Zoek in de site...

21|09|15 Orthodoxie in beweging | Directeurenlunch door religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg

Orthodoxie in beweging | Directeurenlunch door religiewetenschapper Heleen Murre-van den BergOrthodoxie in beweging | Directeurenlunch door religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg | Woensdag 15 september 2021 | 12.00 – 13.30 uur | Online | Radboud Reflects, Radboud Services en Radboudumc


Evaluatieformulier

Aankondiging - Wie zijn de oriëntaals-orthodoxe christenen in Europa en wat vertelt hun recente geschiedenis ons over migratie, integratie en christendom in Europa en de rest van de wereld? Religiewetenschapper en decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Heleen Murre-van den Berg vertelt over de huidige opkomst van Orthodoxie. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - volgt

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Aankondiging

Orthodoxie in beweging | Directeurenlunch door religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg

Wie zijn de oriëntaals-orthodoxe christenen in Europa en wat vertelt hun recente geschiedenis ons over migratie, integratie en christendom in Europa en de rest van de wereld? Religiewetenschapper en decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Heleen Murre-van den Berg vertelt over de huidige opkomst van Orthodoxie.

Verhalen en studies

Oriëntaals-orthodoxe christenen in Noordoost Afrika en het Midden-Oosten zijn veelal uit de landen van herkomst gevlucht. Ze ervaren soms dezelfde en soms andere problemen als migranten uit andere regio's of met een andere religieuze afkomst. Door hun literatuur te bestuderen – van religieuze leefregels en verhalen tot theologische en historische studies – wil Heleen Murre-van den Berg de positie van oriëntaals-orthodoxe christenen in Europa beter leren begrijpen. In haar lezing vertelt ze wat haar bevindingen tot nu toe zijn en wat het belang van het onderzoek is tegen de achtergrond van de opkomst en herleving van Oriëntaals-Orthodoxe kerken wereldwijd.

Orthodox onderwijs

Actuele discussies over migratie worden in het algemeen gedomineerd door moslimmigranten. Hoe kan het onderzoek naar christelijke migranten bijdragen aan het verleggen van deze eenzijdige focus? Orthodoxe theologie krijgt ook voeten aan de grond in Nijmegen. Dit jaar verhuisde het Orthodoxe seminarium St. Irenaeus van de Universiteit van Amsterdam naar de Radboud Universiteit. Het instituut verzorgt academisch onderwijs en onderzoek en daarbinnen participeren ook de Orthodoxe kerken van deze groep migranten. Wat betekent dit voor de Radboud Universiteit?

Over de spreker

Heleen Murre-van den BergHeleen Murre-van den Berg is bijzonder hoogleraar Oosters christendom aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek richt ze zich met name op religieuze minderheden in het Midden Oosten. Momenteel richt ze zich op het vijfjarige ERC-advanced project Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Christians in Europe, 1970-2020. Tevens is zij decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

In gesprek met Heleen Murre-van den Berg

De lezing van Heleen Murre-van den Berg begint om 12.30 uur. Na afloop van haar lezing is er voldoende tijd om met haar en de andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Gespreksleider is Dave Willems, programmamaker bij Radboud Reflects.

Dit is een programma van Radboud Reflects, Radboud Services en Radboudumc.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Steun ons dan met een financiële bijdrage en doneer.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Radboud Reflects? 
Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.