Zoek in de site...

Oratie bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie (Oratie)

Datum
vrijdag 28 april 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. dr. A.M. Korebrits
Beschrijving

In zijn inaugurele rede gaat Andries Korebrits in op de risicofactoren die kunnen leiden tot agressief en impulsief handelen vanaf de vroege jeugd tot in de volwassenheid en die indirect kunnen leiden tot delinquent gedrag. Daarnaast bespreekt hij beschermende factoren en de interactie tussen risico- en beschermende factoren. In de rede komen zowel mogelijke biologische als sociale oorzaken aan de orde. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld genetische, maar ook aan beïnvloeding door leeftijdsgenoten. Korebrits besteedt aandacht aan de beschikbare wetenschappelijke informatie die deze factoren als significant beschouwt. Concepten als gene-environment interaction en de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek naar agressie en impulsiviteit binnen de forensische psychiatrie vormen het slot van het betoog.

Biografie

Prof .dr. Andries Korebrits studeerde in geneeskunde in Utrecht en was als psychiater in opleiding werkzaam aan Vrije Universiteit Berlijn en het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Als wetenschappelijk onderzoeker en later ook klinisch werkte hij in het Dr. F.S. Meijers Instituut, selectiecentrum en crisisopvang voor TBS-gestelden. In 1998 promoveerde Korebrits op een hersenanatomisch thema betreffende schizofrenie. Vervolgens specialiseerde hij zich als kinder- en jeugdpsychiater en werkte hij als hoofd kinderpsychiatrie in de Universiteitskliniek Aken. Sinds 2001 is hij werkzaam als hoofd polikliniek kinderneuropsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en forensisch jeugdpsychiater van Justititiele Jeugdinrichting Het Keerpunt. Sinds begin 2005 is hij bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier richt hij zich op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van impulsiviteit en agressie bij jeugdige delinquenten. E-mail: a.korebrits@jur.ru.nl

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30