Zoek in de site...

De rechtenfaculteit in de media, week 43

Datum bericht: 31 oktober 2022

In deze rubriek vind je een overzicht van medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit die de afgelopen week in de media verschenen. Deze week vind je hier artikelen van en over Henri de Waele, Paul Bovend’Eert, Gerard van Solinge en verschillende onderzoekers van de faculteit.

Henri de Waele (hoogleraar Internationaal en Europees Recht) gaf in een uitzending van BNR zijn perspectief op het plan van Finland om een hoog hek te plaatsen langs de grens met Rusland. Hij vertelde dat het internationaal recht landen vrij laat om te bepalen hoe zij hun grenzen afbakenen. “Dus een hek is daar zeker denkbaar bij, al moet je wel zorgen dat je vluchtelingen en asielzoekers een reële kans blijft bieden om zich onder het vluchtelingenverdrag te kunnen melden zodat ook zij een serieuze kans krijgen om zich in het land te vestigen.” vertelde De Waele hierover.

Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht) schreef voor NRC een artikel over het straffen van grensoverschrijdend gedrag van Kamerleden. Bovend’Eert geeft verschillende manieren om wangedrag van Kamerleden aan te pakken. Zo noemt hij het inschakelen van het strafrecht en het inhouden van salaris tijdens een schorsing van een Kamerlid. Wel waarschuwt hij “Natuurlijk is het zaak te voorkomen dat het strafrecht al te snel wordt ingeschakeld.”.

Onderzoekers van de Rechtenfaculteit concludeerden dat de wet een duidelijker kader moet bieden voor verwerking van persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken. Ook zou er toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan in strafrechtelijke onderzoeken. Beveiliging bracht hier een artikel over uit.

Gerard van Solinge gaf in De Telegraaf zijn visie over sancties tegen Gerard Sanderink, die ondanks het dreigement van het Openbaar Ministerie is blijven zitten al bestuursvoorzitter van Centric. “De Ondernemingskamer kan als en soort kortgedingrechtern ingrijpen”, zei Sanderink. “Als er op het eerste gezicht sprake is van wanbeleid, kan Sanderink worden geschorst.”.