheid om samen te werken, en de vrijheid om het met elkaar oneens te zijn.

Over de spreker

Marc De KeselMarc De Kesel is filosoof aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de theorie van religie en mystiek, en schreef diverse boeken over deze onderwerpen. Daarnaast is hij directeur van het Titus Brandsma Instituut.


Radboud Reflects @Home laat je verder denken in tijden van corona. We duiken ons archief in en we geven een creatieve digitale draai aan de komende programma’s. Dat kan in de vorm van tekst, video of podcast. Bekijk
Radboud Reflects @Home.
Abonneer je alvast op het Radboud Reflects  
YouTube- en Soundcloud-kanaal en mis niks.

Bekijk ook alvast de agenda van Radboud Reflects en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Corona and the Foundations of Politics | Interview with philosopher Marc De Kesel

The video is in Dutch, but English subtitles are made available.

What can we learn from the corona crisis? According to philosopher Marc De Kesel this pandemic shows us that not economics, but the preservation of life should be the? foundation of our political system. The neoliberal myth that the market will fix everything should be questioned critically. Watch this interview with Marc De Kesel by program manager Liesbeth Jansen on how the coronavirus exposes the basis of our freedom and our democracy.

Importance of Freedom

In addition to showing us the basis of politics, namely the preservation of life, the coronavirus also reveals  the importance of freedom. The coronavirus is a global problem that/ which we have to fight together. Yet everyone must participate precisely because of one’s own freedom. This union of freedom and working together, which may also mean giving up  some of your freedom, forms the foundation of our democracy.

The fact that we should not take our freedom for granted is proven by this coronapandemic once again. Some political leaders take this crisis as an opportunity to extend their power. That is why we should uphold our democratic consciousness. Watch or listen to this interview with Marc De Kesel in which he explains that democracy consists of the freedom to work together and the freedom to disagree with one another.

About the Speaker

Marc De KeselMarc De Kesel is philosopher at Radboud University. He studies theories of religion and mysticism, and has published multiple books on these topics. He is also the director of the Titus Brandsma Institute.Radboud Reflects @Home sharpens your mind in the time of corona. We will dive into our archives and add a creative digital twist to upcoming programs. Digital programs in Dutch will be subtitled in English. Please subscribe to the Radboud Reflects Youtube- and Soundcloud channel or the English newsletter to stay up to date about new (digital) programming.