Zoek in de site...

Dataverwerking

Naast chemische en technische expertise biedt de Proeftuin Citizen Science ook kennis op het gebied van data science aan. Deze kennis is essentieel om van de sensordata te kunnen inzetten voor het creëren van economische of maatschappelijke meerwaarde. Wij kunnen ondersteunen bij:

Pre-processing

Het ontwikkelen van de juiste data pre-processing – bijvoorbeeld van NIR (Near Infra Red) spectra – en data pre-processing tools.

Concentratiebepalingen

Het ontwikkelen van multivariate (regressie)modellen voor het bepalen van concentraties van stoffen. Denk aan watergehalte, eiwitgehalte, vetconcentratie in voeding of grondstoffen, etc. Ook ondersteunen we bij de bepalen van de juiste validatiemethoden, zodat de metingen resulteren in betrouwbare performance cijfers.

Classificatie

Het maken modellen om de meetresultaten te classificeren, zoals gezond vs. ziek of de bepaling van het type voedsel.

Showcase

Hoe bewerk je NIR data, zodat je er betrouwbare concentraties mee kunt bepalen? Deze vraag lijkt simpel, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om de optimale voorbewerking te bepalen. In samenwerking met één van onze klanten hebben wij een methode ontwikkeld om de juiste keuze te maken in typen voorbewerkingsmethoden – zoals basislijncorrectie, schaling, scattercorrectie – en specifieke algoritmes daarbinnen. Dit bespaart de klant trial and error experimenten en daarmee ook veel tijd.