Zoek in de site...

21|09|12 A Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor | Radboud Reflects @ Nimma aan Zee Lecture by philosopher Roman Krznaric

A Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor | Radboud Reflects @ Nimma aan Zee Lecture by philosopher Roman KrznaricA Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor | Radboud Reflects @ Nimma aan Zee Lecture by philosopher Roman Krznaric | Sunday 12 September 2021 | 20.00 - 21.00 hrs | Online | Radboud Reflects and LUX, Nimma aan Zee

Review - The Voices of Future People

Announcement - How can we be a good ancestor? It is becoming increasingly clear that the short-term thinking of instant gratification and the 24-hour economy does not solve the big problems. If we want to prevent pandemics and really solve the climate crisis, we will have to learn to think in the long term. The question then, is not how we can have the best time NOW, but how we can leave the earth in good condition for the generations to come. Listen to Australian/British public philosopher Roman Krznaric and learn how we can be good ancestors. See the full announcement below.

Aankondiging - Hoe kunnen we een goede voorouder zijn? Het wordt steeds duidelijker dat het kortetermijn-denken van de directe bevrediging en de 24-uurs economie niet zorgt voor de oplossing voor de grote problemen. Als we pandemieën willen voorkomen en de klimaatcrisis echt willen oplossen zullen we op de lange termijn moeten leren denken. De vraag is dan niet hoe we het NU het allerleukste hebben, maar hoe we de aarde goed achterlaten voor de generaties die nog gaan komen. Luister naar Austalisch/Britse publieksfilosoof Roman Krznaric en leer  hoe we volgens hem een goede voorouder kunnen zijn. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag -  De goede voorouder - Na ons de zondvloed?

Hoe kunnen we de wereld beter achterlaten voor de generaties na ons? De Australisch-Britse publieksfilosoof Roman Krznaric sprak via skype over zijn meest recente boek The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short-Term World. Het kortetermijndenken kan volgens hem geen oplossingen bieden voor de problemen waar de wereld zich mee geconfronteerd ziet. Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we leren denken op de lange termijn, aan de generaties na ons – maar hoe doen we dat? Krznaric ging daarover in gesprek met milieufilosoof en gespreksleider Lisa Doeland en junior moderator Wissal El Hajji.

Een 90-jarige tienerdochter

Krznaric gaf een persoonlijke inkijk in de motieven voor zijn werk. Het idee voor dit boek werd geboren toen hij zich zijn tienjarige dochter voorstelde op het moment dat zij negentig zou zijn: wat voor wereld zou hij haar hebben nagelaten? Door deze vraag was de toekomst voor hem geen science fiction meer, maar werd het concreet. Je gaat anders naar de wereld kijken wanneer je kinderen meekijken over je schouder. Zo besloten hij en zijn partner hun stem in de verkiezingen aan hun kinderen te geven. Politieke besluiten gaan immers meer over hun toekomst dan over die van hun ouders.

Een stem voor jongeren

Wissal El Hajji betoogde dat het daarom wellicht een goed idee is om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. Jongeren zijn prima in staat om waardevolle inzichten aan te dragen. Met dat laatste was Krznaric het zeker eens, jongeren leggen volgens hem vaak een verrassende langetermijnvisie aan de dag. Echter, “het verlagen van de stemleeftijd lost het probleem niet op: de politici waarop gestemd wordt belichamen nog altijd het kortetermijndenken.” Het betrekken van jongeren moet op andere manieren die ons helpen om de lange termijn prominenter in beeld te brengen.

Goed nalatenschap

Wanneer een mens de middelbare leeftijd bereikt, begint hij meer na te denken over de dood en wat hij daarna zal achterlaten. Dit wordt in de psychologie generativiteit genoemd. De goede voorouder wordt gedreven door het creëren van goed nalatenschap, de legacy mindset. Krznaric legde hierbij de grootste nadruk op het klimaat. Men wil zo weinig mogelijk schadelijks achterlaten en zoveel mogelijk goeds. Ecologisch gezien wil men zijn als een kaars die geen rook achterlaat. De generaties voor ons hebben ons prachtige, maar eveneens verwerpelijke dingen nagelaten. Het gaat erom dat je iets achterlaat waar de komende generaties van kunnen leren en genieten: “We moeten leren om te leven in een wereld waar we grondstoffen niet sneller opgebruiken dan ze natuurlijk geregenereerd kunnen worden, en niet meer afval achterlaten dan natuurlijk kan worden geabsorbeerd.”

Radicale hoop

Krznaric betoonde zich geen optimist, maar koesterde radicale hoop. We moeten en kunnen onze schadelijke erfenis veranderen. We kunnen meer dan we denken en niets in de geschiedenis is onvermijdelijk tot het gebeurt. De grote klap van de klimaatverandering komt te traag om ons echt te confronteren en onverbiddelijk tot actie te brengen. Vroeger dacht Krznaric dat, als er maar genoeg bosbranden en overstromingen kwamen, mensen vanzelf overtuigd zouden raken van de noodzaak om in te grijpen. Dat gebeurde echter niet. Het bestaan van een crisis alleen is niet genoeg. Het is aan de sociale bewegingen om het besef van crisis aan te wakkeren.

Een goede voorouder

Gevraagd of we ons collectief of individueel moeten inzetten voor de toekomstige generaties, stelde Krznaric dat ze allebei belangrijk zijn. Het is als individu dat je je realiseert wie je bent en wat je zelf hebt geërfd: de goede en de slechte dingen. Wat je probeert te doen is het overbruggen van de kloof tussen wie je bent en wie je wilt zijn: een goede voorouder. Deze reflexieve momenten vinden echter ook op collectief niveau plaats. Van belang hiervoor is de uitwisseling van ideeën tussen de generaties. Alle grote veranderingen vereisen collectieve actie. Het individualisme is de oorzaak van veel van onze problemen, de verantwoordelijkheid van het individu kan niet gebruikt worden als de oplossing ervan.

“Marshmallow brain” en “acorn brain”

Op de vraag hoe we anderen kunnen motiveren om mee te denken, wees Krznaric op de kracht van onze verhalen over de menselijke natuur. De verhalen over de mens als sociaal dier in plaats van als individu, maar ook over de mens in de tijd. De korte termijn is vaak nog zo verleidelijk: liever nu één marshmallow dan twee over een kwartier. Tegelijkertijd kan de mens wel degelijk denken op de lange termijn: zoals we in het eikeltje de boom kunnen zien, zo bouwden we kathedralen. “We ’re acorn planters as well as marshmallow snatchers.” Mensen kunnen langetermijndenken, alleen de instituties en systemen stimuleren dat niet.

Stemmen als toekomstige inwoner

Krznaric illustreerde hoe het anders kan. In de stad Yahaba in Japan stemt de helft van de bevolking gewoon als huidige inwoners. De andere helft krijgt een ceremoniële wit en gele mantel om en stemt als inwoners in 2060. De laatste groep mensen bleek bij het stemmen meer oog voor de lange termijn te hebben. Krznaric bleek zelf zo’n mantel te bezitten en maakte zo de lange termijn haast tot iets tastbaars. De toekomst zal ons leren of ons bewustzijn van onze capaciteiten voor langetermijndenken haar weg naar de instituties zal vinden, en of we de ecologische catastrofe voor de generaties na ons zullen kunnen afwenden.

Door: Pieter Theunissen

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Announcement/aankondiging

A Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor | Radboud Reflects @ Nimma aan Zee Lecture by philosopher Roman Krznaric

Nederlands volgt Engels.

How can we be a good ancestor? It is becoming increasingly clear that the short-term thinking of instant gratification and the 24-hour economy does not solve the big problems. If we want to prevent pandemics and really solve the climate crisis, we will have to learn to think in the long term. The question then, is not how we can have the best time NOW, but how we can leave the earth in good condition for the generations to come. Listen to Australian/British public philosopher Roman Krznaric and learn how we can be good ancestors.

The tyranny of the now

According to Roman Krznaric, we live in the tyranny of the now. Everything has to be done immediately; we want to buy things instantly, shops have to be open 24-7 and the internet is always available. According to Krznaric, the major problems of our time do not require quick solutions, but solutions that retain their value even after we are dead. The tyranny of the now must be replaced by the concern to be a good ancestor. The care to leave the earth properly for people who have yet to be born.

Long term thinking

The call for long-term thinking is greater than ever. But has it ever worked? What exactly is it? And are we capable of it? Roman Krznaric is convinced we can do it. From the pyramids to Social Security, humanity has always shown that it can plan ahead. We are able to make decisions that will prosper not only for ourselves, but also for future generations. Lisa Doeland is the moderator and Wissal El Hajji the junior moderator.

Roman Krzanic is present at this program via Skype.

This lecture is in English.

A Philosopher's Perspective: The Good Ancestor is part of Nimma aan zee. This festival from 10 to Sunday 12 September 2021 makes the climate issue discussable and clear with various art forms, from film & theater to experience programs for all ages. Through several generations of (international) artists, thinkers, writers, scientists and policymakers, we search for answers with young and old audiences. Cause and effect transcend several generations, and what will the world look like for our descendants?

About the speaker

Roman Krznaric

Roman Krznaric is a public philosopher. He writes about the power of ideas to change society. His latest book isThe Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. His previous books, including Carpe diem and The Wonderbox, have been translated into more than 20 languages. Watch the VPRO Tegenlicht episode Time Rebels with Roman Krznaric here.


Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

Do you have ethical questions in your organization that need further thought? 
See Radboud Reflects Professional.

Nederlands

Hoe kunnen we een goede voorouder zijn? Het wordt steeds duidelijker dat het kortetermijn-denken van de directe bevrediging en de 24-uurs economie niet zorgt voor de oplossing voor de grote problemen. Als we pandemieën willen voorkomen en de klimaatcrisis echt willen oplossen zullen we op de lange termijn moeten leren denken. De vraag is dan niet hoe we het NU het allerleukste hebben, maar hoe we de aarde goed achterlaten voor de generaties die nog gaan komen. Luister naar Australisch/Britse publieksfilosoof Roman Krznaric en leer  hoe we volgens hem een goede voorouder kunnen zijn.

De tirannie van het nu

We leven volgens Roman Krznaric in de tirannie van het nu. Alles moet direct; we willen dingen direct kopen, winkels moeten 24-7 open zijn en het internet is altijd beschikbaar. De grote problemen van deze tijd vragen volgens Krznaric echter niet om snelle oplossingen, maar om oplossingen die ook als wij allang dood zijn nog hun waarde behouden. De tirannie van het nu moet vervangen worden door de zorg om een goede voorouder te zijn. De zorg om de aarde ook voor mensen die nog geboren moeten worden goed na te laten.

Lange termijn denken

De roep om langetermijn-denken is groter dan ooit. Maar heeft het ooit gewerkt? Wat is het eigenlijk precies? En zijn we er toe in staat? Roman Krznaric is ervan overtuigd dat we het kunnen. Van de piramides tot de sociale zekerheid, de mensheid heeft altijd laten zien dat ze vooruit kan plannen. We zijn in staat om beslissingen te nemen die zorgen voor voorspoed niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. Lisa Doeland is de gespreksleider en Wissal El Hajji de junior moderator.

Roman Krzanic is via Skype aanwezig bij dit programma.

De voertaal is Engels.

A Philosopher’s Perspective: The Good Ancestor is onderdeel van Nimma aan zee. Dit festival van 10 t/m zondag 12 september 2021 maakt de klimaatproblematiek bespreekbaar en inzichtelijk met diverse kunstvormen, van film & theater tot ervaringsprogramma’s voor diverse leeftijden. Via meerdere generaties (internationale) kunstenaars, denkers, schrijvers, wetenschappers en beleidmakers gaan we met jong en oud publiek op zoek naar antwoorden. Oorzaak en gevolg overstijgen meerdere generaties en hoe gaat de wereld eruit zien voor onze nazaten?

Over de spreker

Roman KrznaricRoman Krznaric is publieksfilosoof. Hij schrijft over de kracht van ideëen om de maatschappij te veranderen. Zijn laatste boek is The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. Zijn eerdere boeken, waaronder Carpe diem en The Wonderbox zijn in meer dan 20 talen vertaald. Bekijk de VPRO Tegenlicht aflevering Time Rebels met Roman Krznaric hier.


Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.