Zoek in de site...

20|11|10 Maak kennis met… arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden

Maak kennis met… arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der HeijdenMaak kennis met… arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden Dinsdag 10 november 2020 | 15.00 – 16.00 uur | Online | Radboud Reflects i.s.m. Radboud Services

"Boeiend onderwerp! Erg leuk om in korte tijd een inkijkje te krijgen in een actueel thema en om als onderdeel van Radboud Services inzicht te krijgen in het werk van wetenschappelijk personeel." (Uit een deelnemersevaluatie.)

Aankondiging - De arbeidsmarkt krimpt door ontgroening en vergrijzing. Er komen meer ouderen bij en zij werken langer door en tegelijkertijd betreden minder jongeren de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de werkvloer? En hoe zorgen we ervoor dat we op een gezonde en uitdagende manier onze loopbaan kunnen invullen? Maak kennis met arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden. Zij onderzoekt hoe loopbanen duurzaam blijven en mee kunnen groeien met maatschappelijke ontwikkelingen. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Maak kennis met… Beatrice van der Heijden

De arbeidsmarkt krimpt door ontgroening en vergrijzing. Er komen meer ouderen bij en zij werken langer door en tegelijkertijd betreden minder jongeren de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de werkvloer? En hoe zorgen we ervoor dat we op een gezonde en uitdagende manier onze loopbaan kunnen invullen? Tegenover een online publiek sprak arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden over de duurzame loopbaan. Hoe zorg je dat je met een positieve blik naar je carrière blijft kijken?

Verschillende mensen verschillende wensen

Wanneer we naar duurzame loopbanen kijken, dan is het van belang om naar de wensen van het individu te kijken. Beatrice van der Heijden vertelde dat ze in haar onderzoek heeft gemerkt dat bij loopbanen persoonlijke voorkeuren enorm uiteenlopen. Een idosyncratische benadering, een manier van kijken waarbij je oog hebt voor het onderscheidende van een individu, is daarom van groot belang.

Dat betekent volgens Beatrice van der Heijden ook respect hebben voor de iemands keuzes. We vinden het bijvoorbeeld vaak niet oké wanneer iemand in het weekend werkt. Maar misschien is dat juist het moment waarop iemand, vanwege de thuissituatie, de rust heeft om lekker door te werken. Zo’n keuze moeten we respecteren, maar dat betekent niet dat het een standaard voor collega’s moet worden. Een idosyncratische betekent juist ruimte bieden voor dit soort individuele voorkeuren. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat iemand graag tijdelijk alleen routinematige taken wilt vervullen vanwege een zorgtaak.

Belangrijke waarden

Die rol van de leidinggevende is volgens Beatrice van der Heijden heel belangrijk. De werkgever moet oog hebben voor persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van de werknemer: ‘people management’ in plaats van té instrumenteel leiding geven. Maar de werknemer zelf moet ook proactief en adaptief zijn om diens duurzame loopbaan te waarborgen. Je competenties benutten, is bijvoorbeeld heel waardevol: we ondervinden een kick als we ergens goed in worden. Onze voorkeuren daarin veranderen meestal naarmate we ouder worden. We zijn dan wat meer gericht op behoud in plaats van op vooruitgaan. Ook autonomie en sociale verbondenheid zijn waarden die we heel belangrijk vinden in ons werk.

Niet jobhoppen

Ondanks dat onze voorkeuren vaak veranderen naar mate we ouder worden, moeten we volgens Beatrice van der Heijden waken voor leeftijdsdiscriminatie. We moeten stereotypen, zoals het idee dat ouderen minder goed te werk te stellen zijn, bestrijden. Daarnaast is jobhoppen lang niet altijd goed. Dat gaat vaak ten koste van synergie op de werkvloer, het effect van een goed samenwerkend team, en is lang niet altijd goed voor je competenties. Je kunt vaak beter inzetten op het verbreden van je kennis en ervaring dan het concentreren van je werkervaring, zoals je dat bij jobhoppen doet.

Open tijdsperspectief

Beatrice van der Heijden sloot af met de opmerking dat het goed is, als we zorgdragen voor een open tijdsperspectief. Aangezien we steeds langer door moeten werken, is het belangrijk dat we voldoende gemotiveerd blijven. De vraag ‘hoe lang moet ik nog?’ is een heel andere vraag dan ‘hoe lang mag ik nog?’. Beatrice van der Heijden vertelde dat een aantal zaken belangrijk zijn voor het behouden van een open tijdsperspectief. Zo is je gezondheid van groot belang en kunnen we beter niet denken in termen van ‘alles of niets’. Maar ook het eigen privé leven is belangrijk. We moeten zorgen dat daar genoeg ruimte voor is en dat privé niet naar de achtergrond wordt gedrukt door werk.

Een bezoek aan de werkplek zat er deze keer helaas niet in vanwege de coronacrisis. Gelukkig gaf het verhaal van Beatrice van der Heijden, dat op ons allemaal betrekking heeft, de deelnemers genoeg stof om thuis verder over na te denken.

Door: Dave Willems

Aankondiging

Maak kennis met… arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden

De arbeidsmarkt krimpt door ontgroening en vergrijzing. Er komen meer ouderen bij en zij werken langer door en tegelijkertijd betreden minder jongeren de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de werkvloer? En hoe zorgen we ervoor dat we op een gezonde en uitdagende manier onze loopbaan kunnen invullen? Maak kennis met arbeids- en organisatiepsycholoog Beatrice van der Heijden. Zij onderzoekt hoe loopbanen duurzaam blijven en mee kunnen groeien met maatschappelijke ontwikkelingen.

Positieve benadering

Ontgroening en vergrijzing maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe bereik je dat zij tot zelfs na hun pensioengerechtigde leeftijd op een gezonde, uitdagende en productieve manier invulling geven aan hun werk? En hoe benader je zo’n grote uitdaging op een positieve manier? Beatrice van der Heijden vertelt welke wetenschappelijk inzichten daarbij kunnen helpen.

Toekomstbestendige loopbaan

Hoe ziet een goede loopbaan eruit? Beatrice van der Heijden bespreekt een model voor duurzame loopbanen en welke indicatoren daarbij van belang zijn. Daarnaast maakt ze de koppeling van theorie naar praktijk: ze bespreekt hoe de modellen ons kunnen helpen bij het concreet vormgeven van een toekomstbestendige loopbaan. Na haar inleiding is er via de chat gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over de spreker

Beatrice van der HeijdenBeatrice van der Heijden is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Radboud Universiteit en hoofd van de leerstoelgroep Strategisch HRM. Ze is arbeids- en organisatiepsycholoog en gespecialiseerd in loopbaanonderzoek, met name rondom de thema’s duurzame loopbanen, inzetbaarheid en ouder worden in het werk. Beatrice van der Heijden is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen medewerker en zijn of haar direct leidinggevende en de invloed hiervan op het loopbaanontwikkelingsproces. Ze heeft gepubliceerd in een breed scala aan internationale en Nederlandstalige vakbladen.