Zoek in de site...

Digital Security

Bij de ontwikkeling van hand-held apparatuur en citizen science applicaties is betrouwbare en privacy-vriendelijke authenticatie van gegevens essentieel. Denk bijvoorbeeld aan de authenticatie van meetgegevens en van de gebruikers. De Proeftuin Citizen Science biedt u toegang tot de zeer geavanceerde IRMA-technologie. IRMA kan gebruikt worden om enkel de identiteitsgegevens (attributen) over te dragen die minimaal noodzakelijk zijn, zodanig dat de controle hierover ligt bij de gebruiker. Dit sluit aan bij de huidige vereisten in het kader van de privacy wetgeving. De stichting achter IRMA geeft een set basis-attributen uit: email, mobiel telefoonnummer en persoonsgegevens middels iDIN vanuit de banken. Daarnaast geeft de Gemeente Nijmegen middels DigiD-authenticatie vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens persoonsgegevens uit zoals naam, leeftijd, adres en BSN aan alle Nederlanders.

IRMA geeft directe informatie over waar de attributen vandaan komen en wie ze heeft uitgegeven. Daarnaast garandeert IRMA dat de attributen na uitgifte niet gewijzigd zijn. Ook kunnen de attributen door de IRMA gebruiker worden gekoppeld aan willekeurige data, resulterend in een digitale handtekening over die data. Met deze digitale handtekening kan de ontvangerbehalve de herkomst ook vaststellen datzowel de ondertekende data als de daaraan gekoppelde attributen na ondertekening niet gewijzigd zijn.

U kunt de Proeftuin Citizen Science benaderen voor:

  • Advies over de IRMA-technologie
  • Implementatie van de IRMA-technologie
  • De ontwikkeling van tailor-made digital security toepassingen