Zoek in de site...

21|06|03 Shell ter verantwoording | Actualiteitencollege met jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp

Shell ter verantwoording | Actualiteitencollege met jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije KlompShell ter verantwoording | Actualiteitencollege met jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp | Donderdag 3 juni 2021 | 20:00 – 21.00 uur | Online | Radboud Reflects, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en VOX


Video | PodcastVOX: Waarom de Shell-uitspraak historisch is

"Hoewel ik geen jurist ben en sommige dingen voor mij nogal gecompliceerd waren (jargon) heb ik er toch wat van opgestoken. Was vernieuwend voor mij." (Uit een deelnemersevalutie.)

Aankondiging - Revolutionair en bijna even belangrijk als het Klimaatakkoord van Parijs. Zo wordt de uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen Shell ook wel beschreven. Op 26 mei besloot de rechter dat het olie- en gasbedrijf de uitstoot van broeikasgassen sneller moet terugdringen om te voldoen aan het klimaatakkoord. Waarom is dit een historische uitspraak? En wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid van bedrijven voor klimaatverandering? Luister hoe jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp kijken naar deze spraakmakende zaak. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - volgt

Marcel Becker en Marije Klomp, foto: Ted van Aanholt

Marcel Becker, Marije Klomp en Daniël Stein, foto: Ted van Aanholt

Marcel Becker, Marije Klomp en Daniël Stein, foto: Ted van Aanholt

Video

Podcast

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Shell ter verantwoording

Revolutionair en bijna even belangrijk als het Klimaatakkoord van Parijs. Zo wordt de uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen Shell ook wel beschreven. Op 26 mei besloot de rechter dat het olie- en gasbedrijf de uitstoot van broeikasgassen sneller moet terugdringen om te voldoen aan het klimaatakkoord. Waarom is dit een historische uitspraak? En wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid van bedrijven voor klimaatverandering? Luister hoe jurist Daniël Stein en duurzaamheidsexpert Marije Klomp kijken naar deze spraakmakende zaak.

Geen partij

De rechters oordeelden dat Shell met zijn huidige aanpak van het terugdringen van broeikasgassen bijdraagt aan gevaarlijke klimaatverandering. “Het beleid is niet concreet en zit vol met voorbehouden”, werd door de rechter geconstateerd. Volgens de rechtbank heeft ook een bedrijf als Shell op basis van ‘ongeschreven zorgvuldigheidsnormen’ een verplichting zich in te spannen om klimaatverandering tegen te gaan. Voor het verweer van Shell, dat het klimaatakkoord een overeenkomst is tussen landen waarin Shell geen partij is, waren de rechters ongevoelig.

Juridische gronden

Het is de tweede keer dat een Nederlandse rechter een uitspraak doet in een spraakmakende klimaatzaak. In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Urgenda-zaak dat de overheid zich beter moet houden aan het klimaatakkoord, nadat ook de rechtbank en het gerechtshof al in die zin hadden geoordeeld. Toch gaat het juridisch gezien om twee heel verschillende kwesties, de ene betreft de overheid, de ander een bedrijf. Welke juridische gronden waren er voor deze uitspraak? En in welke zin verschillen beide uitspraken van elkaar?

Wereldwijde gevolgen

De kans op succes voor Milieudefensie werd niet heel hoog ingeschat. Experts hadden niet verwacht dat de rechters het aan zouden durven om een groot bedrijf als Shell ter verantwoording te roepen. De zaak heeft volgens menigeen verdergaande gevolgen dan de Urgenda-zaak. Wat betekent de uitspraak tegen Shell voor de verantwoordelijkheden van andere bedrijven, zowel nationaal als internationaal? Gaan andere landen hier een voorbeeld aan nemen? En wat zou dat betekenen voor de bestrijding van klimaatverandering?

Gespreksleider filosoof Marcel Becker gaat in gesprek met Daniël Stein en Marije Klomp. Stel je eigen vragen via menti.com

Over de sprekers

Daniël SteinDaniël Stein is promovendus en docent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Hij houdt zich bezig met juridische vraagstukken rondom vermogensrecht en aansprakelijkheid.


Marije KlompMarije Klomp is expert op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze werkt als programmadirecteur Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek op een proefschrift over de waarde van normatieve professionalisering voor het duurzaamheidswerk.

Dit is een programma van Radboud Reflects, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en VOX.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.