Zoek in de site...

05|04|23 Online Anger as Capital | Lecture and conversation by philosopher Joseph Vogl and economist Ivan Boldyrev

Review Online Anger as Capital | Lecture and conversation by philosopher Joseph Vogl and economist Ivan BoldyrevOnline Anger as Capital | Lecture and conversation by philosopher Joseph Vogl and economist Ivan Boldyrev | Wednesday 5 April 2023 | 20.00 – 21.30 hrs | LUX, Nijmegen | Radboud Reflects and Nijmegen School of Management

Video | Podcast

Announcement - The growth of social media has provided ideal conditions for feelings of anger and frustration to be expressed and shared. Social media have become part of our economic and political system, they do not offer a product, but a platform for everyone’s opinions. As a result feelings of resentment are being used and exploited by populist and authoritarian leaders. Come and learn from philosopher Joseph Vogl how the capitalist system behind social media benefits from fueling resentment. 
See full annnouncement below.

Review/Verslag - will follow shortly

OnlineAnger_JosephVogl_Foto_TedvanAanholt

Please subscribe to the English or Dutch newsletter and be the first to know about new programming.

Aankondiging

Video

Podcast

Announcement

Online Anger as Capital | Lecture and conversation by philosopher Joseph Vogl and economist Ivan Boldyrev

Nederlands volgt Engels.

The growth of social media has provided ideal conditions for feelings of anger and frustration to be expressed and shared. Social media have become part of our economic and political system, they do not offer a product, but a platform for everyone’s opinions. As a result feelings of resentment are being used and exploited by populist and authoritarian leaders. Come and learn from philosopher Joseph Vogl how the capitalist system behind social media benefits from fueling resentment.

Nurturing ressentiment

Powerful new social media platforms are trying to earn as much money as possible by monetizing our online posts. This influences our society and is reshaping our economy, states Joseph Vogl. The more engagement social media posts generate, the more money is to be made. As a consequence, people are pushed into fragmentated, opposing, and conflictual communities. In short: resentment is nurtured by the way platform capitalism works.

Erosion of democracy

Social media could potentially be the place to critically engage in different opinions. Yet this potential is nipped in the bud, because social media are fundamentally guided by capitalist principles. Financial gain is valued above all else, even if it drives people apart and leads to feelings of grievance and rejection. These feelings can then be redirected towards migrants, foreigners, and other groups that ‘differ’. It can even lead to the erosion of democratic procedures, Joseph Vogl argues.

In his lecture, Joseph Vogl shows the ways in which social media and capital are intertwined, and how this transforms our economy and society. After his lecture, he discusses the social and political impact of platform capitalism with economist Ivan Boldyrev. Can the threat for our democratic society be overturned? And what actions would be needed to do so? Ethicist Mira Vegter moderates the discussion.


About the speakers

Joseph VoglJoseph Vogl is a philosopher and Professor of Modern German Literature, Cultural and Media Studies at Humboldt-Universität in Berlin and Regular Visiting Professor and Princeton University. His research and teaching encompasses literature from the 18th to the 20th century, media and aesthetics, cultural and political theory. In his current research he focusses on the history of financial economy, literature and economics, and the “poetics of knowledge”. In 2022 his latest book Capital and Ressentiment was published.

Ivan BoldyrevIvan Boldyrev is an economist and philosopher. He works as Assistant Professor of History and Philosophy of Economics at the Chair for Economic Theory and Policy at Radboud University. In his research, he focuses, among other things, on the ways economic ideas and theories matter for policies and for their broader contexts.

Mira VegterMira Vegter is assistant professor of Ethics and Healthcare at IQhealthcare Radboudumc. She moderates the discussion.

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a program of Radboud Reflects and the Nijmegen School of Management.

NEDERLANDS

De groei van sociale media heeft een ideale basis gevormd om boosheid en frustratie te uiten en te delen. Sociale media zijn inmiddels een groot onderdeel van ons economische en politieke systeem. Ze bieden niet zozeer een product, maar een wel platform voor meningen. Het gevolg is dat gevoelens van ongenoegen gebruikt en uitgebuit worden door populisten en autoritaire leiders. Kom en leer van filosoof Joseph Vogl hoe het kapitalistische systeem achter sociale media profiteert van deze gevoelens van ongenoegen.

Koesteren van ongenoegen

Machtige nieuwe social media platformen proberen zo veel mogelijk geld te verdienen door het omzetten van online posts in geld. Dit beïnvloedt onze maatschappij en hervormt onze economie, zegt Joseph Vogl. Hoe groter de betrokkenheid die social media posts genereren, hoe meer geld er wordt verdiend. Als gevolg worden mensen in gefragmenteerde en tegenstrijdige groepen gedrukt. Kortom: ongenoegen wordt gevoed door de manier waarop platformkapitalisme werkt.

Erosie van de democratie

Sociale media zouden een plaats kunnen zijn om verschillende meningen te uiten. Echter, deze potentie is in de kiem gesmoord, aangezien social media platformen zijn gestoeld op kapitalistische principes. Financiële winst wordt gezien als zeer waardevol, zelfs wanneer het mensen uit elkaar drijft en leidt tot afwijzing. Dit kan worden doorgetrokken naar migranten, buitenlanders, en andere groepen die ‘afwijken’ van de norm. Het kan zelfs leiden tot erosie van de democratische procedures, geeft Joseph Vogl aan.

In zijn lezing laat Joseph Vogl zien op welke manieren sociale media en kapitaal verbonden zijn, en hoe dit transformeert in onze economie en maatschappij. Na zijn lezing bespreekt hij de sociale en politieke impact van platformkapitalisme met econoom Ivan Boldyrev. Kan de bedreiging van onze democratische maatschappij worden gekanteld? En welke acties zijn daar voor nodig? Ethicus Mira Vegter modereert de discussie.

Over de sprekers

Joseph VoglJoseph Vogl is een filosoof en professor Modern German Literature, Cultural and Media Studies op de Humboldt-Universität in Berlijn en Regular Visiting Professor op de Princeton University. Zijn onderzoek en onderwijs omvat literatuur van de 18e tot de 20e eeuw, media en esthetiek, culturele en politieke theorie. In zijn huidige onderzoek focust hij zich op de geschiedenis van de financiële economie en literatuur, en de “poetics of knowledge”. In 2022 is zijn boek Capital and Ressentiment uitgekomen.

Ivan BoldyrevIvan Boldyrev is een econoom en filosoof. Hij werkt als assistent professor van geschiedenis en filosofie van economie bij de Chair for Economic Theory and Policy aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek focust hij vooral op de manieren waarop economische ideeën en theorieën van belang zijn voor beleid en voor bredere contexten.

Mira VegterMira Vegter is assistent professor van Ethics and Healthcare aan de IQhealthcare Radboudumc. Zij modereert deze avond.

Dit is een programma van Radboud Reflects en de Nijmegen School of Management.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.