Zoek in de site...

Massaspectrometry

Hieronder vindt u onze massaspectrometers:

Triple quadrupool massaspectrometer UPLC/HPLC

De triple quadrupool massaspectrometer UPLC/HPLC is geschikt voor het meten van de medicijnconcentratie in biologische matrices. Deze techniek kan gebruikt worden door voor medicijnontwikkeling; bijvoorbeeld voor het bepalen van de juiste dosis van medicijnen, het observeren van interacties met andere medicijnen en het bepalen van de invloed van voedingsmiddelen op de opname van medicijnen in het lichaam.

Voor wie?

Deze faciliteit is geschikt voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, contract research oganisaties of wetenschappelijke onderzoekers die (new) drug development onderzoeken.

Contact

Prof. dr. David Burger
T: +31 24 36 16405
E: david.burger@radboudumc.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl

Orbitrap-Fusion massaspectrometer

De Orbitrap-Fusion massaspectrometer geeft een gedetailleerde informatie over het effect van medicijnen op (menselijke) primaire cellen. Mogelijke analyses betreffen bijvoorbeeld proteoomanalyses, eiwit-eiwit interacties en het in kaart brengen van modificaties op therapeutische antilichamen.

Specificaties

  • Meet de reactie van kleine hoeveelheden primaire cellen op een behandeling met een medicijn op het niveau van genenexpressie en chemische modificaties op individuele eiwitten
  • Laat het succes zien van een medicijn in een vroeg stadium
  • Geeft inzicht in welke patiënten wel en welke niet zullen reageren op het medicijn

Toepassing

  • Vroegtijdig testen van medicijnen
  • Inzicht geven in hoe het menselijk lichaam reageert op medicatie

Contact

ing. Pascal Jansen
T: +31 24 36 167 46
E: p.jansen@science.ru.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl

Biomarker validatie massaspectrometer

Deze faciliteit is gebaseerd op een triple quadruple massaspectrometer met nano-/microschaal HPLC/UPLC en is uitermate geschikt voor kwantitatieve analyse van specifieke eiwitten en peptiden in complexe biologische matrices. De apparatuur kan worden ingezet voor screening van eiwit- en peptide-biomarkers in lichaamsvloeistoffen, weefsels, cellen, zuivere vorm en andere preparaten. Toepassingen hiervan lopen uiteen van het bepalen van de concentratie van ziekte-specifieke biomarkers in patiëntenmateriaal, tot kwaliteitscontrole voor productie van eiwitpreparaten. De methode sluit nauw aan op andere operationele faciliteiten voor eiwitonderzoek binnen het Radboud Proteomics Center.

Voor wie?

De faciliteit is interessant voor academische onderzoekers, farmaceutische, biotechnologische  en voedingsindustrie en organisaties voor contractresearch.

Contact

Dr. Jolein Gloerich
T: +31 24 36 16397
E: jolein.gloerich@radboudumc.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl

Isotoopratio massaspectrometer (IRMS)

Meting van isotoopratio's is van groot belang voor verschillende typen biogeochemisch en ecologisch onderzoek. Aan de hand van natuurlijke aanwezigheid van stabiele isotopen is de herkomst van stoffen die deze elementen bevatten te traceren. Hierdoor zijn we in staat de voedselwebstructuur in natuurlijke en kunstmatige systemen te onderzoeken.

Specificaties

  • Uitgerust voor het meten van isotoopratio's van de chemische elementen waterstof (H), koolstof (C), stikstof (N), zuurstof (O), zwavel (S) en silicium (Si).

Toepassing

  • Bepalen van de herkomst van stoffen zoals meststoffen, organische verontreinigingen en water.
  • Onderzoek naar opname en omzettingen van bovengenoemde elementen door micro-organismen, planten en dieren, en hun gedrag in het milieu.

Contact

prof. Leon Lamers
T: +31 24 36 53014
E: l.lamers@science.ru.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl