Zoek in de site...

21|06|07 Shinto, natuur en klimaatverandering | Lezing (livestream) door religiewetenschapper Aike Rots

Shinto, natuur en klimaatverandering | Lezing (livestream) door religiewetenschapper Aike RotsShinto, natuur en klimaatverandering | Lezing (livestream) door religiewetenschapper Aike Rots | Maandag 7 juni 2021 | 20.00 – 21.15 uur | Online | Radboud Reflects en Radboud Green Office


Video | Podcast

"Een fris geluid, competent en duidelijk gebracht door een frisse jonge wetenschapper. Chapeau. Heb goed kunnen luisteren en tot mij nemen." (Uit een deelnemersevalutie.)

Aankondiging - Biedt de Japanse godsdienst shinto houvast om tot een groenere samenleving te komen? In shinto staat eerbied voor de natuur centraal. Kan shinto de basis vormen van een oplossingsgerichte ecofilosofie? Of is het eerder een manier om betekenis te geven aan een wereld waarin het klimaat onherroepelijk verandert? Kijk en luister naar religie- en Aziëwetenschapper Aike Rots over shinto, zingeving en duurzaamheid. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - volgt

Tjidde Tempels, foto: Ted van Aanholt

Aike Rots, still uit livestream

Tjidde Tempels, foto: Ted van Aanholt

Tjidde Tempels, foto: Ted van Aanholt

Video

Podcast

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Shinto, natuur en klimaatverandering | Lezing (livestream) door religiewetenschapper Aike Rots

Biedt de Japanse godsdienst shinto houvast om tot een groenere samenleving te komen? In shinto staat eerbied voor de natuur centraal. Kan shinto de basis vormen van een oplossingsgerichte ecofilosofie? Of is het eerder een manier om betekenis te geven aan een wereld waarin het klimaat onherroepelijk verandert? Kijk en luister naar religie- en Aziëwetenschapper Aike Rots over shinto, zingeving en duurzaamheid.

Natuurgodsdienst

Shinto wordt vaak beschreven als de oorspronkelijk natuurgodsdienst van Japan en is naast het boeddhisme de dominante religie in het land. Bomen, bergen, rivieren en de zee worden met goden geassocieerd en worden geëerd. Binnen de rituele praktijk van shinto staat het streven naar harmonie tussen de mens en natuur centraal. Hoe wordt deze verhouding tussen mens en natuur begrepen? En hoe krijgt deze denkwijze vorm in de praktijk? Religiewetenschapper Aike Rots legt uit wat shinto is en wat haar invloed op de moderne Japanse samenleving en natuurconservatie in Japan is.

Verandering of berusting

In de 21ste eeuw hebben verschillende auteurs en religieuze leiders gesuggereerd dat shinto omwille van haar verondersteld holistisch wereldbeeld en natuurverering een blauwdruk kan bieden voor een nieuwe milieuethiek. Maar klopt dit romantische beeld wel? Want schuilt er niet ook een berusting in deze Japanse religie: dat we de natuur moeten respecteren zoals zij is, en deze niet moeten proberen te vormen? In hoeverre bieden deze ideeën ruimte om verandering richting een duurzame samenleving in gang te zetten?

Zingeving

Na zijn lezing gaan we met Aike Rots in gesprek over vragen als: wat verklaart de recente populariteit van shinto buiten Japan? Hoe wordt verantwoordelijkheid voor milieu en natuur beschouwd in shinto? Is het de sleutel tot de mondiale duurzaamheidstransitie? Of biedt het vooral zingeving en is het een manier om grip te krijgen op een wereld waarin klimaatverandering onafwendbaar lijkt te zijn?

De voertaal is Nederlands.

Over de spreker

Aike RotsAike Rots is religie- en Azië-wetenschapper en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Oslo. Hij is de auteur van o.a. Shinto, Nature and Ideology in Contemporary Japan: Making Sacred Forests (2017) en de co-redacteur van Sacred Heritage in Japan (2020). Op dit moment leidt hij het onderzoeksproject Whales of Power, een vergelijkende studie naar maritieme religie- en milieuproblematiek in Oost- en Zuidoost-Azië. Hij is lid van de Noorse Jonge Akademie.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Radboud Green Office.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.