Zoek in de site...

Oratie hoogleraar Europees Privaatrecht (Oratie)

Datum
woensdag 31 oktober 2007Plaats in mijn agenda
Tijd
vanaf 15:45
Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Spreker
Prof. dr. A.S. Hartkamp
Beschrijving

Prof. mr. A.S. Hartkamp (1945) is hoogleraar Europees Privaatrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hartkamp richt zich op het privaatrecht dat onderdeel uitmaakt van het bestaande Europese recht (het Acquis) en de invloeden die dit heeft op het nationale privaatrecht.

De leeropdracht maakt deel uit van het programma van het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht (OO&R), een samenwerkingsverband tussen de Faculteit en een aantal toonaangevende advocatenkantoren en multinationale ondernemingen waarbinnen reeds op verschillende terreinen van het recht onderzoek wordt verricht naar de nationale en internationale aspecten van het geldende en toekomstige ondernemingsgerichte recht.

Arthur Hartkamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Op het doctoraalexamen in 1968 (cum laude), volgde in 1971 de promotie (cum laude): Der Zwang im römischen Privatrecht. Van 1974 tot 1989 was hij als raadadviseur Stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek werkzaam bij het Ministerie van Justitie. In 1986 werd hij Advocaat-Generaal en sinds 2001 is hij Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deze taken combineerde hij van 1991-1999 met een hoogleraarschap in het privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en vanaf 1999 een hoogleraarschap in het privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Contactpersoon
Communicatie
E-mail
Telefoon
(024) 361 22 30