Zoek in de site...

Maplab

Waar plannen we het nieuwe windmolenpark of transferium?Maplab Waar in de gemeente is plaats voor 100 sociale huurwoningen? Hoe beoordelen verschillende stakeholders de milieukwaliteit op verschillende, ruimtelijke schaalniveaus? Het Maplab kan worden ingezet om complexe plannings- en inrichtingsvraagstukken te visualiseren (middels een zgn. MapTable) en daarmee beter inzichtelijk te maken bij het maken van keuzes. De deelnemers in het Maplab worden alleen al door de visualisatie en actieve opstelling gestimuleerd om argumenten uit te wisselen en daarmee creatieve oplossingen te bedenken. Daarnaast wordt het Maplab gebruikt bij serious gaming, zoals in het Carbon Game, een onderhandelingsspel over het maken van klimaatbeleid.