Zoek in de site...

Group Decision Lab

Hoe komen we samen tot de beste GD Labnieuwe koers voor onze organisatie? Hoe kunnen we recht doen aan de wensen van alle stakeholders? Hoe robuust is onze lange-termijn strategie? Het GD lab is bij uitstek geschikt voor het ondersteunen van collectieve besluitvormingsprocessen. Dit lab biedt computerondersteunde faciliteiten voor brainstorming en voor het begeleiden van bedrijven en organisaties bij complexe keuzeprocessen, participatieve scenariobouw en besluitvorming onder onzekerheid.

Contact

Erik Schothuis, voor reserveringen
erik.schothuis@ru.nl
+31 (0) 24 3625914

Vincent de Gooyert, voor specifieke vragen
v.de.gooyert@fm.ru.nl
+31 (0) 24 3615578