Zoek in de site...

Stel je vragen aan de sprekers in Doordenken

Stel je vragen aan de sprekers in Doordenken

English follows Dutch

Heb je een vraag aan de sprekers? Die kun je na afloop van het programma dat je hebt bezocht, stellen in Doordenken, links van het restaurant van de Lindenberg. De sprekers blijven daar tot een half uur na afloop van hun programma. Zoek de tafel met het bordje van de zaal waar je zojuist was en stel je vragen. Vragen stellen in de zaal is dus niet mogelijk.

Ask your questions to the speakers in Doordenken

Do you have a question for a speaker? You can ask them after the lecture you have just attended, in the special Q&A-area Doordenken, left from the Lindenberg restaurant. The speakers will remain there for half an hour after their program. Look for the table with the lecture hall name you just left and ask your questions. There will not be room for questions during the programs.