Zoek in de site...

21|04|20 Maak kennis met… socioloog Ellen Verbakel over mantelzorg

Maak kennis met… socioloog Ellen Verbakel over mantelzorgMaak kennis met…  socioloog Ellen Verbakel over mantelzorg | Donderdag 20 mei 2021| 15.00 - 16.00 uur | Online | Radboud Reflects en Radboud Services 

Aankondiging - Mantelzorgers zijn vaak in het nadeel. Ze werken minder, verdienen minder en mogelijk maken ze ook nog eens minder kans op promotie. Voor je carrière lijkt mantelzorg dus niet bepaald bevorderlijk. Staat daar ook iets tegenover? Luister naar socioloog Ellen Verbakel die onderzoek doet naar de effecten van mantelzorg op werk en welbevinden. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Maak kennis met... socioloog Ellen Verbakel

Als hoogleraar sociologie houdt Ellen Verbakel zich bezig met het duiden en begrijpen van maatschappelijke problemen. In het bijzonder richt ze zich op mantelzorgers en op de invloed die het geven van mantelzorg heeft op werk en welbevinden. In hoeverre botst dat nou echt, mantelzorg en werk? Heeft het verlenen van mantelzorg een negatieve invloed op arbeidsparticipatie of op succes? En zo ja, draagt mantelzorg dan ook bij aan ongelijkheid? Dit soort vragen maken het belangrijk om het thema mantelzorg als socioloog te onderzoeken, aldus Verbakel.

Toenemende vraag naar zorg in de samenleving

Verbakel legt uit dat we te maken hebben met een ouder wordende samenleving en meer chronische ziektes, en daarmee ook meer behoefte aan zorg. In reactie daarop heeft de overheid de afgelopen jaren het zorgstelsel veranderd en zich meer teruggetrokken uit de zorgmarkt. Er kwam minder geld voor gemeentes en er werd beknibbeld op toegang tot formele zorg, allemaal met het idee dat mantelzorg dit gat zou opvullen. Dit botst volgens Verbakel echter met ander beleid, zoals het bevorderen van arbeidsparticipatie. En dat terwijl die participatie nou juist nodig is om de groeiende pensioengelden en groeiende vraag naar zorg te kunnen betalen. Vandaar dat het steeds belangrijker is om die spanning tussen mantelzorg en werk nader te onderzoeken.

Mantelzorg en welbevinden

Het algemene beeld is dat mantelzorg heel zwaar is. En inderdaad, benadrukt Verbakel, het eerste waar mantelzorgers vaak op beknibbelen is hun vrije tijd en daarmee hun hobby’s. Dat leidt natuurlijk tot minder levensvreugde, minder rust en het niet meer kunnen opladen van de spreekwoordelijke batterij. Verbakel wijst ook op het gebrek aan opleiding en kunde van mantelzorgers en hoe dit vaak leidt tot twijfels, gevoelens van onvermogen, machteloosheid, onzekerheid, verdriet. Toch kan mantelzorg ook positieve effecten hebben, zo blijkt ook uit een rondvraag bij het publiek. Bijna de helft geeft aan positieve ervaringen aan mantelzorg te hebben overgehouden. Behalve een beter gevoel over jezelf, doen mensen door het geven van mantelzorg volgens Verbakel ook vaak veel nieuwe ervaringen op. Ervaringen die vaak ook weer positief doorwerken op de werkvloer.

Werk en mantelzorg

Toch blijkt uit onderzoek dat mantelzorgers vaker stoppen met werken of minder gaan werken en over het algemeen ook lagere lonen hebben. Volgens Verbakel zijn deze negatieve invloeden bovendien het sterkst bij vrouwen, die ook vaker en intensiever mantelzorg verlenen dan mannen. Bestaande rolpatronen worden daarmee niet alleen bevestigd, maar ook versterkt. Het verlenen van mantelzorg verkleint namelijk ook vaak de kans op promotie. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre deze negatieve effecten ook op de lange termijn merkbaar blijven. Maakt het bovendien nog verschil of je dit meemaakt als jongere, starter of oudere? En onder welke condities overheersen nou die negatieve gevolgen van mantelzorg? Deze en andere vragen hoopt Verbakel in haar toekomstige onderzoek verder te kunnen beantwoorden.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Maak kennis met… socioloog Ellen Verbakel over mantelzorg

Mantelzorgers zijn vaak in het nadeel. Ze werken minder, verdienen minder en mogelijk maken ze ook nog eens minder kans op promotie. Voor je carrière lijkt mantelzorg dus niet bepaald bevorderlijk. Staat daar ook iets tegenover? Luister naar socioloog Ellen Verbakel die onderzoek doet naar de effecten van mantelzorg op werk en welbevinden.

Overbelast

In onze individualistische samenleving is mantelzorg niet vanzelfsprekend. Omdat deze zorg vaak gecombineerd wordt met werk en gezin en er hiervoor soms ook behoorlijke afstanden moeten worden afgelegd, voelen mantelzorgers zich vaak overbelast en op alle fronten tekort schieten. Naast een carrière lijkt mantelzorg dus ook een negatieve impact te hebben op het welbevinden.

Betekenisvol werk

Toch heeft mantelzorg ook positieve kanten, stelt Ellen Verbakel. Het is nuttig werk, en het is fijn om iets voor iemand anders te kunnen betekenen. Soms wordt ook de relatie hechter, of worden er vaardigheden geleerd die ook in andere situaties toegepast kunnen worden. Er is vanuit de overheid alleen nog te weinig aandacht voor het stimuleren van deze positieve effecten.

Mantelzorg en onze maatschappij

Wat zegt de manier waarop we met mantelzorg omgaan over onze maatschappij? Hoe wordt er in andere culturen voor mensen gezorgd? En welke invloed heeft corona op de manier waarop we mantelzorgen? Ellen Verbakel zet je in een korte lezing aan het denken over de impact van mantelzorg. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen stellen.

Over de spreker

Ellen VerbakelEllen Verbakel is hoogleraar Algemene en theoretische sociologie aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar mantelzorg, welzijn, gezondheid, werk, partnerkeuze en relaties.


Dit is een programma van Radboud Reflects en Radboud Services.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.