Zoek in de site...

Miniaturisatie

Miniaturisatie van de handheld sensors maakt het mogelijk om op elke gewenste plek metingen uit te voeren. Zo kan een patiënt zijn eigen ziekte monitoren of kan een burger de luchtkwaliteit van zijn eigen leefomgeving monitoren. Maar ook in de fabriek maken kleine sensoren het verschil: ze dragen bij aan kwalitatieve en efficiënte productie van componenten zoals voedselproducten en medicijnen of verbeterde diagnostiek.

Allereerst kunnen wij onderzoek doen naar de haalbaarheid van miniaturisatie:

Haalbaarheid

Miniaturisatie van een meetinstrument gaat vaak ten koste van nauwkeurigheid en  herhaalbaarheid. Natuurlijk moeten de meetresultaten wel bruikbaar blijven voor het proces. Wij maken modellen waarmee we het effect van miniaturisatie in kaart kunnen brengen, zodat u de voor- en nadelen tegen elkaar af kunt wegen.

De Proeftuin Citizen Science biedt ook toegang tot verschillende microfabricagetechnieken, zoals lithografie en silicon micromachining.

Showcase

Om de concentratiebepaling in hun grondstoffen versnellen, wilde een afnemer miniatuur handheld NIR (Near Infra Red) sensoren inzetten, in plaats van de benchtop apparatuur in hun laboratorium. Wij hebben onderzocht wat het mogelijke effect zou kunnen zijn op de nauwkeurigheid en juistheid van de concentratiebepaling. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van referentiemetingen met de nauwkeurige benchtop apparatuur en beschikbare specificaties van de miniatuur NIR sensor. Bij latere testen met de miniatuur NIR sensor bleken de voorspellingen overeen te komen met de resultaten van de testen.