Zoek in de site...

Gelijke kansen voor iedereen | Gesprek met politicus en filosoof Lisa Westerveld, religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg en cognitiefilosoof Léon de Bruin

Video | Podcast

Verslag - Kansen in de Kamer

Het eerste programma in de Lindenbergzaal ging van start na een dank- en welkomstwoordje van decaan Heleen Murre-Van den Berg. In dit programma gingen de decaan en vicedecaan Léon de Bruin in gesprek met GroenLinks kamerlid en voormalig Radboud Filosofiestudent Lisa Westerveld. De bestuursleden spraken met Westerveld over kansenongelijkheid en hoe haar studie Filosofie haar helpt in haar loopbaan. 

Lisa Westerveld, Léon de Bruin, Heleen Murre - van den Berg Foto Ramon Tjan

Kansenongelijkheid

Wat kansenongelijkheid betreft, vindt Westerveld het belangrijk dat er meer aandacht besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek in de Tweede Kamer. ‘Kamerdebatten worden vaak geleid door emotie of een artikel dat toevallig op de voorpagina stond die dag. Dat is jammer, ik zou graag hebben dat we debatten voeren op basis van de wetenschappelijke kennis die er over onderwerpen als onderwijs en zorg is’. Westerveld beaamde dat het een vrij hoge ambitie is om op wetenschappelijke basis kansenongelijkheid volledig te bestrijden. Ze voegde toe dat het eerst van belang is om de vinger te leggen op wat kansenongelijkheid precies is, en waar het door wordt veroorzaakt. ‘De fundamentele problemen waardoor kansenongelijkheid ontstaat, daar voeren we geen debat over in de Tweede Kamer’, vertelde ze. ‘Debatten gaan over vanalles en nog wat, maar om fundamentele problemen aan te pakken is de spreektijd te kort, en volgens mij heeft niemand er ook echt zin in’. Het bestrijden van kansenongelijkheid begint volgens haar bij bewustwording. ‘De meeste beleidsmakers hebben gestudeerd en hun kinderen ook, wat zorgt voor een eenzijdig beeld. Beleid wordt daarom vaak gemaakt  op basis van wat goed uitkomt voor hoogopgeleiden. Mensen met minder kansen zijn een blinde vlek’, aldus Westerveld.
 Lisa Westerveld - Foto Ramon Tjan

De meerwaarde van filosofie

Westerveld kijkt dankbaar terug op haar studie Filosofie. ‘Ik kreeg tijdens mijn opleiding veel kansen om dingen te ontdekken. Zo kon ik lid worden van de Universitaire Studentenraad en demonstraties organiseren’. Deze kansen wekten haar interesse in de politiek op. Ze raadt huidige studenten aan om zich breed te ontwikkelen. ‘Ga bij de medezeggenschap of een studentenorganisatie’, raadde Westerveld aan. Daarnaast merkt ze, sinds ze in de Tweede Kamer zit, hoeveel ze heeft aan de vaardigheden die je leert bij Filosofie. ‘Je leert niet alleen goed teksten te analyseren, maar ook om problemen van alle kanten te bekijken’.  ‘Je leert vragen te blijven stellen, en je leert dat je je mening mag bijstellen. Je leert discussiëren en luisteren. Dat is voor Filosofiestudenten en -docenten misschien vanzelfsprekend, maar dat is vaak niet het geval in de rest van de samenleving’. Westerveld concludeert: ‘Zonder deze levenslessen was ik nooit de politiek in gegaan.

Door Ellen Theuws | Foto's Ramon Tjan

Video

Podcast

Aankondiging

Gelijke kansen voor iedereen | Gesprek met politicus en filosoof Lisa Westerveld door religiewetenschapper Heleen Murre-van den berg en cognitiefilosoof Léon de Bruin

19.30 - 20.10 u. Lindenbergzaal

De Nederlandse maatschappij staat voor vele uitdagingen. Want ondanks dat we de mond vol hebben over gelijke kansen voor iedereen blijkt keer op keer dat er enorme verschillen zijn. En de verschillen tussen de have’s en have not’s groeien alleen maar. Politicus en filosoof Lisa Westerveld zet zich in de Tweede Kamer in voor echt gelijke kansen. Religiewetenschapper Heleen Murre-van den Berg en cognitiefilosoof Leon de Bruin gaan met haar in gesprek over hoe je ongelijkheid de wereld uit helpt.

Kansen

Als kamerlid pleit Lisa Westerveld op allerlei vlakken voor kansen: op het gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt en het basisinkomen. Hoe zorg je dat alle leerlingen, ongeacht het gezin waar ze uitkomen en de buurt waarin ze opgroeien gelijke kansen hebben? Hoe zorg je dat je achternaam, geslacht of leeftijd je kansen op de arbeidsmarkt niet negatief beïnvloeden? En zou het basisinkomen niet de enorme verschillen tussen arm en rijk kunnen nivelleren en iedereen gelijke kansen kunnen geven?

Filosofie en praktijk

Lisa Westerveld heeft aan de Radboud Universiteit filosofie gestudeerd voor zij de landelijke politiek inging. Hoe geeft zij haar filosofische achtergrond een plek in haar politiek werk? En waar wordt haar pleidooi voor gelijke kansen door gemotiveerd?  Hoe zorg je dat een filosofisch standpunt uiteindelijk de basis vormt voor de politieke praktijk in Nederland?

Kom luisteren naar de decaan en vice-decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies die in gesprek gaan met oud-student Lisa Westerveld over nadenken over gelijke kansen, maar vooral ook over het uitvoeren in de praktijk.

Programmamaker Pam Tönissen is de gespreksleider.

Over de sprekers


Lisa WesterveldLisa Westerveld
is Tweede Kamer-lid voor Groen Links. Zij houdt zich onder andere bezig met onderwijs en staat voor gelijke kansen. Ze studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit.


Heleen Murre - van den BergHeleen Murre-van den Berg is bijzonder hoogleraar Oosters christendom aan de Radboud Universiteit. In haar onderzoek richt ze zich met name op religieuze minderheden in het Midden Oosten. Momenteel richt ze zich op het vijfjarige ERC-advanced project Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Christians in Europe, 1970-2020. Tevens is zij decaan van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Léon de BruinLéon de Bruin is taal- en cognitiefilosoof aan de Radboud Universiteit met een interesse voor de psychologie, psychiatrie en cognitieve neurowetenschappen. Hij doet onder meer onderzoek naar sociale interactie, emotie, belichaamde cognitie en het zelf. Hij staat daarbij ook stil bij de manier waarop cognitie wordt gevormd door de sociale context. Leon de Bruin is de vice-decaan van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023Dit programma is onderdeel van Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023 | 19.30 – 00.00 uur | De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen. De wereld is complex. Er is veel denkwerk te verzetten. Over ufo’s,  vriendschap, duurzaamheid, de dood, dieren, religie en nog veel meer. Kom naar Denkwerk en dompel je onder in een avond vol lezingen, gesprekken, theater, gedachtenexperimenten, film, muziek en een pubquiz. Laat je inspireren door de filosofen, theologen en religiewetenschappers van de Radboud Universiteit over alledaagse én grote thema’s.