Zoek in de site...

21|09|09 Afghanistan: Resurgence of the Taliban | Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq

Afghanistan: Resurgence of the Taliban| Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain MalejacqAfghanistan: Resurgence of the Taliban | Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq | Thursday 9 September 2021 | 16.00 – 16.45 hrs | Online | Radboud Reflects and VOX


Podcast | Video | English Review: The Resurgence of Taliban

Announcement - The Taliban have regained control of Afghanistan. Thousands of citizens are desperately trying to get out of the country, while the international community watches in horror. Could this tragedy have been avoided? How will the Taliban reign impact Afghan citizens? What should we think of their promises that people have nothing to fear? And in what way should the international community engage with the new rulers? Tune-in and listen to historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq about the resurgence of the Taliban. See the full announcement below.

Aankondiging - De Taliban zwaait opnieuw met de scepter in Afghanistan. Duizenden wanhopige burgers proberen het land te ontvluchten, terwijl de internationale gemeenschap ontzet toekijkt. Had deze tragedie voorkomen kunnen worden? Wat voor impact zal het Talibanbewind hebben op de Afghaanse bevolking? Wat moeten we denken van de belofte van de Taliban dat mensen niets te vrezen hebben? En hoe zou de internationale gemeenschap om moeten gaan met de nieuwe machthebbers? Luister naar historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq over de terugkeer van de Taliban. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - De terugkeer van de Taliban in Afghanistan

Sinds de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan hebben de gebeurtenissen in het land elkaar in hoog tempo opgevolgd. De Taliban hebben inmiddels bijna het hele land in handen. Momenteel speelt de Panjshirvallei een sleutelrol in het conflict, omdat de Taliban deze verzetshaard zijn binnengevallen. Wat is er aan de hand in Afghanistan? Had deze tragedie voorkomen kunnen worden? Tijdens het actualiteitencollege van Radboud Reflects en VOX gingen historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq met elkaar in gesprek over de terugkeer van de Taliban. Programmamaker Tjidde Tempels leidde het gesprek.

Tjidde Tempels, Lema Salah and Romain Malejacq, still uit livestream

De laatste ontwikkelingen

Omdat er zo veel gebeurt in Afghanistan, is het moeilijk om grip te krijgen op de situatie. Is de Panjshirvallei nu werkelijk ingenomen door de Taliban? Malejacq: “Er is weinig informatie beschikbaar. We horen dat de Taliban de vallei zijn binnengedrongen. Maar dat betekent niet dat het verzet ten einde is. Wel is het gebied niet helemaal meer onder controle van de verzetsstrijders. Er zijn meldingen van geweld door Talibanstrijders tegen burgers. De situatie is zorgwekkend.”

De internationale berichtgeving richtte zich aanvankelijk met name op de situatie op de luchthaven van Kabul, volgens Salah. Inmiddels is de berichtgeving verschoven naar de Panjshirvallei. Er zijn ook berichten van demonstraties op straat. Hoeveel steun is er voor deze demonstraties? Malejacq: “De demonstraties zijn al bezig sinds het begin. De Taliban gaven aanvankelijk enige vrijheid om te demonstreren, maar die vrijheid zal van korte duur zijn. Zo mag je nu alleen nog demonstreren met voorafgaande toestemming.”

Taliban 2.0

Aanvankelijk maakte de Taliban beloftes aan de bevolking. Men zou zich nergens zorgen over hoeven maken. In de westerse media werd gesproken over een Taliban 2.0. Heeft de Taliban zich inderdaad opnieuw uitgevonden? Salah: “De discussies over Taliban 2.0 waren frustrerend, want ik was niet overtuigd dat ze hun beleid zouden veranderen. Taliban 2.0 was vooral een westers narratief over een progressievere Taliban. Maar de mensen ter plaatse geloven niet in dat verhaal. Misschien is de situatie beter dan in de jaren ’90, maar toen was het echt verschrikkelijk. Als dat je referentiepunt is, ben ik niet overtuigd.”

Het lijkt erop dat het verhaal van een ‘progressieve Taliban’ dient als beeldvorming opdat het westen kan samenwerken met de Taliban, aldus Malejacq. “Zolang de Taliban zich enigszins matigen, zijn sommige westerse overheden bereid om samen te werken met het Talibanregime.”

De val van Kabul

De internationale gemeenschap was geschokt door de snelle val van Kabul. Heeft die snelheid de sprekers verbaasd, of was de val onvermijdelijk? Salah: “Ik denk niet dat de gebeurtenissen zelf een verrassing waren, maar de snelheid van de val van Kabul was dat wel. Het was van meet af aan al duidelijk dat het Afghaanse leger niet was toegerust om weerstand te bieden.” Volgens Malejacq waren de Taliban militairen niet noodzakelijk sterker, maar hadden ze wel een betere strategie. Ze deelden het leger op door op meerdere plaatsen aan te vallen, voordat zich een verzet kon vormen. Bovendien namen ze sleutelposities in, zoals hoofdwegen en grensposten.

Hoe zit het met de publieke steun voor de Taliban? Volgens Salah is er wel enige publieke steun, maar is er een groot verschil tussen de stad en het platteland. Malejacq voegde toe: “In het algemeen zijn de Taliban niet geliefd. Het verhaal dat het Talibanbewind legitiem is door publieke steun, is onjuist. Verschillende groepen binnen de Afghaanse bevolking zou de Taliban niet steunen als ze betere alternatieven had.”

De rol van de internationale gemeenschap

Salah en Malejacq waren beide van mening dat de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid draagt voor de situatie in Afghanistan. Salah: “De Afghaanse bevolking heeft niet gevraagd om een interventie, maar net zomin hebben ze gevraagd om op deze manier achtergelaten te worden. Het rechtvaardigingsnarratief in 2001 draaide om terrorismebestrijding, maar ook om ‘state-building’ en vrouwenrechten. Het volk wordt nu aan zijn lot overgelaten.”

Malejacq: “De Afghanen is beloofd dat ze beschermd zouden worden. Biden draagt een grote verantwoordelijkheid in de situatie, want hij had het beleid van de regering-Trump niet hoeven volgen.”

Hoe nu verder? Welke stappen moet de internationale gemeenschap zetten? Ten eerste meenden beide sprekers dat zij voorzichtig moet zijn om het Taliban-regime te legitimeren. De Taliban willen erkenning, maar de internationale gemeenschap mag niet toestaan dat de gruweldaden van de jaren ’90 opnieuw zullen plaatsvinden. Anderzijds heeft het niet-engageren met het Taliban-regime ook risico’s, meent Malejacq. Dan is het regime helemaal vrij om te doen wat ze willen: “Er loopt een dun lijntje tussen enerzijds de Taliban geven wat ze willen, en anderzijds ze helemaal niet betrekken.”

Door: Thijs Meeuwisse

Video

Podcast

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Announcement/aankondiging

Afghanistan: Resurgence of the Taliban| Current Affairs Lecture by historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq

Nederlands volgt Engels.

The Taliban have regained control of Afghanistan. Thousands of citizens are desperately trying to get out of the country, while the international community watches in horror. Could this tragedy have been avoided? How will the Taliban reign impact Afghan citizens? What should we think of their promises that people have nothing to fear? And in what way should the international community engage with the new rulers? Tune-in and listen to historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq about the resurgence of the Taliban.

Sudden victory

With their victory in Panjshir Valley the Taliban have seemingly crushed one of the last remaining strongholds of the anti-Taliban front. Twenty years after the invasion by the United States and its allies the radical Islamic movement is back in power. How can we explain the seemingly sudden military victory of the Taliban? Is this mainly the result of the United States’ decision to withdraw their troops? Or was a resurge of the Taliban inevitable?

Taliban reign

Many Afghan citizens are living in great fear, for the Taliban are already curbing the free press and are reinstating conservative oppressive rules. How will the Taliban rule the country and what kind of policies can we expect? How will living in the new Islamic Emirate of Afghanistan impact the daily lives of the Afghan people?

Failure

Meanwhile the international community ponders on how to deal with the current crisis. To what extent do countries like the United States and other NATO-members bear responsibility for this current catastrophe? How did this state-building mission fail? And what is the responsibility of countries like The Netherlands for the Afghan fixers and translators they have worked with during the their missions in Afghanistan?

During the program historian Lema Salah and political scientist Romain Malejacq shed their light on the dire political and humanitarian situation in Afghanistan. Tjidde Tempels, ethicist and programme manager at Radboud Reflects, moderates the conversation. During this interactive program there is ample room for digital questions from the audience. So send in your own questions via Mentimeter.

This program is in English.

About the speakers

Lema Salah is historian and gender and diversity expert. She was born in Afghanistan and fled the country as a child in the 90s. She works as PhD candidate at the Political Science Department of Radboud University and the Netherlands Defence Academy. In her research she explored the gender policies of the United Nations in Afghanistan.

Romain Malejacq is a political scientist and conflict analyst. He works as assistant professor at Radboud University’s Department of Political Science and Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM). He has written extensively on warlords, political violence, and state-building in Afghanistan.

Tjidde Tempels is a political scientist and ethicist. He teaches political theory at Radboud University and works as program manager for Radboud Reflects.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Do you have ethical questions in your organization that need further thought? 
See Radboud Reflects Professional.

Nederlands

De Taliban zwaait opnieuw met de scepter in Afghanistan. Duizenden wanhopige burgers proberen het land te ontvluchten, terwijl de internationale gemeenschap ontzet toekijkt. Had deze tragedie voorkomen kunnen worden? Wat voor impact zal het Talibanbewind hebben op de Afghaanse bevolking? Wat moeten we denken van de belofte van de Taliban dat mensen niets te vrezen hebben? En hoe zou de internationale gemeenschap om moeten gaan met de nieuwe machthebbers? Luister naar historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq over de terugkeer van de Taliban.

Onverwachte overwinning

Met hun ogenschijnlijke overwinning in de Panjshirvallei is de Taliban erin geslaagd om een van de laatste verzetshaarden de kop in te drukken. Twintig jaar na de invasie door de Verenigde Staten en haar bondgenoten is de radicale islamitische beweging opnieuw aan de macht. Hoe kunnen we de ogenschijnlijk razendsnelle militaire overwinning van de Taliban verklaren? Is het bovenal het gevolg van besluit van de Verenigde Staten om haar troepen terug te trekken? Of was de greep naar de macht van de Taliban onvermijdelijk?

Talibanbewind

Veel Afghanen leven sinds de machtsovername in grote angst. De vrije pers staat onder druk en nieuwe conservatieve repressieve regels worden al langzaam ingevoerd. Op welke manier zullen de nieuwe machthebbers het land gaan regeren? En hoe zullen ze omgaan met mensen die eerder de Westerse mogendheden hebben ondersteund?

Mislukking

Ondertussen bezint de internationale gemeenschap zich op de ontstane situatie. In hoeverre zijn landen als de Verenigde Staten en haar NAVO-bondgenoten verantwoordelijk voor de huidige catastrofe? Hoe kan het dat deze wederopbouw-missie mislukt is? En wat voor verantwoordelijkheid heeft Nederland voor de Afghaanse tolken en ‘fixers’ die Nederlandse militairen bijstonden tijdens hun missies in Afghanistan?

Tijdens dit programma laten historicus Lema Salah en politicoloog Romain Malejacq hun licht schijnen op de nieuwe politieke realiteit in Afghanistan. Tjidde Tempels, ethicus en programmamaker bij Radboud Reflects, leidt het gesprek. Tijdens dit interactieve programma is er veel ruimte voor vragen uit het publiek. Dus stuur vooral je eigen vraag in via Mentimeter.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers

Lema Salah Lema Salah is historicus en gender- en diversiteitsexpert. Ze is geboren in Afghanistan en vluchtte in de jaren ’90. Ze werkt als promovendus bij de vakgroep Politicologie aan de Radboud Universiteit en de Nederlandse Defensie Academie. In haar onderzoek keek ze onder meer naar het genderbeleid van de Verenigde Naties in Afghanistan.

Romain Malejacq is politicoloog en conflictanalist. Hij werkt als universitair docent bij de vakgroep Politicologie aan de Radboud Universiteit en het Centrum voor Internationaal Conflict (CICAM). In zijn onderzoek richt hij zich op krijgsheren, politiek geweld, conflict en wederopbouw in Afghanistan.

Tjidde Tempels is politicoloog en ethicus. Hij is docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit en werkt als programmamaker bij Radboud Reflects.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Dit is een programma van Radboud Reflects en VOX. 

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.