Zoek in de site...

Decision Making

Besluitvorming is een centraal onderwerp in het onderzoek en onderwijs van het Instituut voor Management Research (IMR). Het IMR heeft daarom de beschikking over labs die experimenteel én veldonderzoek naar besluitvorming mogelijk maken, tools bieden voor het ondersteunen van complexe beslisprocessen en excellente trainingsfaciliteiten zijn voor studenten. De volgende lab-faciliteiten staan ter beschikking, deze kunnen elk zowel binnen de RU als op locatie (mobiele versie) ingezet worden.

Daarnaast is er het Radboud Center for Decision Making, een interfacultair onderzoekscentrum op de Radboud Universiteit. Dit onderzoekscentrum heeft twee doelen: een netwerk opbouwen voor samenwerking tussen onderzoekers die zich bezighouden met besluitvorming en het verspreiden en ontwikkelen van kennis in overleg met belanghebbende instanties in de industrie en beleidsmakers.