Zoek in de site...

NMR faciliteit

De Nuclear Magnetic Resonance faciliteit, ofwel NMR-faciliteit, is geschikt voor non-destructieve structuuranalyse en de analyse van dynamische processen (i.e. chemische binding, kinetiek, diffusie, chemische uitwisseling, etc.) van oplosbare chemische en biologische verbindingen en materialen. Gebruikers van de faciliteit verkrijgen hun spectra normaal gesproken van samples die kleine moleculen (<200 Da), polymeren (>2 kDa) of grote macromoleculen (~2 MDa) kunnen bevatten. De faciliteit bestaat op dit moment uit drie apparaten:NMR

A) Agilent Inova 400 MHz:
HX Inverse probe: 1H, 13C; experimenten bij kamertemperatuur.

B) Bruker Avance III 400 MHz (met 120 sample autosampler):
BBFO probe: 1H, 19F on X, 31P, 13C, 15N, nuclei down to 109Ag in freq.; - 130 °C - + 130 °C.

C) Bruker Avance III 500 MHz (met 120 sample autosampler):
Prodigy cryoprobe: 1H, 19F on 1H, 31P, 13C, nuclei down to 15N in freq.; -20 °C - +60 °C.
BBFO probe:  1H, 19F on X, 31P, 13C, 15N, nuclei down to 109Ag in freq.; - 130 °C - + 130 °C.

De Inova wordt voornamelijk gebruikt voor snelle metingen van 1H spectra, terwijl de Bruker-apparaten worden gebruikt voor volledige structuurbepalingen, metingen bij variabele temperatuur, kinetische metingen, 2D-experimenten (COSY, HSQC, HMBC, NOESY) en diffusie-experimenten (DOSY). De aanwezigheid van een autosampler op beide Bruker-apparaten verschaft gebruikers de mogelijkheid om veel van deze experimenten overnacht automatisch te meten.

Daarnaast heeft de Bruker 500 MHz een ingebouwde Prodigy cryoprobe, waardoor de gevoeligheid van het apparaat met een factor 2-3 is toegenomen. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid hun spectra te meten met 6-10 keer minder scans of met 2-3 keer minder materiaal in hun sample dan gebruikelijk. Deze probe heeft ervoor gezorgd dat tijdrovende experimenten zoals 13C-metingen vaan gedaan kunnen worden in minder dan 30 minuten, en dat er publiceerbare data gemeten kan worden bij lage concentraties (~100 μM).

NMR-spectroscopie is een breed en zeer toegepast veld voor een grote hoeveelheid wetenschappers, en samenwerking om experimenten uit te voeren die nog niet gedaan worden binnen deze faciliteit zijn welkom.

Voor wie?

Deze faciliteit is geschikt voor wetenschappers en bedrijven die nauwkeurige structuuranalyse van hun verbindingen nodig hebben of dynamische processen willen onderzoeken.

Contact

Dr. Paul White
T: +31 24 36 52959
E: p.white@science.ru.nl

Meer informatie over deze faciliteit is hier te vinden. U kunt ook contact opnemen via de centrale coördinatie van Radboud Research Facilities.
E: info@radboudresearchfacilities.nl