Researchers

Hoogleraren

Peter Arno Coppen                   Paulien Meijer

Prof. dr. Peter-Arno            Prof. dr. Paulien Meijer
Coppen
 (tevens 
wetenschappelijk
directeur a.i.)

Universitair hoofddocenten

Ida Oosterheert                   Roald Verhoeff

Dr. Ida Oosterheert            Dr. Roald Verhoeff

Universitair docenten

Amber Walraven                   Harmen Schaap

Dr. Amber Walraven         Dr. Harmen Schaap

Martina van Uum                   Gerhard Stoel

Dr. Martina van Uum        Dr. Gerhard Stoel

Postdocs

Tamara van Woezik                   Marijke Veugen

Dr. Tamara van Woezik     Marijke Veugen MSc

Promovendi

Lieke Jager                   Julia van Leeuwen

Lieke Jager MSc                  Julia van Leeuwen MSc

Stef Siepel                   Tije Boeijen

Stef Siepel MA                    Tije Boeijen MSc

Externe promovendi

Edith RoefsMaeve O'Brien-BraunCharlot Cassar MEd, drs. Astrid Wijnandsdrs. Manon Reiber-KuijpersRoy Dielemans MA.

Gepromoveerde opleiders

Dr. Sophie Branddr. ir. Gisbert van Ginkeldr. Aukje van Houtdr. Jacqueline Nijenhuis-Voogtdr. Stefanie Ramachersdr. Kars Verbeek.