Zoek in de site...

22|05|18 The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales

The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-RosalesThe Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales | Wednesday 18 May 2022 | 12.30 - 13.15 hrs | Theatre Hall C, Radboud University and online  | Radboud Reflects, IMAPP and VOX

Podcast | Video | Astroblogs -  Volg woensdag de livestream van de Radboud Reflects lezing over Sagittarius A*

"Inhoudelijk vond ik het heel leerzaam! Veel dingen gehoord die ik nog niet wist, maar het werd op een duidelijke manier uitgelegd dat het in grote lijnen én detail goed te volgen was. Er was genoeg ruimte voor vragen en het tempo zat er goed in"(uit een deelnemersevaluatie)

Announcement - The first image of the supermassive black hole at the center of our own Milky Way galaxy is world news and of great symbolic and scientific importance. The Black Hole is the heart of our own universe, the place our own galaxy spins around, not only our own Sun and Earth, but every other star in our galaxy. Come and listen in your lunchbreak to Heino Falcke, and his colleagues, who are part of the Event Horizon Telescope Collaboration who have unveiled  this image, and learn everything about this discovery. See full annnouncement below.

Verslag - Aan het einde van ruimte en tijd

In 2019 publiceerde een groep wetenschappers van de Event Horizon Telescope Collaboration een foto van het zwarte gat in elliptisch sterrenstelsel Messier 87. De vondst wekte internationaal de interesse van media. Deze week hebben de wetenschappers een tweede afbeelding gepubliceerd, namelijk van Sagittarius A*, het zwarte gat in het centrum van onze eigen Melkweg. Samen met Vox en het Radboud Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics organiseerde Radboud Reflects een actualiteitencollege over de nieuwe ontdekking. Hoogleraar Astrodeeltjesfysica en radioastronomie Heino Falcke trapte het programma af met een korte lezing. Hierna ging moderator Pam Tönissen in gesprek met Falcke en mede-astrofysici Raquel Fraga-Encinas en Alejandra Jimenez-Rosales. Tot slot kreeg het publiek de kans om vragen te stellen.

Black Holes (1) - Jetske Adams

Wat zien we?

Heino Falcke begon zijn lezing door uit te leggen waar we precies naar kijken als we de foto van het zwarte gat zien. ‘Licht buigt rond het zwarte gat en wordt er uiteindelijk ingezogen,’ legt hij uit. De oranje cirkel is dus licht en gloeiend hete materie dat rond het gat draait vóór het erin gezogen wordt. De zwarte cirkel in het midden is de schaduw van het zwarte gat. ‘Zwarte gaten zijn pure krommingen van space-time. Je kunt nooit een zwart gat zien, enkel de schaduw’, lichtte Falcke toe. ‘Zwarte gaten bestaan uit extreme contrasten van enerzijds hitte en licht, en anderzijds complete duisternis,’ vat hij zijn beschrijving samen.

Het zwarte gat waarvan in 2019 een foto door het team werd gepubliceerd, was veel groter dan het zwarte gat in onze Melkweg, vervolgde Falcke. ‘Hoe groter het sterrenstelsel, hoe groter het zwarte gat in het midden.’ ‘Ons’ zwart gat is een stuk minder krachtig dan het voorgaande. Daarom is het extra interessant dat ze zo op elkaar lijken, vertelde de hoogleraar enthousiast. ‘Die van ons is veel minder krachtig, maar de relativiteitstheorie voorspelt dat ze er ongeveer hetzelfde uit zouden moeten zien.’ Dit is dus een mooie bevestiging van de relativiteitstheorie.

Black Holes (2) - Jetske Adams

Vijf jaar werk

Vervolgens legde Falcke uit hoe het team van wetenschappers tot deze afbeelding gekomen is. ‘We hebben allereerst een telescopen-netwerk gebouwd waarmee we diep in het hart van de Melkweg kunnen kijken.’ Hiervoor combineerden ze radiotelescopen verspreid over de hele wereld, van Spanje tot aan de Zuidpool. De telescopen leverden vervolgens een grote hoeveelheid aan data. ‘De afbeeldingen verschilden allemaal een beetje, maar op elke was de ring-structuur te zien.’ De huidige afbeelding is een versmelting van al deze duizenden datapunten. Van de afbeeldingen heeft het team ook nog simulaties van een zwart gat gemaakt. ‘We begonnen met miljoenen simulaties, waar uiteindelijk maar twee mogelijke modellen van over zijn gebleven’, vertelde Falcke trots. ‘Dit betekent dat we een accuratere berekening kunnen doen van hoe een zwart gat zich gedraagt, dan van het weer op aarde de volgende dag.’

De fysicus concludeerde zijn lezing door te benadrukken dat we door deze ontdekking met volledige zekerheid kunnen zeggen dat Sagittarius A* een zwart gat is. Daarnaast weten we nu dat de relativiteitstheorie zelfs werkt onder de meest extreme omstandigheden. ‘Tot slot wijst dit erop dat we nu in een periode van experimentele space-time fysica komen’, benoemde hij. ‘In enkele decennia zijn we nu op het punt gekomen dat we naar het einde van alle space-time kunnen kijken.’

Black Holes (3) - Jetske Adams

Terugblikken en toekomstplannen

Na afloop van de lezing stelde Pam Tönissen enkele vragen aan Folcke, Fraga-Encinas, en Jimenez-Rosales. Hierbij werd onder andere gesproken over de mogelijkheid om hierna nog meer zwarte gaten te fotograferen. ‘Daarvoor zou je echt de ruimte in moeten gaan, dat kan niet vanaf aarde’, stelde Raquel Fraga-Encinas. Heino Falcke wijdde daarnaast verder uit over de symbolische waarde van de ontdekking. ‘Zo laat deze foto de beperkingen van de natuurkunde zien,’ vertelde hij geanimeerd. ‘We kunnen niet het zwarte gat in om verder te kijken. Je kunt naar het begin en het eind van ruimte en tijd, maar je kunt deze grenzen niet overschrijden met metingen.’

Naar aanleiding van vragen uit het publiek werd er nog gesproken over waarom het langer duurde om een afbeelding te genereren van Sagittarius A* dan van Messier 87. ‘Het zijn zeer verschillende zwarte gaten’,  legde Fraga-Encinas uit. ‘Omdat het zwart gat in onze Melkweg kleiner is, draait alles er omheen veel sneller rond. Hierdoor is het veel lastiger om een long exposure foto ervan te maken.’ Het is alsof je een foto wil maken van een kleur die op en neer stuitert, voegde Falcke toe. Alejandra Jimenez-Rosales  benoemde ook nog dat het zo lang heeft geduurd omdat het team zo zeker mogelijk wilde zijn van de resultaten voordat deze gepubliceerd zouden worden. Ook vertelden de fysici nog over de gigantische hoeveelheid data waarmee gewerkt werd voor het project. ‘De telescopen leverden 2.5 petabytes aan informatie op,’ vertelde Fraga-Encinas. ‘Dat is vergelijkbaar met ongeveer 100 miljoen TikTok filmpjes.’ De hoeveelheid informatie was zo groot dat het fysiek op een harddrive vervoerd moest worden. ‘Van elk van deze harddrives hebben we er echt maar één,’ voegde Jimenez-Rosales lachend toe. ‘Dus als we er een kwijt raken, hebben we een probleem.’

Door Ellen Theuws

Please subscribe to the English or Dutch newsletter and be the first to know about new programming.

Video

Podcast

Announcement

The Black Hole of our Milky Way Galaxy | Current Affairs Lecture with astrophysicists Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales

Nederlands volgt Engels

The first image of the supermassive black hole at the center of our own Milky Way galaxy is world news and of great symbolic and scientific importance. The Black Hole is the heart of our own universe, the place our own galaxy spins around, not only our own Sun and Earth, but every other star in our galaxy. Come and listen in your lunchbreak to Heino Falcke, and his colleagues, who are part of the Event Horizon Telescope Collaboration who have unveiled  this image, and learn everything about this discovery.

Black Hole

The object at the center of our universe, called Sagittarius A* was already known, but this image provides overwhelming evidence that the object is indeed a black hole. Although we cannot see the black hole itself, because it is completely dark, glowing gas around it reveals a telltale signature: a dark central region (called a “shadow”) surrounded by a bright ring-like structure. The image yields valuable clues about the workings of such giants, which are thought to reside at the centre of most galaxies.

World news

After the spectacular first photo of a black hole in 2019, astronomer Heino Falkes’ team and the Event Horizon Telescope Collaboration made an image of our very own black hole. Why is this such a great scientific achievement? And why was it harder to make an image of our own black hole which is much closer, only a 27,000 light-years away from Earth? Heino Falcke together with astrophysicists Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez-Rosales tell about their role in this big scientific achievement. How is this discovery going to change our image of the universe? What can it tell us about the formation and evolution of galaxies? And does Einstein’s Theory of General Relativity stills stand?

Milky Way Galaxy

After a short lecture Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas and Alejandra Jimenez- Rosales will discuss the discovery with the moderator and there is room for your own questions. Will we ever be able to know everything about our own Milky Way Galaxy?

Come and learn everything about this important scientific discovery during your lunchbreak.

This program is in English.

About the speakers

Heino-FalckeHeino Falcke is professor of Astroparticle Physics and Radio Astronomy at the Institute for Mathematics, Astronomy and Particle Physics (IMAPP) of Radboud University. He studies the role of super massive black holes and jets in galaxies, and accretion physics through theoretical, observational and experimental astronomy. In April 2019 the first ever image of a black hole was presented by Heino Falcke at a press conference in Brussels. He is one of the founders of the Event Horizon Telescope Collaboration and received many international awards.

Raquel-Fraga-EncinasRaquel Fraga-Encinas is an astrophysicist and data scientist of Radboud University. She is a member of the BlackHoleCam group and the Event Horizon Telescope collaboration. She is currently researching the properties of Sagittarius A*, the supermassive black hole at the center of our won galaxy, at millimetre wavelengths using modelling and observations as part of her thesis.


Alejandra-Jiminez-RosalesAlejandra Jiminez-Rosales is an astrophysicist at Radboud Universiteit. She is a member of the BlackHoleCam group. Her research focuses on the study of theoretical and observational properties of magnetised matter falling onto black holes. In 2021 she was one of the researchers who were able to for the first time imaging magnetic fields around a black hole.


NEDERLANDS

De eerste afbeelding van het superzware zwarte gat in het centrum van ons eigen Melkwegstelsel is wereldnieuws en van groot symbolisch en wetenschappelijk belang. Het zwarte gat is het hart van ons eigen universum, de plek waar ons eigen melkwegstelsel omheen draait; niet alleen onze eigen zon en aarde, maar elke andere ster in ons melkwegstelsel. Kom tijdens je lunchpauze luisteren naar Heino Falcke en zijn collega's, die deel uitmaken van de Event Horizon Telescope Collaboration, die dit beeld hebben onthuld, en leer alles over deze ontdekking.

Het zwarte gat

Het object in het centrum van ons universum, Sagittarius A* genaamd, was al bekend, maar deze afbeelding levert overweldigend bewijs dat het object inderdaad een zwart gat is. Hoewel we het zwarte gat zelf niet kunnen zien, omdat het volledig donker is, onthult het gloeiende gas eromheen een veelbetekenend kenmerk: een donker centraal gebied (een "schaduw" ) omringd door een heldere ringachtige structuur. De afbeelding levert waardevolle aanwijzingen op over de werking van dergelijke reuzen, waarvan wordt aangenomen dat ze zich in het centrum van de meeste sterrenstelsels bevinden.

Wereldnieuws

Na de spectaculaire eerste foto van een zwart gat in 2019 maakte het team van astronoom Heino Falke en de Event Horizon Telescope Collaboration een beeld van ons eigen zwarte gat. Waarom is dit zo'n grote wetenschappelijke prestatie? En waarom was het moeilijker om een afbeelding te maken van ons eigen zwarte gat dat veel dichterbij is, slechts 27.000 lichtjaar van de aarde verwijderd? Heino Falcke vertelt samen met astrofysici Raquel Fraga-Encinas en Alejandra Jimenez-Rosales over hun rol in deze grote wetenschappelijke prestatie. Hoe gaat deze ontdekking ons beeld van het universum veranderen? Wat kan het ons vertellen over de vorming en evolutie van sterrenstelsels? En houdt Einsteins algemene relativiteitstheorie stand?

Melkwegstelsel

Na een korte lezing gaan Heino Falcke, Raquel Fraga-Encinas en Alejandra Jimenez-Rosales met de moderator in gesprek over de ontdekking en is er ruimte voor eigen vragen. Zullen we ooit alles kunnen weten over ons eigen Melkwegstelsel?

Kom tijdens je lunchpauze alles te weten over deze belangrijke wetenschappelijke ontdekking.

De voertaal is Engels.

Over de sprekers


Heino-FalckeHeino Falcke is hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie bij het Institute for Mathematics, Astronomy and Particle Physics (IMAPP) aan de Radboud Universiteit. Hij bestudeert superzware zwarte gaten en jets door middel van theoretische, experimentele en waarnemingsastronomie. Op een persconferentie in Brussel in april 2019 presenteerde Heino Falcke de eerste afbeelding van een zwart gat. Hij is een van de grondleggers van de Event Horizon Telescope Collaboration en heeft voor zijn onderzoek meerdere internationale prijzen mogen ontvangen.

Raquel-Fraga-EncinasRaquel Fraga-Encinas is een astrofysicus en data wetenschapper aan de Radboud Universiteit. She is a member of the BlackHoleCam group and the Event Horizon Telescope collaboration. Fraga doet door middel van observaties en het ontwerpen van modellen onderzoek naar de eigenschappen van Sagittarius A*, een zwart gaat in het midden van ons universum.


Alejandra-Jiminez-RosalesAlejandra Jiminez-Rosalesis een astrofysicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de BlackHoleCam group. Ze doet onderzoek naar theoretische en waarneembare eigenschappen van gemagnetiseerde materie die op zwarte gaten valt. Ze was in 2021 betrokken bij het in beeld brengen van de magnetische velden rond een zwart gat.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Wil je verder denken over ethische vragen die spelen in jouw organisatie? Bekijk Radboud Reflects Professional – Ethische verdieping voor organisaties.