Zoek in de site...

Programma Thematour Criminaliteit

Interesse in de Thematour 'Criminaliteit - Misdaad, daders en straf'? Op deze pagina vind je een overzicht van de inhoud van de lezingen. Als je enthousiast bent kun je je hier aanmelden.

Tineke Dillien, MSc - Het brein van daders

Seksuele delinquentie - oftewel seksueel misdadig gedrag - is het thema van het promotieonderzoek van Tineke Dillien. Vanuit forensisch-psychologische invalshoek schetst Tineke een beeld van wat seksuele delinquentie precies inhoudt en beantwoordt ze de veelgestelde waarom-vraag. Waarom uiten bepaalde mensen dergelijk gedrag en wat is een gepaste reactie daarop?

Tineke Dillien is master in klinische en forensische psychologie. Als gedragstherepeut werkt ze sinds 2004 met mensen met seksueel afwijkend gedrag. Sinds 2014 houdt ze zich bezig met haar promotietraject naar het neurocognitief functioneren van seksueel delinquenten aan de Universiteit van Antwerpen in samenwerking met het Donders Instituut van de Radboud Universiteit.

Dr. Saskia Bultman - Misdadige meisjes

Saskia Bultman neemt je mee naar het begin van de vorige eeuw. Destijds werden misdadige meisjes behandeld in een speciaal Rijksopvoedingsgesticht. Daar moesten zij naast het ondergaan van fysieke en psychologische onderzoeken ook hun levensverhaal opschrijven, met als doel berouw te tonen over hun slechte gedrag. Wat zeggen deze autobiografieën over de misdadige meisjes en wat valt eruit af te leiden over hun behandeling?

Dr. Saskia Bultman deed in het kader van haar promotietraject aan de Radboud Universiteit onderzoek naar de manieren waarop misdadige meisjes in een heropvoedingsgesticht werden onderzocht.

Dr. Jeroen Linssen - Panoptische samenleving

Dr. Jeroen Linssen neemt het thema criminaliteit vanuit filosofisch perspectief onder de loep. Hoe dacht de bekende Franse filosoof Foucault over criminaliteit? In het boek 'Surveiller et punir' beantwoordt hij de vraag op welke wijze wij in het Westen met misdadigers omgaan. Foucault kijkt niet alleen naar de gevolgen daarvan voor deze misdadigers, maar ook voor de samenleving als geheel. Is de gevangenis een model geworden voor onze samenleving? Wijken, scholen, ziekenhuizen lijken steeds meer dit zogenaamde 'panoptische model' te volgen.

Jeroen Linssen is directeur onderwijs aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Mr. Bjorn Eggen - Strafrecht: opsporen en berechten

Zes jaar geleden... twee jongens op slechts één scooter op de vlucht voor de politie. Het gevolg: een dode voetganger. De grote vraag is: wie bestuurde de scooter? Bjorn Eggen behandelt deze vraag vanuit juridisch perspectief. Tijdens zijn college gaat hij in op het opsporingsonderzoek en het daaropvolgende strafrechtelijke proces. Mag een advocaat vrijspraak bepleiten, ook al weet hij wie de werkelijke dader is?

Bjorn Eggen is promovendus op het gebied van strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich bezig met de strafrechtelijke handhaving van het openbare-orderecht. Bijvoorbeeld: wat kan een burgemeester doen bij grootschalige rellen en wat kan de politie doen tegen drugspanden?