Zoek in de site...

Nieuw Boek: Adviezen aan het EHRM

Datum bericht: 5 maart 2012

In de eerste week van Maart 2012 is verschenen:

Amici Curiae

Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

onder redactie van Janneke Gerards & Ashley Terlouw
en uitgegeven bij Wolf Legal Publishers

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat onder druk. Die druk heeft deels te maken met de werklast en deels met de toegenomen kritiek op het functioneren van het Hof.

De kritiek is uitgesproken en intens, ook in Nederland. Het afgelopen jaar is er steviggedebatteer, in de media, in de politiek en in de wetenschap over de positie van het EHRM. Die discussies zijn echter lang niet altijd constructief gebleken. Het is tijd voor een meer opbouwende benadering en er is behoefte aan slimme, verrassende en onverwachte ideeën en alternatieve oplossingen voor het EHRM.

In dit boek staan korte essays van diverse Nederlandse (rechts-)wetenschappers - vrienden van het EHRM (amici curiae) -, bedoeld om politici, journalisten, ambtenaren, wetenschappers en rechters te prikkelen en te inspireren. Steeds vertrekkend vanuit de grote waarde van het EHRM voor Europa en voor Nederland, bevatten ze originele, praktische en bruikbare ideeën gericht op vermindering van de werklast, op aanpassing van methoden of op het vergroten van het gezag.


.