Zoek in de site...

22|11|22 Laat ik mijn mond maar houden | Radboud Meet-up met socioloog Katerina Manevska

Terugblik Laat ik mijn mond maar houden | Radboud Meet-up met socioloog Katerina ManevskaLaat ik mijn mond maar houden | Radboud Meet-up met socioloog Katerina Manevska | Dinsdag 22 november 2022 | 16.00 - 17.00 uur | Campus Radboud Universiteit |Radboud Reflects en Radboud Services

Aankondiging - Steeds meer mensen hebben een flexibele baan. Dat heeft niet alleen consequenties voor hun inkomen, maar ook voor hun juridische positie. Flexibele werknemers zijn namelijk slechter beschermd door wetgeving. Ze moeten voor zichzelf opkomen, maar hoe doe je dat als je baan onzeker is? Kom luisteren naar socioloog Katerina Manevska die hier alles over weet, en stel je eigen vragen!  Zie de volledige aankondigingstekst onderin.

Verslag - Laat ik mijn mond maar houden

De arbeidsmarkt is in beweging: steeds meer mensen hebben een tijdelijk contract of zijn zzp’er. Tegelijkertijd is de positie van de vakbonden in de loop der jaren verzwakt. Het gevolg van beide ontwikkelingen is dat individuele werknemers steeds meer op zichzelf aangewezen zijn. Tijdens de lezing voor medewerkers van Radboud Services zoomt socioloog Katerina Manevska in op verschillen in mondigheid tussen mensen met een vast contract en mensen met een tijdelijk dienstverband. Mondigheid, legt ze allereerst uit, is het ondernemen van actie om een ervaren probleem op te lossen. Of iemand die stap zet, is onder andere afhankelijk van een kosten-baten analyse: wegen de voordelen van het ondernemen van actie op tegen de mogelijke nadelen? Werknemers met een vast contract hebben daarbij een betere rechtspositie en ervaren minder onzekerheid. Wat ook van invloed is op de mondigheid van werknemers, zijn precaire waarden: het gevoel dat je, vanuit jouw positie, wel of niet het recht hebt om je uit te spreken. Flexwerkers blijken twee keer zo vaak als mensen met een vast contract problemen niet aan te kaarten. Opvallend daarbij is de verschillende reacties van de leidinggevenden: uit onderzoek blijkt dat deze vaker positief reageren, en dus hulp bieden, wanneer een werknemer met een vast contract  een probleem aankaart, terwijl medewerkers op flexibele basis door hun leidinggevende vaker worden genegeerd of zelfs gestraft.

Wat bepaalt of mensen tevreden zijn over hun baan? Volgens Manevska is de mate van autonomie een belangrijke factor, terwijl baanonzekerheid en negatieve reacties van de leidinggevende de voornaamste reden zijn om minder tevredenheid te ervaren. Ook het algehele geluksgevoel wordt negatief beïnvloed door baanonzekerheid.

Dat er een relatie is tussen baantevredenheid en algemeen welbevinden ligt misschien voor de hand – maar hoe zit het met de politieke consequenties? Ook daar ontdekten Manevska en haar collega’s interessante verbanden: hoewel de verschillen tussen mensen met een vast en een tijdelijk contract net niet significant verschilden als het gaat om populistische houdingen, is dat verschil er wél wanneer er direct naar mondigheid wordt gekeken: mensen die ontevreden zijn over hun werk en daar ofwel geen actie op ondernemen, of die dat wel doen maar daarvoor worden bestraft, zijn in hun politieke houding populistischer dan mensen die geen problemen ervaren of die steun krijgen bij hun moeilijkheden. Interessant is daarnaast dat de houding van directe collega’s bijna nog belangrijker is dan die van de leidinggevende. Je gezien en gesteund voelen door je naaste collega’s is dus nog belangrijker dan dat je leidinggevende je problemen erkent.

Door Liesbeth Jansen

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Aankondiging

Radboud Meet-up met socioloog Katerina Manevska

Steeds meer mensen hebben een flexibele baan. Dat heeft niet alleen consequenties voor hun inkomen, maar ook voor hun juridische positie. Flexibele werknemers zijn namelijk slechter beschermd door wetgeving. Ze moeten voor zichzelf opkomen, maar hoe doe je dat als je baan onzeker is? Kom luisteren naar socioloog Katerina Manevska die hier alles over weet, en stel je eigen vragen!

Een probleem – en nu?

Stel, op jouw werkplek is er zo’n hoge werkdruk dat je voortdurend moet overwerken. Wat doe je dan? Uit onderzoek blijkt dat mensen zonder vast contract dit soort kwesties minder vaak aankaarten bij hun leidinggevenden. En áls ze het doen, zijn ze minder vaak tevreden zijn met de aanpak van het probleem dan mensen met een vast contract. Vaak wordt er namelijk geen actie ondernomen, of worden ze genegeerd of zelfs gestraft.

Gevolgen voor de maatschappij

Minder inkomen, minder rechten en minder zeggenschap. Geen wonder dat mensen zonder vast contract minder gelukkig zijn in hun werk én minder tevreden over hun leven in het algemeen. Wat zegt dit over onze maatschappij? En wat zijn de consequenties voor de manier waarop mensen kijken naar werk, rechtvaardigheid en politiek?

Na het mini-college ga je met Katerina Manevska en de andere deelnemers in gesprek. Programmamaker Liesbeth Jansen is de gespreksleider.

We sluiten de middag af met een borrel.

Over de spreker

Katerina ManevskaKaterina Manevska is socioloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar culturele en politieke verandering, arbeidsrelaties en interetnische relaties. In haar onderzoek neemt ze de persoonlijke belevingswereld van mensen als uitgangspunt.

Dit is een programma van Radboud Reflects en Radboud Services.

De Radboud Meet-ups staan dit jaar in het teken van Een gezonde samenleving. Wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis, het boek dat recent cadeau werd gedaan aan alle medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit. De vier wetenschappers die te gast zijn, hebben allen een hoofdstuk in het boek geschreven. Dit is de derde aflevering.

Lees het verslag van de eerste Radboud Meet-up in het teken van Een gezonde samenleving door socioloog Hidde Bekhuis: Een gezonde samenleving is … actief.

Draag je Radboud Reflects een warm hart toe? Doneer dan via iDeal.

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief.