Zoek in de site...

Vechten om God door de eeuwen heen | Lezing door religiewetenschapper Lucinda Dirven

Podcast

Lucinda Dirven - Foto Ramon Tjan

Lucinda Dirven - Foto Ramon Tjan

Podcast

Aankondiging

Vechten om God door de eeuwen heen | Lezing door religiewetenschapper Lucinda Dirven

19.40 - 20.05 u. Valkhofzaal

Geweld en religie worden vaak in één adem genoemd. Het idee dat religie geweld zou bevorderen, is in westerse samenlevingen een vanzelfsprekendheid. Vooral de monotheïstische godsdiensten, zoals christendom en islam, zouden daaraan schuldig zijn. Kom luisteren naar religiewetenschapper Lucinda Dirven: door haar onderzoek naar harmonie en conflict in het Oude Midden Oosten kwam zij tot een heel andere conclusie.

Religieuze intolerantie

Lucinda Dirven deed onderzoek naar de veronderstelling dat religieuze intolerantie is ontstaan met de opkomst van het monotheïsme. In de vierde eeuw ontwikkelde het christendom zich van een vervolgde godsdienst tot de enige toegestane religie binnen het Romeinse Rijk. Oude teksten suggereren dat dit ten koste ging van de religieuze tolerantie. Dirven kwam tot de conclusie dat de praktijk veel genuanceerder was dan de teksten op het eerste gezicht suggereren.

Probleemloos samenleven

Er blijken in de oudheid allerlei plaatsen te hebben bestaan waar mensen van verschillende religies probleemloos samenleefden. Dat heeft volgens Dirven enerzijds te maken met sociale en economische interactie, die religieuze tolerantie ten goede kwam. Maar ook het idee van wat religie is, is door de jaren heen enorm veranderd. Welke consequenties heeft dat? Waar komt ons idee van religieuze intolerantie sinds het monotheïsme vandaan? En hoe kunnen we vandaag de dag beter omgaan met levensbeschouwelijke verschillen? Na haar lezing gaat Lucinda Dirven in gesprek met gespreksleider programmamaker Nort Vlemmix en het publiek.

Over de spreker

Lucinda DirvenLucinda Dirvenis bijzonder hoogleraar Antieke godsdiensten, in het bijzonder Egyptische godsdiensten, aan de Radboud Universiteit. Ze is vooral geïnteresseerd in overgangsperioden, zoals de omwenteling van religieus pluralisme naar een christelijke wereld.

Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023Dit programma is onderdeel van Denkwerk Festival | Lezingen, theater, muziek en meer - 100 jaar Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen op vrijdag 24 maart 2023 | 19.30 – 00.00 uur | De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen. De wereld is complex. Er is veel denkwerk te verzetten. Over ufo’s,  vriendschap, duurzaamheid, de dood, dieren, religie en nog veel meer. Kom naar Denkwerk en dompel je onder in een avond vol lezingen, gesprekken, theater, gedachtenexperimenten, film, muziek en een pubquiz. Laat je inspireren door de filosofen, theologen en religiewetenschappers van de Radboud Universiteit over alledaagse én grote thema’s.