Zoek in de site...

Centrum voor Migratierecht onderzoekt 'Legal migration package'

Datum bericht: 22 augustus 2022

Het Centrum voor Migratierecht heeft, als lid van het Odysseus Netwerk, een opdracht gekregen van de LIBE-commissie van het Europees Parlement voor een onderzoek naar de voorstellen van de Europese Commissie in het Legal migration package - Attracting skills and talent to the EU.

Het onderzoek zal worden geleid door hoogleraar Europees Migratierecht Tesseltje de Lange en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Odysseus Netwerk leden Elspeth Guild, Ulrike Brandl, Věra Honusková, Lilian Tsourdi en Radboud-collega's Johan de Kruijff en Sybren Hardiek. Het rapport moet in december 2022 klaar zijn en zal onder meer ingaan op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de voorstellen, mogelijke problemen in verband met fundamentele rechten, en alternatieven voorstellen.

Over het Legal migration package

Legale migratie is een essentieel onderdeel van het nieuwe migratie- en asielpact van de EU. Er is op de arbeidsmarkt van de EU in diverse sectoren en op verschillende locaties een structureel en steeds nijpender tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze trend wordt nog verergerd door de coronapandemie. Om alle tekorten op te vangen, volstaat het niet om EU-burgers te stimuleren aan de slag te gaan. De bedoeling van dit initiatief is:

  • het EU-kader voor legale migratie te verbeteren;
  • meer mensen met bepaalde vaardigheden en talenten van buiten de EU aan te trekken;
  • de lidstaten vrij te laten om te beslissen hoeveel werknemers zij toelaten.