Zoek in de site...

Ontwikkeling

Ontwikkelt u sensoren voor e-health toepassingen? Of devices voor metingen aan vloeistof, gas, bodem of voedingsmiddelen? De Proeftuin Citizen Science kan helpen om de effecten van deze apparaten op het grotere proces te voorspellen, suggesties doen om deze effecten te optimaliseren en een meetprotocol opstellen voor het gebruik van de apparaten:

Effectvoorspelling van sensoren

De Proeftuin Citizen Science heeft specifieke expertise op het gebied van voorspelmodellen voor kleine meetinstrumentatie. Met deze modellen kan bijvoorbeeld voorspeld worden welk effect een e-health meting kan hebben op een behandeling van een patiënt. De voorspelmodellen worden samengesteld op basis van metingen gedaan met high-end apparatuur zoals benchtop apparatuur.

Effectoptimalisatie van sensoren

Een logische volgende stap is effectoptimalisatie. De voorspelmodellen worden dan bijvoorbeeld ingezet om de optimale plek voor de sensor in het proces te bepalen of de golflengtes te bepalen waarbij de meting het meest effectief is. Ook kunnen wij een interferentierapport opstellen, waarbij we in kaart brengen welke stoffen of meetomstandigheden de meting zouden kunnen verstoren.

Testen meetprotocol

Met de informatie uit de voorspelmodellen kunnen wij een meetprotocol (Standard Operating Procedure, SOP) opstellen en testen. Dit protocol geeft bijvoorbeeld de juiste volgorde aan van metingen, hoe zij uitgevoerd moeten worden, het doen van referentiemetingen en duplo’s of triplo’s.

Biosensoren

De Proeftuin Citizen Science heeft specifieke expertise en instrumentatie op het gebied van biosensoren, sensoren die bestaan uit biologisch materiaal. We kunnen zowel de biologische herkenningsprincipes (bioreceptoren)  als de oppervlaktemodificaties van de sensor in detail in kaart brengen. Hiertoe wordt state-of-the-art instrumentatie voor oppervlakteanalyse ingezet en label-free biointeractieapparatuur, zoals surface plasmon resonance (SPR). Ook beschikt de proeftuin over een faciliteit voor het maken van synthetische peptiden zodat ook met relatief eenvoudige modelsystemen kan worden getest.