Zoek in de site...

Validatie

Wanneer u een nieuw meetinstrument gaat ontwikkelen, zal deze eerst gevalideerd moeten worden. De Proeftuin Citizen Science kan ondersteunen bij het opstellen van een validatieprotocol en bij het validatieproces:

Validatieprotocol

Het validatieprotocol beschrijft welke stappen er nodig zijn om de sensor te testen in een omgeving die vergelijkbaar is met het toepassingsgebied. Bij een e-health device wordt bijvoorbeeld het aantal proefpersonen genoemd en onder welke voorwaarden en hoe er getest moet worden. Bij een handheld NIR (Near Infra Red) sensor kunnen er verstorende effecten zijn die tijdens deze calibratiemetingen constant zijn, maar die de latere metingen gaan opbreken. Denk aan temperatuureffecten, effecten van omgevingslicht of de stabiliteit van het meetsignaal van de sensor. Bij het opstellen een goed meet- en validatieprotocol wordt met deze zaken onderzocht en rekening gehouden.

Sensorvalidatie

Naast het opstellen van het protocol, biedt de proeftuin ook mogelijkheden voor het doen van referentiemetingen met high-end laboratoriumapparatuur. Wij hebben onder andere apparatuur voor chromatografie, hoge resolutie massaspectrometrie, fourier transform infrarood, NMR en oppervlakteanalyse (XPS, elektronenmicroscopie, atomic force microscopie, oppervlakte massaspectrometrie).