Zoek in de site...

Oratie hoogleraar Vermogensbeheer (Oratie)

Datum
vrijdag 31 maart 2006Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. mr. R.H. Maatman
Beschrijving

Het pensioen heeft sinds 2002 veel wijzigingen ondergaan, vooral door ingrijpen van de toezichthouder PVK (thans DNB). Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor deelnemers en gepensioneerden die in hun oudedagsvoorziening van het pensioenfonds afhankelijk zijn; voor werkgevers die verantwoordelijkheid dragen voor de financiering van het pensioen; én voor de economie als geheel. Maatman gaat in op de vraag of het ingrijpen door de PVK juridisch noodzakelijk en doelmatig was. Binnenkort krijgen pensioenfondsen van doen met een tweede toezichthouder: de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Maatman is van mening dat de AFM een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het pensioenproduct.

Biografie

Prof. mr. R.H. Maatman (1960) is hoogleraar Vermogensbeheer. De leerstoel is ondergebracht in het Business and Law Research Centre. René Maatman studeerde van 1979 -1984 Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte achtereenvolgens als wetenschappelijk medewerker privaatrecht bij de Open Universiteit in Heerlen en in verschillende functies bij de Stichting Pensioenfonds ABP, waar hij sinds 1996 hoofd juridische en fiscale zaken van ABP Vermogensbeheer is. Hij promoveerde in 2004 aan de Radboud Universiteit op de dissertatie: Het pensioenfonds als vermogensbeheerder.

De leeropdracht van prof. Maatman heeft verscheidene dimensies: naast het effectenrecht, gaat het om vermogensbeheer door en voor professionele partijen, juridische aspecten van beleggingsinstrumenten en –technieken, het rechtspersonenrecht en het Anglo-Amerikaanse trustrecht. Daarmee onderscheidt de leerstoel zich van die van andere hoogleraren effectenrecht aan de Nederlandse universiteiten. Het aandachtsgebied sluit perfect aan op de overige leeropdrachten binnen het onderzoeksinstituut: bank- en effectenrecht en onderneming, economie en recht. Naast zijn aanstelling in Nijmegen blijft prof. Maatman werkzaam bij ABP.

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30