Zoek in de site...

22|05|23 Lege collegezalen | Academic Affairs met jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort

Lege collegezalen | Academic Affairs met jurist Simon Tans en USR-lid Seray van MontfortLege collegezalen | Academic Affairs met jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort | Maandag 23 mei 2022 | 12.30 - 13.15 uur | Theaterzaal  C, Radboud Universiteit | Radboud Reflects en Radboud Teaching and Learning Center

Video | Podcast

"Prima aanpak; discussie moest helaas te vroeg worden afgebroken ivm slechts 45 min reservering. dit soort onderwerpen levert veel discussie op" (uit een deelnemersevaluatie)

Aankondiging - Hoewel de collegezalen inmiddels weer open zijn, blijven studenten in grote getalen weg. De gewoonte om onderwijs zowel online als offline aan te bieden, zorgt ervoor dat veel studenten voor dat tweede kiezen. Ze kijken  thuis, wanneer het ze zelf  uitkomt, naar een college. Veel docenten zien de leegloop van collegezalen als een negatieve ontwikkeling. Ze vinden dat het  afbreuk doet aan de kwaliteit van het onderwijs. Kom naar Theaterzaal C en luister naar jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort over de vraag of lege collegezalen een probleem zijn of niet. Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Van Zoom-meeting naar zaal

Sinds een aantal maanden zijn vrijwel alle coronamaatregelen afgeschaft, resulterend in opluchting bij docenten en studenten alom. Het leven op de campus blijkt zich echter niet uit zichzelf te herstellen tot hoe het was voordat de coronacrisis uitbrak. Zo kijkt er inmiddels niemand meer gek van op als in een collegezaal maar 40 aanwezigen zitten, terwijl er 550 studenten staan ingeschreven. Is het een probleem dat studenten niet meer fysiek naar college komen? Zo ja, hoe lossen we het op? Over deze vragen organiseerde Radboud Reflects een lunchlezing in het Collegezalencomplex. De sprekers waren jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort. Het gesprek werd geleid door Pam Tönissen.

Simons-Tans-foto---Ted-van-Aanholt-

Interactie boven efficiëntie

‘Eind vorig jaar schreef ik een column over het wegblijven van studenten uit collegezalen,’ ving Tans zijn lezing aan. ‘Hierop kreeg ik van meerdere docenten de reactie: ‘Dankjewel, ik dacht dat het aan mij lag.’’ Vandaag wil hij het onderwerp niet enkel aanzwengelen, maar vooral de discussie verder helpen. Allereerst besprak hij waarom het überhaupt van belang is dat studenten naar colleges komen. ‘Er gaat iets verloren in ons onderwijs als studenten wegblijven,’ stelde Tans. ‘Een opleiding gaat namelijk om meer dan het halen van een diploma.’ Hoorcolleges passen volgens hem binnen dit bredere plaatje. Tans: ‘Tijdens een hoorcollege ben je allemaal bezig met dezelfde stof, je leert actief.’ Deze interactie is volgens hem de kern. ‘Zelfstudie is misschien effectiever, maar het hoorcollege schept een eerste bodem, door die interactie.’

Vervolgens besprak Tans meerdere mogelijke oplossingen voor het feit dat studenten momenteel massaal niet naar hoorcolleges gaan. ‘Livestreams afschaffen of leuker college geven vormen allebei niet het hele verhaal,’ meende hij. Colleges interactiever maken met bijvoorbeeld Mentimeter was volgens hem essentieel om meer uit hoorcolleges te halen. Argumenten gebruiken als ‘ze moeten gewoon komen, of ‘later moet je ook elke dag naar je werk’, wees Tans af. ‘Thuiswerken is ook voor ons normaler geworden.’ Ook het verplichten van hoorcolleges zag hij niet als een effectieve oplossing. ‘Wegblijven blijft een individuele keuze, het probleem is dat nu ineens iedereen die keuze maakt.’ De exacte oplossing had Tans naar eigen zeggen niet. ‘Uiteindelijk moet een docent bij elk van zijn hoorcolleges nagaan: waarom is het zinvol als mijn studenten hier fysiek bij zijn. Studenten moeten zich daarnaast gaan realiseren dat studeren meer is dan alleen stof meekrijgen.’

Seray-van-Montfort---foto-Ted-va-Aanholt-

Het belang van binding

Van Montfort lichtte vervolgens in zijn lezing het perspectief van de student verder toe. ‘Ik heb tot nu toe alleen maar voor schermen gepresenteerd, dit is de eerste keer voor een zaal,’ begon hij, illustrerend hoe huidige studenten gewend zijn geraakt aan colleges online. Ook volgens hem is dit een probleem. Een van de oorzaken ervan zit volgens hem in de afwezigheid van binding op de campus. ‘Allereerst is er weinig binding onderling. Na twee jaar online kennen we elkaar als studenten nauwelijks.’ Daarnaast is het door online colleges slecht gesteld met de binding tussen docenten en studenten, en tussen de student en de stad. ‘Het is voor een student nu praktisch onmogelijk om een kamer te vinden.’ Een ander oorzaak die hij aankaartte, is dat studentenwelzijn sterk achteruit is gegaan.

In het vervolg van zijn lezing probeerde Van Montfort de vraag te beantwoorden hoe we dan toch kunnen zorgen dat studenten naar de campus komen. ‘We moeten aan studenten laten zien dat je niet alleen onderwijs hebt op de campus,’ stelde hij. Hierbij kan gebouwd worden op de intrinsieke motivatie van de student om naar de campus te komen. ‘Vanuit de zelfbeschikkingstheorie weten we dat je gemotiveerd raakt als er een gevoel is van competentie, connectie en autonomie.’ Het verplichten van colleges, waarmee autonomie wordt ingeperkt, helpt volgens hem daarom niet. Connectie is volgens Van Montfort uitermate belangrijk. ‘Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van studieverenigingen, anders is de universiteit niet meer dan een diplomafabriek.’ Dit bracht hem tot de belangrijkste reden voor studenten om naar de campus te gaan: vrienden. ‘In mijn eerste jaar werkte mijn vriendengroep erg motiverend om naar college te gaan,’ sloot Van Montfort zijn lezing grappend af. ‘De eerste die niet kwam opdagen bij college, moest namelijk een krat bier kopen voor de rest.’

Pam-Tonissen,-Simon-Tans,-Seray-van-Montfort---foto-Ted-van-Aanholt-

Praktische oplossingen

Na de lezingen kreeg de zaal de kans om vragen te stellen. Zo vroeg een docent aan de hogeschool hoe studenten de stap kunnen gaan zetten om verbinding op te zoeken. Zij merkte namelijk dat studenten wel behoefte hebben aan contact, maar het vervolgens niet opzoeken op de campus. Volgens Tans was het van belang om aan studenten duidelijker te maken wat ze hebben aan naar de campus komen. ‘Daarnaast helpt het ook dat we dit jaar hopelijk weer een normale introductie hebben.’ Van Montfort sloot zich hierbij aan en voegde toe dat sommige studenten niet goed weten waar ze het contact kunnen vinden dat ze zoeken. ‘Activiteiten als Radboud Rocks helpen daarbij, maar ook het inzetten op de studieverenigingen kan helpen.’ Naar aanleiding van een volgende vraag wijdde de sprekers verder uit over het belang van studieverenigingen en andere studentenorganisaties voor binding tussen studenten – en ten gevolge hiervan meer motivatie voor colleges.

Zo stelde iemand uit het publiek dat hij zelf gemotiveerder raakte voor zijn studie, toen hij in studentenorganisaties actief werd. Van Montfort: ‘Ik denk dat hier nog veel in te winnen valt. Het belangrijkste daarin is communicatie.’ Zo kan er volgens hem verder gekeken worden naar het uitlichten van activiteiten van studentenorganisaties in collegeslides of op Brightspace. Tot slot werd er gevraagd naar wat docenten specifiek kunnen doen om studenten te motiveren naar colleges te komen. ‘Zorg dat je als docent echt interactie hebt met studenten. Het kennen van hun namen is hierbij een beginpunt,’ stelde Tans. ‘De docent neemt de rol van gastheer aan. Vraag studenten hoe het met ze gaat, zorg dat ze zich thuis voelen.’

Door Ellen Theuws

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Video

Podcast

Aankondiging

Lege collegezalen | Academic Affairs met jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort

Hoewel de collegezalen inmiddels weer open zijn, blijven studenten in grote getalen weg. De gewoonte om onderwijs zowel online als offline aan te bieden, zorgt ervoor dat veel studenten voor dat tweede kiezen. Ze kijken  thuis, wanneer het ze zelf  uitkomt, naar een college. Veel docenten zien de leegloop van collegezalen als een negatieve ontwikkeling. Ze vinden dat het  afbreuk doet aan de kwaliteit van het onderwijs. Kom naar Theaterzaal C en luister naar jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort over de vraag of lege collegezalen een probleem zijn of niet.

Hybride

Hybride onderwijs maakt dat het inclusiever is, is een veelgehoord argument. Het is gemakkelijker om colleges te volgen voor mensen die om wat voor reden dan ook niet zo eenvoudig  naar de campus kunnen komen, bijvoorbeeld internationale studenten. De kamernood is ook een veelgehoord argument. Een kamer dicht bij de campus vinden lukt niet iedereen. Met een lange reistijd is de keuze om thuis te blijven snel gemaakt. Dan is er ook nog  de vrije keus van de student om te bepalen hoe colleges gevolgd worden. Bovendien vinden sommige docenten het fijn dat alleen de echt gemotiveerde studenten in de collegezalen zitten.

Verarming

Kritische stemmen merken op dat online college volgen niet hetzelfde is als fysiek. Er wordt minder uitgenodigd tot interactie en discussie. Een studentenleven bestaat uit meer dan alleen een scherm. Fysieke aanwezigheid bij een college is daar een essentieel onderdeel van. Bovendien zijn studenten thuis veel meer afgeleid. Welke  rol zou de  van  de universiteit moeten spelen in de opleiding van studenten?

Gesprek

Jurist Simon Tans en USR-lid Seray van Montfort verkennen in een gesprek bovenstaande vragen.  Simon Tans staat bekend om zijn kritische stem ten opzichte van hybride onderwijs. Seray van Montfort benadrukt de toegankelijkheid die online onderwijs kan bieden, maar zet zich ook in voor de bevordering van het sociale aspect van samen studeren.

Stel je eigen vragen en doe mee met het gesprek. Pam Tönissen, programmamaker bij Radboud Reflects, is de gespreksleider

De voertaal is Nederlands.

Over de sprekers

Simon-TansSimon Tans is universitair docent Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit en bestuurslid van het Radboud Teaching and Learning Centre. Hij liet zich in de media veelvuldig uit over hybride onderwijs en de nadelen daarvan.

Seray van Montfort - foto ASAP Seray van Montfort is lid van de Universitaire Studentraad en deel van de projectgroep Onderwijsvisie; task force student engagement binnen de opleiding psychologie.Lees ook: VOX - Gratis broodjes, soep en fruit moeten studenten terug naar de campus lokken

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Doneer dan via iDeal.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.