Zoek in de site...

benoeming mw. mr. dr. B. de Hart UvA

Datum bericht: 4 februari 2013

Betty de Hart, universitair hoofddocent Migratierecht en Rechtssociologie, is benoemd tot hoogleraar Migratierecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor 1 dag per week.