Zoek in de site...

21|06|22 Anoniem beoordelen | Academic Affairs met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit

met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia FluitAnoniem beoordelen | Academic Affairs met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit | Dinsdag 22 juni 2021 | 16.00 – 16.45 uur | Online | Radboud Reflects en Radboud Teaching and Learning Centre


VideoPodcast | Interview met Roel Schutgens en Lia Fluit in Vox: Bij anoniem tentamineren wordt de student weer een nummer. Goed idee of niet? | Column Lia Fluit: Waarom ik tegen anoniem beoordelen ben

Aankondiging - Is het belangrijk dat docenten weten van welke student ze een paper of tentamen beoordelen? Kansengelijkheid wordt vaak aangedragen als argument vóór anoniem tentamineren. Maar wordt het beoordelen van een tentamen niet ook simpelweg gemakkelijker als een docent niet weet van wie dit is? Of zijn zaken als participatie en persoonlijke ontwikkeling juist de kern van goed onderwijs? Discussieer mee met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit over de voors en tegens van anoniem beoordelen. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Anoniem beoordelen

Is het belangrijk dat docenten weten van welke student ze een paper of tentamen beoordelen? Kansengelijkheid wordt vaak aangedragen als argument vóór anoniem tentamineren. Maar wordt het beoordelen van een tentamen niet ook simpelweg gemakkelijker als een docent niet weet van wie dit is? Of zijn zaken als participatie en persoonlijke ontwikkeling juist de kern van goed onderwijs? Over deze vragen gingen jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit van de Radboud Universiteit in gesprek.

Indruk van de student

Het Radboud Teaching and Learning Centre, met wie Radboud Reflects dit programma samen organiseerde, startte dit voorjaar een pilot Anoniem beoordelen naar aanleiding van een verzoek van de Universitaire Studentenraad. Roel Schutgens, hoogleraar Algemene rechtswetenschap en vicedecaan onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, deed mee aan de pilot maar beoordeelt eigenlijk al een aantal jaar tentamens anoniem. De doorslag kwam bij hem na het lezen van Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman, die stelt dat de indruk die je van een student hebt wel degelijk invloed heeft op een beoordeling.

Roel Schutgens, Lia Fluit en Marcel Becker, still uit livestream

Prettiger voor de docent

Schutgens vertelde dat hij merkte hier zelf ook last van te hebben. Je daarvan bewust zijn en zoiets je niet in de weg laten zitten kost energie en anoniem beoordelen is daarom een verademing. Anoniem corrigeren is prettiger voor de docent, stelde Schutgens daarom. Papers beoordeelt hij echter niet anoniem, omdat de student daar juist extra zijn best blijkt te doen als een bepaalde docent het beoordeelt. Gespreksleider Marcel Becker vroeg zich af of dat geen oneigenlijke reden is. Schutgens vertelde dat extra motivatie ertoe leidt dat studenten het beste uit zichzelf halen. De student kennen zag hij in dit geval niet als een probleem. Je moet duidelijk onderscheiden wat je beoordeelt: het paper zelf of ook de participatie van de student. Wil je voor dat laatste een cijfer geven, dan moet je een apart criterium van maken en het niet impliciet laten meewegen.

Bias begrijpen

Lia Fluit, hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg, zag anoniem beoordelen niet als een uitweg. Het is symptoombestrijding en geen oplossing, stelde ze. Van de summatieve rol van toetsen, de afrekenende en selecterende rol, hangt veel af. In het onderwijs komt echter steeds meer aandacht voor de ontwikkeling en het leerproces van de student, de formatieve vorm van toetsen, waarbij de toets niet meer het sluitstuk is. Deze vorm staat echter haaks op anoniem beoordelen, omdat deze niet anoniem kan. Bias is er, maar deze uit de toets halen is volgens Fluit geen oplossing, want deze bestaat dan nog steeds in het onderwijs, bijvoorbeeld doordat goede studenten onbewust meer worden uitgedaagd en mindere studenten daardoor achterblijven. Door anoniem te toetsen missen we de kans om te begrijpen hoe bias het leerproces beïnvloedt.

Meerdere beoordelaars

Gespreksleider Marcel Becker vroeg zich af hoe je bij een formatieve manier van toetsen voorkomt dat allerlei vormen van subjectiviteit te ondervangen zijn. Hebben we daarvoor een super-Kahneman nodig?Lia Fluit vertelde dat het goed is om aan subjectiviteit tegemoet te komen door bijvoorbeeld te werken met meerdere beoordelaars. De student is dan niet meer afhankelijk van één oordeel, maar leert zijn of haar lessen te trekken uit een rijkdom aan perspectieven. Roel Schutgens kon zich vinden in het werken met meerdere beoordelaars, maar dan juist om objectiviteit na te streven en niet om subjectiviteit daarmee te omarmen.

Achterstand voorkomen

Fluit vertelde dat de discussie over anoniem beoordelen op scherp zet welke verschillende vormen van toetsen er zijn. Het is goed om het in het debat vooral niet alleen over summatieve toetsen te hebben, want we moeten ook juist andere vormen van toetsen introduceren in het onderwijs. Schutgens gaf aan dat teveel nadruk leggen op formatieve toetsvormen juist nog meer ruimte biedt aan subjectiviteit. Hij voelde meer voor traditionele elementen als kennis en inzicht.

Los van discussie over de manier waarop we moeten toetsen waren Schutgens en Fluit het er wel over eens dat we allerlei vormen van achterstand bij studenten moeten voorkomen. Ze moeten het beste uit zichzelf halen en er ligt een taak bij de universiteit om dat te bevorderen. De begeleiding mag verschillen van student tot student, maar de beoordeling moet gelijk zijn. Zowel wat betreft achterstand als talentontwikkeling.

Door: Dave Willems

Video

Podcast

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Anoniem beoordelen | Academic Affairs met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit

Is het belangrijk dat docenten weten van welke student ze een paper of tentamen beoordelen? Kansengelijkheid wordt vaak aangedragen als argument vóór anoniem tentamineren. Maar wordt het beoordelen van een tentamen niet ook simpelweg gemakkelijker als een docent niet weet van wie dit is? Of zijn zaken als participatie en persoonlijke ontwikkeling juist de kern van goed onderwijs? Discussieer mee met jurist Roel Schutgens en onderwijskundige Lia Fluit over de voors en tegens van anoniem beoordelen.

Vlotte babbel

Een veelgehoord argument voor het anonimiseren van tentamens en papers is dat – bewust of onbewust – de sekse, etnische achtergrond of sociaaleconomische klasse van een student invloed heeft op een cijfer. Volgens jurist Roel Schutgens bestaan er echter ook buiten dit goede argumenten voor anoniem beoordelen. Wanneer je een student persoonlijk kent, bijvoorbeeld als iemand met een vlotte babbel of als sloddervos, kun je dat onbewust mee laten wegen. Je bewust worden van dit soort vooroordelen en die vervolgens wegdrukken, kost volgens Schutgens onnodig veel energie.

Vakkundigheid

Volgens onderwijskundige Lia Fluit heerst er in het onderwijs een cultuur waarin controleerbaarheid, meetbaarheid, en standaardisatie de boventoon voeren. Door deze hang naar meten en controleren raakt de vakkundigheid van de docent in de knel. De ontwikkeling van de student zou meer centraal moeten staan en bij het beoordelen daarvan zouden we meer moeten uitgaan van de kundigheid van de docent. Dit betekent ook dat de dialoog tussen student en docent centraal staat en dat je je menselijkheid juist een plek geeft in plaats van deze helemaal weg te poetsen, zoals bij anoniem beoordelen gebeurt.

Welke uitdagingen komen kijken bij het beoordelen van studenten?. Is anoniem beoordelen een goede oplossing of moeten we juist naar een andere manier van toetsen toe waarbij ontwikkeling en participatie centraal staan? Is dat ook haalbaar voor grootschalige opleidingen als rechten en geneeskunde? En wat betekent dit voor het argument van kansengelijkheid? Praat mee met Lia Fluit en Roel Schutgens. Stel je vragen via menti.com. Ethicus Marcel Becker is de gespreksleider.

Over de sprekers

Roel SchutgensRoel Schutgens is hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit. Hij nam deel aan de pilot anoniem beoordelen van het Radboud Teaching and Learning Centre.


Lia FluitLia Fluit is hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc.Dit is een programma van Radboud Reflects en het Radboud Teaching and Learning Centre dat dit voorjaar startte met de pilot anoniem beoordelen. Deze pilot is de aanleiding voor dit programma.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.