Zoek in de site...

Op naar 100

In 2023 bestaat de Nijmeegse rechtenfaculteit 100 jaar. Ter ere van dit lustrum vinden er dit jaar diverse activiteiten plaats voor studenten, medewerkers en alumni van de faculteit. Bekijk ook de verhalenserie Herinneringen van Nijmeegse alumni, waarin verschillende alumni vertellen over hoe het onderzoek, onderwijs en studentenleven er door de jaren heen uit hebben gezien.

Een tour door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Heb je interesse in een rechtenstudie in Nijmegen? Kijk dan op de opleidingspagina voor meer informatie.