Zoek in de site...

Humanities Lab

Sinds het begin van 2016 heeft de Faculteit der Letteren een nieuwe ondersteunende voorziening voor onderzoekers van de letterenfaculteit: het Humanities Lab. Dit Lab is een overkoepeling van bestaande voorzieningen, maar ook een uitbreiding ervan. Het omvat CLS Lab op de 12e verdieping van het Erasmusgebouw, het Video Lab op de 12e verdieping en in het souterrain, en het Computer Lab. Het computerlab bevat een aantal webservers en krachtige rekenmachines met een flinke data-opslagcapaciteit.

Computer Lab kan worden gebruikt voor de opslag van databanken/corpora, het verwerken en analyseren van (grote) datasets en voor het hosten van websites.

CLS Lab biedt mogelijkheden voor EEG, registratie van oogbewegingen, geluidsopnames en computerexperimenten.

Video Lab voorziet in professionele video-opnames editing.