Zoek in de site...

MITeC Operatiekamers

Radboud Research Facilities geeft de mogelijkheid voor toepassing van de MRI op de operatiekamer voor onderzoek naar:

MITec

  • MRI compatible materialen (safety) en biopsie systemen;
  • MRI compatible robots;
  • MRI compatible High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) systeem via de endeldarm voor prostaatkanker behandeling
  • Fase III studie HIFU (door de plasbuis) waarbij de hele prostaat wordt behandeld

Wij bieden een aantal dedicated operatiekamers (MITeC) waar een bijzondere combinatie van diagnostische en interventionele technieken in onderlinge samenhang beschikbaar is en verder wordt ontwikkeld, zoals MRI en CT peroperatief als ook brachytherapie en verschillende technieken voor weefseldiagnostiek ‘on the spot’. MITeC is daarnaast een samenwerkingsverband waarbinnen interventionele, chirurgische en diagnostische disciplines maar ook externe partijen zoals verzekeraars, TU/e en UT, bedrijven en koepelorganisaties, patiëntenverenigingen, ideeën kunnen ontwikkelen, verkennen en uitwerken om tot slot in de praktijk te worden gebracht.

MITeC facilitieert ook onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van de gehele zorgketen waarin veranderde, of verbeterde chirurgische procedures en technieken worden geïntroduceerd. Sleutelelementen hierbij zijn

  • Beeldvormende systemen om nauwkeuriger en minder invasief verrichtingen te kunnen doen
  • Diagnostiek over volledigheid van chirurgie of interventie ter plekke, niet achteraf
  • Aanvullende therapeutische technieken, op een operatiekamer beschikbaar

Voor wie?

De MRI op de operatiekamer is met name interessant voor universiteiten en bedrijven die klinisch onderzoek doen binnen de urologie, chirurgie, neurochirurgie en interventieradiologie. De MITeC operatiekamers zijn van belang voor onder meer patiënten en bedrijven die een nieuwe chirurgische techniek willen introduceren. Maar ook zorgverzekeraars of financiers van zorginnovaties die optimale kwaliteit willen tegen minimale (meer)kosten kunnen bij ons terecht. Ook artsen en ziekenhuizen die betere kwaliteit van zorg willen bieden kunnen van onze faciliteiten gebruik maken.

Contact

Hein Gooszen (hoofd MITeC)
T: +31 24 36 51536
E: Hein.Gooszen@radboudumc.nl

Mathias Prokop (hoofd MITeC)
T: +31 24 36 16473
E: Mathias.Prokop@radboudumc.nl

Maroeska Rovers (wetenschappelijk onderzoek)
T: +31 24 36 51567
E: Maroeska.Rovers@radboudumc.nl

Jurgen Futterer (wetenschappelijk onderzoek)
T: +31 25 36 55789
E: Jurgen.Futterer@radboudumc.nl

Richard van den Broek (assessments)
T:+31 24 36 68041
E: Richard.vandenBroek@radboudumc.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl