Zoek in de site...

22|04|13 De identiteit van de Radboud Universiteit | Academic Affairs met universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten

De identiteit van de Radboud Universiteit | Academic Affairs met universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie HintenDe identiteit van de Radboud Universiteit | Academic Affairs met universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten | Woensdag 13 april 2022 | 12.30 – 13.30 uur | Theaterzaal C, Radboud Universiteit en online | Radboud Reflects en Radboud Universiteit

VOX - ‘Gezellig en informeel’ of juist ’te lief’? Studenten en medewerkers brainstormen over de nieuwe universitaire identiteit | ANS - RU zoekt naar een nieuwe identiteit

Aankondiging - Wat is de Radboud Universiteit voor jou? Waar staan we voor en wat maakt ons uniek? Wat betekenen onze missie, de drie kernwaarden – nieuwsgierig, verbonden, reflectief – en onze ‘bijzondere’ ontstaansgeschiedenis voor jou als medewerker of student?  Universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten reflecteren op de antwoorden van deze vragen door studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Tijdens een elftal dialoogsessies gingen vele tientallen studenten en medewerkers hierover met elkaar in gesprek. Collegevoorzitter Daniel Wigboldus en decanen José Sanders en Tom Elfring, zijn aanwezig en geven een eerste reactie.

Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - De identiteit van de Radboud Universiteit

Volgend jaar, in 2023, bestaat de Radboud Universiteit honderd jaar. In de afgelopen eeuw hebben zich enorme veranderingen voltrokken in hoe mensen naar zichzelf en naar de wereld kijken. Voor organisaties geldt dat evengoed. In aanloop naar het jubileum heeft de Radboud Universiteit het debat geopend over haar identiteit. Wat verbindt ons en waar staan wij voor? Tijdens het programma van Radboud Reflects en de Radboud Universiteit werden de voorlopige resultaten gedeeld van de identiteitsgesprekken die de afgelopen maand zijn gevoerd. Programmamaker Liesbeth Jansen ging in gesprek met universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten. Ook collegevoorzitter Daniel Wigboldus en decanen José Sanders en Tom Elfring waren aanwezig en gaven hun eerste reactie. Het publiek stemde mee over stellingen over de identiteit van de universiteit.

Identiteit RU (1)


Dialoogsessies aan de Radboud Universiteit

Hinten ving aan met een samenvatting van de dialoogsessies die de afgelopen weken zijn gevoerd. “Met ons aankomend honderdjarig bestaan hebben we alle reden om te bezinnen op waar we vandaan komen, nu staan, en vooral ook naartoe gaan,” vertelde de adviseur. “Aan de hand van dialooggesprekken hebben medewerkers en studenten de afgelopen maand stilgestaan bij de vraag wat de missie van de universiteit voor hen betekent.” Hinten vertelde over een student die tijdens een sessie vertelde dat hij zich thuis voelt op de Radboud Universiteit, maar niet goed kon uitleggen waarom. “Hij had behoefte aan een verhaal. Met deze dialoog proberen we samen het verhaal van de Radboud Universiteit in te kleuren, zodat we ons ermee kunnen identificeren.”

Aan het begin van ieder dialooggesprek werd gevraagd in één woord de identiteit van de Radboud Universiteit aan te geven. Hinten: “Daar kwam een potpourri aan woorden uit, maar er zijn drie belangrijke thema’s te onderscheiden: emancipatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de Nijmeegse sfeer.”

Identiteit RU (2)

Emancipatie

Volgens Hinten werd de emancipatoire oorsprong van de universiteit vaak tijdens de sessies genoemd. “We hebben nog steeds veel eerstegeneratiestudenten. Dat is iets waar we trots op zijn. Studenten en medewerkers doen een appèl op de universiteit om ook in de toekomst bij te dragen aan emancipatie in brede zin.”

Historicus Brabers gaf een korte historische duiding van het thema: “Het is onmiskenbaar dat de Radboud Universiteit is opgericht met als hoofddoel de emancipatie van katholieken in Nederland. Katholieken werden destijds als tweederangsburgers beschouwd. Met een katholieke universiteit konden zij bewijzen dat de combinatie katholicisme en wetenschap mogelijk was.” Hij vervolgde: “Later kwamen er andere groepen die zich wilden emanciperen. De universiteit moest haar studies doen in dienst van de maatschappij.” Collegevoorzitter Wigboldus voegde toe: “Ik zou graag zien dat onze campus een plek is waar iedereen die hier thuishoort zich ook thuis voelt.”

Identiteit RU (3)

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het publiek in de zaal stemde vrijwel unaniem dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijk thema vonden. Hinten: “De universiteit kent een groot engagement en is sterk verbonden met de maatschappij. Een concrete invulling vinden we in het thema van duurzaamheid. Tegelijk is er een oproep om meer te laten zien wie wij zijn, om moediger te zijn in het uiten van onze waarden.”

“Vanaf het begin zijn studenten die niet katholiek zijn welkom geweest op de universiteit,” vertelde Brabers. “Wetenschap is immers van en voor iedereen. Tegelijk moet een katholieke universiteit zich meer dan andere universiteiten bezinnen op de betekenis van wetenschap voor het menselijk bestaan.”

Wigboldus benaderde het thema vanuit bestuurlijk perspectief: “Als universiteit zijn we niet enkel bezig met kennis vergaren en overdragen. We staan ook stil bij de vraag: waarom doen we dit? Het kabinet wil dat we de problemen van dit moment oplossen, het liefst binnen de kabinetstermijn van vier jaar. Een groot deel van de wetenschap gaat echter over problemen waarvan we nu nog niet eens weten dat die over tien of twintig jaar zullen komen.”

Identiteit (4)

De Nijmeegse sfeer

Hinten vertelde dat tijdens de sessies woorden werden genoemd als menselijke maat, warmte en gemoedelijkheid. “De universiteit wordt omschreven als niet-hiërarchisch. Enerzijds is dat positief, omdat het makkelijk is van onderop initiatief te nemen. Anderzijds betekent het dat we soms lang blijven hangen in overleggen, waardoor vernieuwing niet tot stand komt.”

Wigboldus onderkende deze sfeer: “In Nijmegen kun je open van gedachte wisselen. De sfeer is informeel. Dat heeft voor- en nadelen. Informele besluitvorming werkt goed als je deel bent van dat circuit. Maar het kan ook mensen uitsluiten die daar niet bij horen. Sfeer mag nooit een excuus zijn om zaken in achterkamertjes of op de wandelgangen te regelen.” Tot slot haalde Wigboldus een deel uit de openingsrede van Jos Schrijnen, de eerste rector van de Radboud Universiteit, aan: “Schrijnen zei dat we niet allemaal dezelfde mening hoeven te hebben. Liever niet zelfs! Maar we moeten wel een veilige sfeer creëren waar we meningen kunnen uitwisselen zonder bang te zijn dat onze kop eraf wordt gehakt.”

Door: Thijs Meeuwisse

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Aankondiging

De identiteit van de Radboud Universiteit | Academic Affairs met universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten

English follows Dutch. Please note: This event is Dutch spoken. It is possible to ask questions in English.

Wat is de Radboud Universiteit voor jou? Waar staan we voor en wat maakt ons uniek? Wat betekenen onze missie, de drie kernwaarden – nieuwsgierig, verbonden, reflectief – en onze ‘bijzondere’ ontstaansgeschiedenis voor jou als medewerker of student?

Medewerkers en studenten over de identiteit

Universiteitshistoricus Jan Brabers en adviseur identiteit Annemarie Hinten reflecteren op de antwoorden van deze vragen door studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Tijdens elf dialoogsessies gingen vele tientallen studenten en medewerkers hierover met elkaar in gesprek. Collegevoorzitter Daniel Wigboldus en decanen José Sanders en Tom Elfring, zijn aanwezig en geven een eerste reactie.

Dit is de afsluitende bijeenkomst van de dialoogsessies over de identiteit van de Radboud Universiteit voor iedereen die benieuwd is. Ook voor wie hieraan niet heeft deelgenomen: kom luisteren en praat mee.

Zo brengen we in  aanloop naar het eeuwfeest van de Radboud Universiteit in 2023 samen in beeld waar we voor staan en komen we tot het veelkleurige verhaal van de Radboud Universiteit.


ENGLISH

The identity of Radboud University | Academic Affairs with university historian Jan Brabers and identity advisor Annemarie Hinten

Please note: This event is Dutch spoken. It is possible to ask questions in English.

What is Radboud University to you? What do we stand for and what makes us unique? What do our mission, the three core values - being curious, connected, reflective - and our 'special' history mean for you as an employee or student?

Students and staff about the identity

University historian Jan Brabers and identity advisor Annemarie Hinten reflect on the responses of students and staff of Radboud University. During recent discussions, staff and students have been pondering the abovementioned questions. President of the Executive Board Daniel Wigboldus and deans José Sanders and Tom Elfring are present and give a first reaction.

Come and listen to the most prominent themes from the conversations and join the discussion.

In the run-up to the centenary of Radboud University in 2023, we will jointly map out what we stand for and arrive at the multicolored story of Radboud University.

Do you want to stay informed about our activities? Then sign up for the English newsletter.